Obec Slovákov v Českej republike

17.8.2020 10:00

Porada redakcií Koreňov a Dotykov, Místo: Praha Slovenský dom

V pondelok 10. augusta sa o 10,00 hod. uskutoční spoločná porada redakcií Koreňov a ¨Slovenských dotykov.