Obec Slovákov v Českej republike

16.12.2020 18:00

Klub Koreňov Vianočné stretnutie, Místo: Praha Slovenský dom

V stredu 16. decembra sa o 18,00 hod. ustutoční Predvianočné stretnutie v rýmci akcie Kulb Koreňov.