Obec Slovákov v Českej republike

29.10.2020 10:00

Stála konferencia ÚSŽZ, Místo: Bratislava, Praha

V dňoch 29. - 31. októbra sa zúčastníme zasadania Stálej konferencie ÚSŽZ v Bratislave