Obec Slovákov v Českej republike

 

Akcie Obce Slovákov v ČR za rok 2012

 

 

Obec Slovákov v ČR má celkovo 1600 členov, ktorí aktívne pracujú v 13 miestnych organizáciách s názvom Regionálna obec. V Prahe jej činnosť zaisťuje Združenie Slovákov v Prahe, v Brne Folklórne združenie Púčik a Občianskej združenie Jánošíkov dukát. Celkovo teda môžeme konštatovať, že Obec Slovákov v ČR predstavuje celorepublikovú organizáciu s regionálnymi organizáciami v Prahe, Brne, Třinci, Karvinej, Kopřivnici, Kroměříži, Plzni, Stříbre, Tábore, Kladne, Tepliciach, Karlových Varoch a Sokolove. Činnosťou všetkých týchto zložiek vznikla najaktívnejšia organizácia slovenskej menšiny v ČR, s ktorou sa (nielen v regiónoch) žiadna iná organizácia slovenskej menšiny nemôže ani porovnať.

Výkaz neeviduje zasadania výborov jednotlivých zložiek OS v ČR a ani nie všetky ich členské schôdze a konferencie.

O mnohých z nich informovali po celý rok internetové časopisy OS v ČR Korene a Korienky

 

                                                           JANUÁR

 

07. 1. 2012 OS v ČR Porada v Karlových Varoch

Dňa 7. januára 2012 sa v Karlových Varoch v rámci mobility projektu Heuréka uskutočnila porada funkcionárov zo severných a západných Čiech. Vedenie obce zastupovali Jaromír Slušný, Peter Lipták a Veronika Králová. ROS Karlove Vary Štefan Varga a Mikuláš Levko, ROS Sokolov Anna Starůstková, Jozef Jindra  a Marie Šrédlová.a ROS Teplice Edita Havlasová a ROS  Stříbro Drahomír Karchňák.

 

17. 1. 2012 ROS Karviná  Spoločenský večer Báje a povesti Tešínska. Účasť 30 členov

 

                                                 Báje a povesti Těšínska 

Poznať hlbšie kraj, ktorý sa pre mnohých Slovákov tu natrvalo usídlených, stal druhým domovom, by malo byť samozrejmosťou. Zo základného poznania vychádza záujem o ďalšie súvislosti: kultúru, tradície, ľudové zvyky.

A pretože najjednoduchším dejepisom aj pre dospelých sú báje a povesti, pozvali sme medzi nás do klubovne Obce Slovákov v Karvinej pani Libušu Kolkovú - bývalú učiteľku základnej školy a súčasnú lektorku Regionálnej knižnice v rámci dlhoročného projektu ,,Poznávame svoj región prostredníctvom povestí a bájí“ a taktiež sprievodkyňu pri poznávacích zájazdoch,

Dňa 17. januára od 15,30 h mali prítomní možnosť stráviť príjemné zimné popoludnie a započúvať sa do pútavého rozprávania. Začalo typicky ako u žiakov. Prítomným boli rozdané mapky s patričným popisom regiónu, v ktorom sa povesti zrodili. Prvá povesť vypovedala o vzniku a pomenovaní mesta Těšína. Zaujímavá je povesť o kúzelnom zvone, ktorý v dávnych časoch vyzváňal na Fryštátskom hradisku v drevenom kostolíku z červeného smreku.

Všetkých nás zaujímalo, aké kúzlo zvon skrýval. Keď sa rozoznel, ľudia v práci sa narovnali a chvíľu si odpočinuli. Keď išiel pocestný, zastavil sa, aby sa potešil jeho hlbokým tónom. Keď mal človek starosti, trápenie, bolesť a zvon sa rozoznel, myšlienky boli jasnejšie, presnejšie a dotyčný sa vedel dobre rozhodnúť. Zvon mal kúzlo ZLO v DOBRO obracať, SMÚTOK na RADOSŤ premeniť a tvrdé srdcia  obmäkčiť. Ďalšia povesť nám priblížila najstaršie pomenovanie ulice Hrnčířská v Karvinej-Fryštát. Nechýbala  povesť  o  zámku  v  Ráji, o Jankovi zo     statku  v  Karvinej-Staré  Mesto, o pastierovi oviec  pod Babiou horou na Těrlicku. V príjemnom čas ubieha veľmi rýchlo a tak sa už neušlo na ďalšie zaujímavosti. Pani Kolková uzavrela svoje vyprávanie vetou. ,,Dnes hovoriť o vlastenectve nie je moderné, ale pre staršiu generáciu je to úžasná devíza.“ Je na nás, aby sa povesti uchovali a podávali ďalším generáciám..

                                                                                                  Vilma Krňávková

 

18. 1. 2012 ROS Karviná a ROS Kopřivnice – stretnutie s delegáciou EU

 

ČR podala už  druhú správu o uplatňovaní charty.  V dňoch 18.- 20. januára 2012 sa  stretla delegácia Expertného výboru CHARTY v zložení Alberto López Basaguren (Španielsko), Mahulena Hofmannová (ČR), Jarmo Lainio (Švédsko) s hovorcami národnostných menšín v ČR za účelom monitorovania jej  realizácie.

Prvé stretnutie  sa uskutočnilo na Krajskom úrade v Ostrave dňa 18.1.2012. Za slovenskú menšinu sa zúčastnila predsedníčka Obce Slovákov v Karvinej Vilma Krňávková a podpredsedníčka Obce Slovákov v Kopřivnici Anna Janíková. Zastúpené boli všetky menšiny v našom kraji, pred nami členovia tohto európskeho výboru prijali poľskú delegáciu, po nás členov delegácie nemeckej. Výboru šlo monitoring realizácie menšinového jazyka, v našom prípade slovenského, v praxi. Hovorilo sa o vzdelávaní v uvedenom jazyku, jeho využití v každodennom živote, pôsobení v médiách (TV, rozhlas, tlač), vo verejnej správe a pod. Charta usmerňuje, podporuje a vytvára priestor pre menšinové jazyky.  Používaním sa jazyk vlastne posilní!

             V. Krňávková, bývalá učiteľka slovenskej školy, svojho času jedinej svojho druhu v Karvinej, ktorá musela byť pre nezáujem v r. 2000 zatvorená, túto skúsenosť uviedla ako negatívny príklad odklonu od materinského jazyka.. Jadrom charty je naopak uznávanie menšinových jazykov ako výrazu kultúrneho bohatstva a nevyhnutnosti prijímania opatrení na ich podporu, využívania aj vo verejnom živote, vo vzdelávaní, v médiách a tiež uskutočňovania cezhraničných výmen. Jednoducho posilňovať vzájomné porozumenie. Podieľame sa na tom i my, našou činnosťou v Regionálnej Obci Slovákov. Používajme náš rodný jazyk, aby sme oň neprišli!

 

21. 1.  2012 ROS Sokolov - Konferencia ROS, posedenie v reštaurácii U Kláštera, účasť 40 členov

21. 1. 2012 ROS Karlove Vary informačné stretnutie členov ROS, spojené s tanečnou zábavou,

                   Rosnice U Kaštanů, účasť 75 členov

22. 1. 2012 ROS Kladno – Návšteva Stredočeského múzea Roztoky, účasť 10 členov

       V nedeľu 22.1.2012 uskutočnila naša ROS veľmi zaujímavú a užitočnú akciu. Navštívili sme Stredočeské múzeum v Roztokách pri Prahe, kde sa okrem iného nachádza veľmi pekne inštalovaná výstava Prvé dámy. Približuje život manželiek všetkých česko-slovenských a českých prezidentov, počínajúc – Charlotou G. Masarykovou, končiac Líviou Klausovou. Každá z nich bola svoja a každú okrem ich manželov, formovala aj doba, v ktorých žili. Niektoré dámami boli už dlhé roky predtým, iné sa dámami stať chceli. Niekedy sa im to darilo, inokedy nie, niektoré sa o to ani nesnažili. V podstate ani jedna z nich sa na tento dôležitý post nikdy nepripravovala a predsa ho musela nakoniec vykonávať. Odpoveďou doby bolo často nepochopenie, strata súkromia a niekedy aj osamelosť.  Do Kladna sme sa vracali obohatené nielen zo samotnej výstavy, ale aj plní dojmov z tohto pekného renesančného zámku i jeho okolia a už sa tešíme na ďalšie výlety..
                                                                                   Julka Kopecká.

 

22. 1. 2012 OS v ČR a ZS Praha, Pripomienka 160. výročia úmrtia Jána Kollára v Prahe, účasť

       3 členovia

V nedeľu 22. 1.  2012 sa konala v Prahe Pripomienka 160. výročia od úmrtia evanjelického farára, literárneho vedca, básnika  i archeológa – slovenského rodáka Jána Kollára. Slávnosť pripravili Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský evanjelický a. v.  cirkevný zbor v Prahe, Slovenský inštitút v spolupráci s Spoločnosťou M.R. Štefánika, OÚ Mošovce  pod záštitou slovenského veľvyslanca v ČR  Ing. Petra  Brňa. OS v ČR a ZS v Prahe zaistili účasť často svojich členov.

 

25. 1. 2012 ROS Teplice I. krajanské stretnutie - výročná schôdza, reštaurácia Krušnohorského divadla

   Teplice, účasť 30 členov

 

                                    FEBRUÁR

 

04. 2. 2012 ROS Kroměříž, FS Púčik Brno – príprava a organizačné zaistenie  XIV. Národného

                  krojovanému plesu v Prahe, účasť 2000 hostí, 18 folklórnych súborov

Na ROS Kroměříž a FS Púčik Brno, kolektívneho člena OS v ČR, pripadla v roku 2012 úloha organizačne zaistiť prípravu a realizáciu XIV. Národného krojovaného plesu v Prahe, oficiálne zaisťovaný Folklórnym združením ČR (FOS).

O celej akcii podrobne informovala správa FOS: „ Členové pražských souborů Gaudeamus VŠE Praha, Moták, Mateník, Rosénka a středočeských souborů Čtyřlístek z Nového Strašecí, Furiant z Malé Bělé a Jarošovci z Mělníka v počtu 38 tanečních párů za doprovodu sloučených muzik souborů Gaudeamus, Čtyřlístek a Jarošovi připravily společné vystoupení, které bylo velkolepým vstupem do plesového večera. Autoři scénáře choreografka Věra Fenclová a režisér Miroslav Ekart vytvořili pořad ze zvyků a tematických prvků, charakteristických pro jednotlivé oblasti středočeského a pražského regionu. Půlhodinovou tanečně-pěvecko-hudební mozaiku na parketu doprovázely videoukázky z folklorního života měst a obcí ve Středočeském kraji.

       V rámci celého plesu pak soubory včetně Malé české muziky Jiřího Pospíšila vystupovaly ve všech reprezentačních sálech TOP HOTEL Praha, kde se střídaly s produkcí Vojenského uměleckého souboru Ondráš, Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů s jejich sólisty Klárou Blažkovou, Ludmilou Malhockou, Pavlem Ptáčkem a vítězi  celostátní dětské pěvecké soutěže Zpěváček, souborem Haná Velká Bystřice, dechovou hudbou Žižkovanka, Bandem Felixe Slováčka a řadou dalších umělců. Oslnila houslistka Markéta Janoušková, saxofonové sóĺo Felixe Slováčka s VUS Ondráš a brněnský soubor PULS CHLASTÁŠ nesmírně pobavil novým číslem, kde se spojoval obrovský smysl pro humor s dokonalým provedením vynikajících tanečníků. Strážnické soubory SLPT Danaj a CM Krepina pozvali návštěvníky na příští Národní krojový   ples,     který  se   bude  v  roce  2013 konat ve                           

znamení lidové kultury národopisných oblastí Jihomoravského kraje.

      Nutno dodat, že k mnohovrstevnaté atmosféře večera přispěly i prezentace a výstavy v předsálích - středem pozornosti byla výstava sběratele pana Vladimíra Kováříka „Dudy v proměnách místa a času“ a výstava „ Putování po historických sídlech Čech, Moravy a Slezska“ Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. K doprovodným programům se řadí také průběžné výstavy v Národopisném muzeu, Národním zemědělském muzeu, Českém centru Praha a Slovenském institutu.“

 

11. 2. 2012 ROS Karlove Vary Fašiangová zábava - maškarný bál, Rosnice U Kaštanů, účasť

   85 členov

11. 2. 2012 ROS Karviná – 10.  Ples Obce Slovákov v Karvinej, účasť 80 členov a priaznivcov            

 

Slovenský ples v Karvinej

Už samotné prostredie, v ktorom sa 11.2. 2012 konal ples Obce Slovákov v Karvinej, predurčuje jeho slávnostný ráz. Organizátori dlho premýšľali, ako podtrhnúť jeho 10. pokračovanie. Každé tzv. ,,vyšperkovanie akcie“ nesie so sebou navýšenie finančných nákladov. Malé jubileum sme nakoniec ponechali na samotnom čísle 10, ktoré v numerológii znamená vďaka jednotke jedinečnosť. To sa zhmotnilo v perníkových srdiečkach s nápisom 10. Slovenský ples. Ako každý ples, aj tento mal niekoľko NAJ. Zišlo sa na ňom najviac mladých ľudí v histórii našich plesov. Najpočetnejšie kolektívy plesajúcich dali dohromady Mléčková, Balážová, Kanský a Szlaur. Sála Spoločenského domu Darkov bola zaplnená. Najväčším sponzorom cien bol Mirek Bača a do tanca hrala najlepšia hudobná skupina Fontána vzhľadom na jej slovenský repertoár. Ples otvorila predsedníčka ROS Vilma Krňávková, slávnostný prípitok predniesol člen zastupiteľstva mesta Tomáš Gallik. V predtančení účinkovala skupina Intro a mažoretky z Juventusu. Neoddeliteľnou súčasťou plesu je bar, ktorý si už ani nevieme predstaviť bez čiperných dám Švárnej, Koníčkovej a Hradilovej. Najväčšiu zásluhu na zdarnom priebehu plesu má vždycky výbor ROS a personál. Aj tento raz bol ústretový, milý a príjemný. VĎAKA všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na plese  podieľali.

Vilma Krňávková

 

 

14. 2. 2012 ROS Karviná  Beseda Ako prežiť zimné obdobie v zdraví, bez úhony – rady z ľudovej

  pokladnice, účasť 30 členov

17. 2. 2012 OS v ČR zasadanie Výkonnej rady.

18. 2. 2012  ROS Sokolov - 2. ročník súťaže v kuželkách, Akryl Sokolov, účasť 40 členov

19. 2. 2012 ROS Kladno – Návšteva divadelného predstavenia Dámsky krajčír, účasť 8 členov

22. 2. 2012  ZS Praha Beseda v Českých Budějoviciach k výsledkom slovenskej archeológie, v rámci

                   Dní slovenskej kultúry      

 

Stretnutie v Českých Budějoviciach

 

            Členovia vedenia OS v ČR a Združenia Slovákov v Prahe sa aktívne zúčastnili Stretnutia slovenských a juhočeských spisovateľov pri tvorivom stole, ktoré sa uskutočnilo 22. februára 2012 v nádhernej modernej kaviarni Level Lounge Café v Českých Budějoviciach. Celá táto akcia sa uskutočnila v rámci  Dní slovenskej kultúry, ktoré v juhočeskej metropole prebiehali v dňoch  18. – 26. februára 2012. V meste sa uskutočnil rad koncertov, výstav, besied, kulinárskych akcií, divadelných predstavení a ďalších prezentácií slovenskej kultúry. Festival prebehol pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR Jeho Excelencie Petra Brňa a veľvyslanca Českej republiky v SR Jeho Excelencie Jakuba Karfíka, za podpory Ministerstva kultúry ČR a v spolupráci so Slovenským inštitútom a Slovensko-českým klubom. Jeho časopis Dotyky bude isto o celej záležitosti referovať omnoho podrobnejšie, takže my sa môžeme detailnejšie venovať samotnému pracovnému stretnutiu spisovateľov.

 

25. 2. 2912 ROS Teplice II .Krajanské stretnutie – Slovenské fašiangy, účasť 40 členov

25. 2. 2012 ROS Kroměříž  a FS Púčik Brno X. Slovenský ples, účasť 250 hostí

 

X. Slovenský ples v Brne

            V sobotu 25. februára 2012 o 19,00 hod. slávnostným predtancovaním začal v spoločenských priestoroch  hotelu Kozák na Horovej ulici 30 v Brne-Žabovřeskách X. slovenský ples v Brne. Záštitu nad ním prevzal veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike Jeho Excelencia Ing. Peter Brňo. Organizátorom plesu bol už tradične Folklórne združenie Púčik v spolupráci s Nadačným fondom NIKÉ a firmou Oprox, a. s. Patrónom plesu sa stal režisér, spevák a herec Stano Slovák.

            Ako obyčajne sa ples stal  spoločenskou záležitosťou nielen samotného Brna, ale aj celej strednej Moravy. Veď naň pozývala nielen všetka brnianska tlač, ale aj mnoho miestnych denníkov z najširšieho okolia. Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina BENE, slovenské ľudové piesne a muziku prezentovala cimbalová muzika Folklórneho súboru PÚČIK.

            V bohatom programe sa predstavila herečka a speváčka Yveta Blanarovičová so svojou kapelou, sólistka Janáčkovej opery NDB Andrea Priechodská-Široká, tanečná škola DANZA a folklórny súbor Púčik.

            Kvalitná príprava sa odrazila v kvalitnej zábave, takže poslední plesajúci sa s tanečnou sálou rozlúčili až okolo tretej hodiny ráno.

Vzhľadom na to, že Obec Slovákov v ČR nemá šancu podobný ples organizovať, pokladá ho nielen za brniansky, ale aj ples celej našej Obce. Na budúci rok by sme sa tam mali objaviť v ešte hojnejšom počte.

 

26. 2. 2012 OS v ČR Vydanie časopisu Korene č. 1/2012

28. 2. 2012 ROS Plzeň, stretnutie krajanov a členská schôdza, účasť 50 členov

V utorok  28. februára 2012 prebehla členská schôdza ROS Plzeň. Prerokovala všetky svoje najdôležitejšie záležitosti, vypočula si Správu o činnosti, vyhodnotila plnenie Plánu na rok 2011, prijala Plán na rok 2012 a schválila svoje uznesenia. Diskusia sa niesla v znamení kritičnosti a hľadania ciest ku zlepšeniu situácie. To sa týkalo najmä  morálky platby príspevkov. Potom si všetci prítomní vypočuli informáciu o projekte Grundvig-Heuréka, vyplnili príslušné dotazníky a poslali ich do Prahy.  Všetci prítomní, ktorých bolo viac ako päťdesiat, sa po skončení schôdze spokojne odobrali do svojich domovov

 

                                                           MAREC

01. 3. 2012  ZSA v Prahe, účasť na Krste knihy, účasť 5 členov

 

Krst knihy PhDr. Vojtecha Čelka

 

            V Dome národnostných menšín v Prahe sa vo štvrtok 1. marca 2012 uskutočnil krst knihy významného predstaviteľa slovenskej menšiny v ČR, predsedu Spoločnosti gen. M. R. Štefánika v Českej republike, tajomníka českej časti Česko-slovenskej komisie historikov a nášho Hrebendovca  PhDr. Vojtecha Čelku. Akciu usporiadal  Slovenský literárny klub v ČR práve v spolupráci so Spoločnosťou  M. R. Štefánika v ČR. Zúčastnili sa členovia ZS Praha a Výkonnej rady OS v ČR.

 

10. 3. 2012  ROS Karlovy Vary,  Vítanie jari a MDŽ v Rosniciach, účasť 80 členov     

13. 3. 2012  ROS Karviná, Kytička veršov, ľudových piesní, pekných myšlienok pri príležitosti MDŽ,

                    účasť 30 členov  

14. 3. 2012  ROS Kladno, Klub Koreňov – beseda o zdraví, účasť 20 členov

17. 3. 2012  ROS Sokolov, Vítanie jari a oslava MDŽ. Večera, hudba, tanec, kvety. Účasť 40 členov-

17. 3. 2012  ROS Kopřivnica, Putovný pohár ROS Kopřivnice v bowlingu, účasť 40 členov

 

                                               Turnaj v bowlingu

            Na otvorenie našej tohtoročnej činnosti sme si už tradične vybrali turnaj. Uskutočnil sa 17. marca a súťažiaci  bojovali o putovný pohár. Bola to sobota a nádherne počasie zarámovalo celé toto podujatie. Obávali sme sa, že v prípade nepriaznivého počasia príde málo ľudí, ale napriek tomu sme objednali dokonca až 4 dráhy. Bola to ale pohoda. Bolo nás toľko, že sa dráhy zaplatili a tí čo nehrali, priebežne povzbudzovali a opatrovali nový pohár. Už sa zapisovalo na Podhájsku a debatovalo o tom, čo sa udialo nového. Nakoniec si minuloročný víťaz Mirek pohár neodniesol, ani Pepík, čoby tradičný výherca. S 250 bodmi. zvíťazil Luboš, druhý bol Pepík s 243 bodmi a tretí náš predseda Marián, ktorý dosiahol úctyhodných 229 bodov. Mirek získal tzv. "zemiakovú" medailu. Zo žien bola najlepšia mladá Lucka, ktorá sa vyštverala na 167 bodov. Prišla jej fandiť aj maličká dcérka, ktorej dedko zasa získal krásny pohár. Je to v rodine. Potom sa posedelo  u pivka a debatovalo. Zídeme sa zasa na Podhájskej v máji.

 

                                                                                                                  Anna Janíková

 

 

19. 3. 2012  OS v ČR  Seminár v poslaneckej snemovne ČR na téma: „Jak se žije Čechům v Slovenské

                     republice a Slovákům v České republice“ . Účasť 2 členovia Výkonnej rady OS v ČR.

 

                                        Seminár v Senáte

 

            Pozitívne sme reagovali na pozvanie, ktoré sme síce skoro až na poslednú chvíľu dostali zo sekretariátu zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, aby sme sa aspoň pasívne zúčastnili seminára "Jak se žije Čechům v České republice a Slovákům v České republice", ktorý sa uskutočnil v pondelok 19. marca 2012 od 14.00 hod. v budove Poslaneckej snemovne, Sněmovní 4, Praha 1.

Program bol bohatý. Ako prvý vystúpil poslanec Jaroslav Foldyna, predseda podvýboru zahraničného výboru Poslaneckej snemovne pre styky s krajanmi, po ňom sa ku slovu dostal poslanec PhDr. Tomáš Grulich, predseda Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí, ktorý sa pred rokom rovnako aktívne zúčastnil verejnej rozpravy v Senáte, vyvolanou Obcou Slovákov    v ČR a venovanou príprave na sčítanie obyvateľstva

ČR v roku 2011.  http://www.psp.cz/

S koreferátmi   potom    vystúpil rad diskutujúcich –  Jana Bratinková – predsedníčka   Klubu občanov Českej republiky na Slovensku, Mgr. Ladislav   Snopko      riaditeľ Slovenského  inštitútu       Prahe,   Mgr.  Stanislav  Kázecký, PhD. -  osobitný zmocnenec   pre    krajanské   záležitosti  MZV ČR,  PhDr., Mgr. Andrea Bartošová – riaditeľka odboru  ľudských práv  a  ochrany menšín   Úradu  vlády  ČR,   Mgr. Ján Jaroš –  pracovník  sekcie národnostných menšín Úradu vlády SR, PhDr. Helena  Nosková, CSc. – pracovníčka Ústavu pre súčasné dejiny AV ČR.

V priebehu ďalšej  diskusii vystúpili aj  niekoľkí z asi   60 prítomných ako slovenských,  tak českých   účastníkov  stretnutia so zaujímavými podnetmi.

Je len veľkou škodou, že sme neboli prizvaní ako aktívni účastníci, pretože sme v rámci nášho spoločného česko-slovenského seminára, ktorý sa pred pol rokov uskutočnil v Bobrovci, získali cenné informácie práve v tejto oblasti.

                                                                                   Veronika Králová

 

21. 3. 2012  FS Púčik a ROS Kroměříž, prípravné zasadanie k novému ročníku  Medzinárodného

                    folklórneho festivalu Jánošíkov dukát      

21. 3. 2012  ROS Karviná,  Odpoludnie poézie a prózy, Regionálna knižnica – malá kinosála,

                     Centrum, Karviná-Mizerov, účasť 50 členov a hostí

 

Multikultúrne  popoludnie

 

Projekt Obce Slovákov v Karvinej  ,,ODPOLUDNIE POÉZIE“ mal 21.3.2012 už X. pokračovanie. Konal sa v nových  priestoroch  Regionálnej knižnice v Karvinej -  Mizerov, kde prítomných  privítala Božena Magerčiaková. Zo zastupiteľstva mesta prijali pozvanie Evžen Matuszyňski – predseda výboru pre národnosti, podpredseda Jindřich Kubienka a exprimátor Antonín Petráš. Literárna kaviareň bola zaplnená. Okrem recitátorov  prijali pozvanie milovníci veršov a tiež príslušníci národnostných menšín žijúcich v meste. V multikultúrnom odpoludní, ktoré sprevádzala slovom Vilma Krňávková, znela čeština, slovenčina, poľština, rómština a gréčtina. Pri výbere recitátorov OS od samého začiatku spolupracuje so základnými školami Školská, Olszaka, Družby.

Najpočetnejšie zastúpenie mala ZŠ Školská,  jej žiaci prezentovali  český  a slovenský jazyk, ale slovenskú báseň pekne predniesol aj žiak z poľskej školy. Recitácia bola spestrená programom, o ktorom žiaci dopredu nevedeli. Mali za úlohu zaspievať pesničku v uvedených jazykoch a  tiež vo svojom jazyku popriať ,,odpoludniu poézie“ k jeho malému jubileu. Neboli zaskočení, pesničky zaspievali po skupinkách a blahoprianie predniesli tí pohotovejší. Rozdiely v jednotlivých vystúpeniach boli viditeľné, ale prvenstvo si zaslúžili všetci už len preto, že sa na akciu pripravovali a snažili sa čo najlepšie národnosť reprezentovať. Nenechali sa zaskočiť ani dospelí. Na vyzvanie, aby zarecitovali báseň, ktorú si ešte pamätajú zo školských lavíc, medzi prvými  vystúpila Viera Poláková s českou básňou, Jindřich Kubienka s poľským textom a slovensky zarecitoval Ján Bazger s vlastnou tvorbou k tejto príležitosti.

V závere boli účinkujúci odmenení diplomami, knižkami, sladkosťami a ovocnými baličkami. Sponzorom  tejto akcie bol  Napätie pred vyhodnotením Magistrát mesta a finančným darom      prispel    aj J. Kubienka. Poďakovanie patrí paniam učiteľkám, ktoré žiakov na recitáciu sprevádzali: Jarmile Tyrlíkovej, Gražyne Bednarovej, Martine  Neuvaldovej a taktiež Božene Magerčiakovej za prípravu priestorov a zaistenie ovocných balíčkov od sponzora. Z hostí poďakoval účinkujúcim i organizátorom Evžen Matuszyňski.

                                                                                                                              Vilma Krňávková

 

22. 3. 2012  ROS Teplice,  III. ročník priateľského turnaja v bowlingu – Športové odpoludnie,

                    Organizačne zaistila Sekcia mladých OS, účasť 30 členov

29. 3. 2012  OS v ČR  Beseda s podpredsedom ČSÚ Ing. Drápalom v SI Praha:  Výsledky sčítania

                    obyvateľov ČR a menšiny, účasť 45 členov a hostí 

 

Beseda k predbežným výsledkom CENZU 2011

 

Vo štvrtok 29. marca 2012 sa o 17.00 hodine začala v Slovenskom inštitúte nami dlho pripravovaná akcia – beseda k predbežným výsledkom cenzu 2011. Obec Slovákov v ČR spolu s Analytickým centrom Slovákov v ČR a Slovenským inštitútom ju pripravilo najmä kvôli tomu, že cítila istý nedostatok verejnej diskusie nad výsledkami Sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011. Po zverejnení predbežných výsledkov v závere minulého roka prebehla v médiách krátka polemika, avšak podľa nás dosť povrchná a spravidla tak, či onak jednostranná.

Obec Slovákov v ČR zverejnila už na prelome rokov 2011/12 vlastné STANOVISKO.  Bola toho názoru, že tak ako budú postupne uverejňované podrobnejšie výsledky, musíme sa my - aktivisti v oblasti národnostných menšín, zamýšľať nad danými číslami a predostrieť verejnosti aj štátnym orgánom ČR svoje stanoviská, hodnotenia k výsledkom CENZU, opierajúc sa o kvalifikované analýzy k tomu povolaných inštitúcií a jednotlivých odborníkov.                                                   

Z tohto dôvodu sa vedenie OS v ČR a Analytické centrum Slovákov v ČR dlho zamýšľalo nad formou, v ktorej sa mala uvedená akcia uskutočniť. Do úvahy prichádzal celý rad nástrojov – od besedy až po realizáciu vedeckého seminára k celej problematike. Až samotná príprava tejto akcie ukázala, že na organizáciu uvedeného seminára je potrebná skoro polročná príprava, v rámci ktorej by sme intenzívne rokovali s predstaviteľmi tých organizácií národnostných menšín, žijúcich v ČR, ktoré tento problém pociťujú rovnako intenzívne ako Obec Slovákov v ČR. Po konzultácii s niektorými z nich sme sa dohodli usporiadať zatiaľ „len“ besedu a skutočný vedecký seminár uskutočniť až na konci roku. Teraz môžeme konštatovať len dve veci:

1. príprava na vedecký seminár tým fakticky začala,  

2. samotná beseda  sa úspešne uskutočnila.

Obe tieto akcie nie je možné od seba oddeliť,  pretože samotnú besedu považujeme za akýsi začiatok takýchto diskusií, samozrejme v našom prípade orientovaných na otázky národnostných menšín v Českej republike.

            Jej cieľom nebolo vyčerpávajúco riešiť túto rozsiahlu problematiku, ba ani nájsť na všetko odpovede. My sa zatiaľ chceme pokúsiť niektoré zásadné otázky aspoň formulovať, ukázať možný smer uvažovania nad danou témou, ktorá sa životne dotýka pestovania a rozvoja identity, kultúry a jazyka národnostných menšín v ČR. Prirodzene, trocha viac sme sa orientovali na jej slovenskú časť.  Z tohto dôvodu sme besedu nazvali:

Výsledky sčítania obyvateľstva v roku 2011 z pohľadu slovenskej menšiny a ďalších národností v Českej republike.

Besedu moderoval výkonný tajomník OS v ČR Peter Lipták, ktorý v úvode privítal všetkých účinkujúcich:

Podpredsedu Českého štatistického úradu Ing. Stanislava Drápala, ktorému patrí naše úctivé poďakovanie za systematickú spoluprácu s OS v ČR, najmä za spoluorganizovanie seminára k CENZU 15. 3. 2011 v Senáte Parlamentu ČR i za jeho ochotu zúčastniť sa ďalšej besedy.

Členku Rady vlády pre národnostné menšiny Mgr. Naďu Vokušovú - predsedníčku SČK a šéfredaktorku mesačníka Slovenské dotyky. Od roku 1992 sa angažuje ako funkcionárka a novinárka v oblasti emancipácie slovenskej menšiny v ČR.

Vedeckú pracovníčku Sociologického ústavu AV ČR Mgr. Yanu Leontiyevu, zaoberajúcu sa problematikou menšín a migrácie v ČR.

            Privítal medzi nami aj ďalších predstaviteľov štátnej správy a jednotlivých národnostných menšín, zvlášť členov Rady vlády pre národnostné menšiny. Osobitne Ing. Igora Zolotareva, podpredsedu  Rady a člena občianskeho združenia Ruská tradice a Annu Rákóczi, predsedníčku občianskeho združenia Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, ktorá neváhala a prišla za nami až z Ostravy!

Naše poďakovanie patrilo tiež riaditeľovi Slovenského inštitútu pánovi Mgr. L. Snopkovi za pomoc pri príprave besedy a poskytnutie priestorov.

 

27. 3. - 1. 4. 2012, OS v ČR a vybrané ROS stretnutia predstaviteľov Obce Slovákov v ČR so stávajúcim predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. M. Vetrákom, PhD. V utorok 27. marca sa v Brne stretol s podpredsedom OS v ČR, členom ROS Kroměříž, predsedom Folklórneho združenia Púčik a riaditeľom Folklórneho festivalu Jánošíkov dukát Mgr. V. Fabišikom, v piatok 30. marca s výborom ROS Karlove Vary v čele s jeho predsedom Štefanom Vargom, výborom ROS Sokolov v čele s jeho predsedníčkou Annou Starůstkovou a nakoniec 1. apríla  2012 s  predsedníčkou RK OS v ČR, predsedníčkou ROS Karviná Mgr. Vilmou Krňávkovou a výborom ROS Karviná.

Všetci zástupcovia našej organizácie stáli na jednotnej platforme požiadavky zvýšenia podpory ÚSŽZ voči OS v ČR a jej aktivít v regiónoch, rovnako tak jednoznačnej podpory originálnych Koreňov. Naopak, všade zaznelo odmietnutie tzv. "Slovenských Koreňov" a boli jednoznačne označené za krádež našich Koreňov. OS v ČR bola  počas všetkých stretnutiach prezentovaná ako jednotná organizácia, ktorá stojí za svojimi volenými, vrcholnými orgánmi.

Je zaujímavá skutočnosť, že  v  oficiálnych informáciách ÚSŽZ popisujúcich    priebeh   týchto   návštev,   sa ani raz neobjavila zmienka  o Obci Slovákov v ČR,  V.  Fabišik  v nich nie je   uvádzaný  ako člen  Výkonnej rady  OS v ČR,  neuviedlo sa,  že  Regionálne obce    sú pevnou súčasťou OS v ČR a  len  pri  stretnutí  v Hradci Králové  bolo konštatované, že sa odohralo  „v srdečnej atmosfére“, čo   svojim   spôsobom   degraduje   úsilie našich  ROS z Kroměříža,  Karlových Varov,  Sokolova a   Karvinej, ktoré  sa  na rokovania dôsledne pripravili a venovali mu veľkú pozornosť i úsilie.                                                                                                     

                                                                                                                      Jaromír Slušný

29. 3. 2012  OS v ČR Vydanie internetového časopisu Korienky č. 1/2012

 

                                                           APRÍL

 

10. 4. 2012  ROS Karviná,  Cvičenie pamäti, postrehu, vizuálnej pamäti, slovnej zásoby – súťaž o ceny,

                    účasť 30 členov  

11. 4. 2012  ZS v Prahe,  krst knihy prof. Rychlíka, účasť 5 členov

 

Krst knihy prof. Rychlíka

 

V ostatnom čase akoby sa roztrhlo vrece s krstami našich Hrebendovcov. Po dr. Čelkovi, o krste ktorého knihy sme písali v marcových Korienkoch, sa v literárnej kaviarni Černá labuť v Prahe v stredu 11. apríla 2012 uskutočnil krst knihy prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. (nar. 1954) Češi a Slováci ve 20. století, s podtitulom Spolupráce a konflikty 1914-1992.

 

14. 4. 2012  ROS  Karlovy Vary, Turistický pochod Karlove Vary – Rosnice, účasť 50 členov

23. 4. 2012  ZS Praha, návšteva výstavy na pražskom hrade, účasť 20 záujemcov.

24. 4. 2012  ROS Teplice Spoločné podujatia s krajanským združením z Drážďan a s maďarským

                     združením Lovosice, účasť 50 členov a hostí

14. - 15. 4. 2012 ROS Kladno, výlet na  zámok Nelahozeves a rodný dom Antonína Dvořáka, účasť 15

                    členov

Informácia z Kladna

 

            Zdravím všetkých z Kladna a pripájam pár informácií o našej činnosti. Vedenie ROS Kladno venuje všetky svoje sily príprave folklórneho festivalu Tuchlovická pouť, o ktorej v tomto čísle vypovedá samostatný článok. Ja som členkou jeho prípravného výboru a naše internetové Korene sa stali mediálnym partnerom Púte.

            Ale pracujeme a inak. V sobotu 14. apríla 2012 sme sa zúčastnili tradičného stretnutia pri slávnej lidickej hruške, ktorá ako jediná prestála vyčíňanie fašistov  roku 1942. Fašisti ju v priebehu likvidácie Lidíc ako ešte malý a nenápadný stromček zlomili a pokladali ju tak za mŕtvu. Podobne ako Lidice nakoniec aj ona hrôzy vojny prestála a po jej skončení rozkvitla. Stretnutia sa zúčastnilo okolo stovky ľudí, medzi nimi aj my – členovia kladenskej ROS. Sedemdesiate výročie likvidácie Lidíc nám pripomína nielen túto tragédiu, ale symbol ich znovuzrodenia. Hladkému priebehu tejto spomienkovej akcie napomohlo slniečko, ktoré v ten deň konečne vyšlo spod oblakov a svietilo až do večera. Len hruška s ohľadom na tohtoročnú zimu ešte len pomaly otvára puky. Po iné roky niekedy už aj kvitla. V Dome pre seniorov Oáza sa, ako každý rok, pokračovalo vernisážou umeleckých diel „hrušiek“ a „Lidice“ (obrazy, fotografie, a pod. či iné stvárnenie  pamätného stromu). Zbierka sa každým rokom o nové diela rozrastá a je ich už neúrekom.

            Na druhý deň sme sa vybrali na výlet  na hrnčiarske trhy na zámok Nelahozeves. To už nám počasie až tak moc neprialo, č osa odrazilo aj na účasti. V každom prípade sme si ale prezreli miestny zámok, navštívili rodný som Antonína Dvořáka a zaskočili sme na koštovku vín a kulinárskych dobrôt v zámockej pivnici.

                                                                                               Julka Kopecká

Mediálny partner Púte

                                   

Na základe rokovania predsedníčky ROS Kladno a členke Výkonnej rady  OS v ČR Juliany Kopeckej s prípravným výborom stredočeského folklórneho festivalu Tuchlovická pouť, sa naše Korene stali mediálnym partnerom celej tejto akcie. Jej 19. ročník sa uskutoční v dňoch 4. – 6. mája 2012  v Tuchloviciach, ležiacich len kúsok od Kladna. Na pódium opäť privedie nielen špičkové folklórne súbory zo stredných Čiech a Prahy, ale aj z Moravy či Slovenska. Folklórny festival Tuchlovická pouť je už mnoho rokov pravidelne navštevovaný našimi súčasnými i bývalými členmi a táto tradícia bude naplnená aj v tomto roku. Pripravuje ho Folklórní unie Prahy a Středočeského kraje v spolupráci s obcou Tuchlovice a Folklórnym združením ČR. Ďalšie novšie  informácie hľadajte na http://www.tuchlovickapout.cz

                                                                                               Julka Kopecká

 

16. 4. 2012  ROS Tábor, beseda k najstarším dejinám Slovenska, účasť 10 členov

25. 4. 2012  ZS v Prahe, účasť na krste knihy dr. Rychlíkovej, účasť 5 členov

        

                                      M. Rychlíková: Slováci v Prahe

 

            V stredu 25. apríla 2012 o 18.00 hodine mala v Modrom salóne Slovenského inštitútu v Prahe  prezentáciu svojej knihy Slováci v Prahe s podtitulom Vplyv veľkomesta na ich integráciu do českého prostredia pani PhDr. Magdaléna Rychlíková. Nielenže ide o manželku nášho „Hrebendovca“  prof. Jana Rychlíka, o krste ktorého knihy sme informovali v Koreňoch č. 2 v tomto roku, ale aj o aktívu návštevníčku podujatí Obce Slovákov v ČR i Združenia Slovákov v Prahe. Konečne sme mohli akčne odplatiť jej bohatú účasť na našich akciách.

 

27. -29. 4. 2012  OS v ČR, ROS Třinec, Kopřivnice, Karviná, Kladno, ZS Praha . návšteva Slovákov

                    v Slovenskom Komlóši (Maďarsko) v rámci projektu EURÉKA, účasť      

 

Mimoriadne vydarené stretnutie

 

V dňoch 27. až 29. apríla 2012 sa v Slovenskom Komlóši na juhu Maďarska, uskutočnilo už druhé stretnutie slovenských spolkov z Európy, partnerov pri realizácii projektu Grundtvig – Heuréka. Spolupracujú na ňom štyri slovenské občianske združenia, po jednom z každej krajiny: Slovensko, Maďarsko, Česko, Chorvátsko. Piaty partner z francúzskeho Montpelier tesne pred konaním druhého stretnutia oznámil, že z organizačných dôvodov od projektu odstupuje. Projekt, je však aj za tejto situácie možné úspešne realizovať, hoci tým odpadne pripravovaná mobilita práve v tomto francúzskom meste.

Obec Slovákov v ČR na akcii reprezentovali: Vilma Krňávková (ROS Karviná), Mária Rosolová (ROS Třinec), Marián Kálna (ROS Kopřivnica), Juliana Kopecká a Ivana Koháryová (ROS Kladno), Peter Lipták Výkonná rada OPS V ČR, koordinátor projektu.

V rámci uvedenej mobility sa uskutočnilo:

 

MEDZINÁRODNÉ  STRETNUTIE  SLOVÁKOV  V SLOVENSKOM KOMLÓŠI

 

Bohatý, dva aj pol denný program bol vskutku dokonalým výrazom cieľov projektu zameraného na voľný čas a celoživotné vzdelávanie seniorov – Slovákov vo vybraných krajinách Európy. 

Po zvítaní sa (väčšinou už) starých známych tu bola na úvod prezentovaná hodnotná kniha „Ozdobná kultúra komlóšskych Slovákov“ detailne mapujúca tradičné, ľudové, výtvarné prejavy v podobe rôznych tkaním, väčšinou určených na ozdobu príbytkov, ale aj praktické použitie v domácnostiach roľníckych rodím Dolnozemských Slovákov.

Po slávnostnom otvorení stretnutia partnerov Heuréka sa uskutočnil divadelný večer. Na programe bola hra miestneho „Slovenského ochotníckeho divadla“ a  „EDUTY“ vynikajúceho slovenského pantomimistu Miroslava Kasprzyka.

Počas celej nedele prebiehal v priestoroch tamojšej Slovenskej školy bohatý kultúrny program. Tancovali a spievali viaceré súbory, folklórne, dychovka, tamburáši. Deti aj dospelí. V rámci akcie sa uskutočnila aj tradičná súťaž vychýrených komlóšskych klobás. Členom poroty sa okrem miestnych osobností stal aj zástupca Obce Slovákov v ČR.

V nedeľu sa delegácie jednotlivých krajín a spolkov zúčastnili slávnostnej bohoslužby v miestnom Evanjelickom kostole a položili tiež vence k pamätníku „Príchodu a osídlenia Slovenského Komlóša Slovákmi“ pred 266 rokmi. Za partnerov projektu sa prítomným prihovoril Peter Lipták, koordinátor projektu za Českú republiku.

V rámci stretnutia sa uskutočnili aj dve porady realizátorov projektu, za našu stranu bol vyhodnotený prieskum názorov účastníkov projektu Heuréka, do ktorého sa formou obsiahleho anonymného dotazníka zapojilo 250 osôb z piatich krajín (vrátane neskôr odstúpivšieho Francúzska) a bola podaná informácia o prípravách na ďalšiu mobilitu, ktorá sa uskutoční v rámci Medzinárodného festivalu Jánošíkov dukát v dňoch 3. až 5. augusta 2012 v Rožnove pod Radhoštěm.

Veríme, že aj toto stretnutie bude rovnako užitočné a pre všetkých zúčastnených zaujímavé ako predchádzajúce dve.

                                                                                   Peter Lipták

                       

28. 4. 2012 ROS Karviná, Turistická vychádzka do Beskýd, účasť 30 členov

28. 4. 2012 ROS Sokolov, Turistika – Kostení Bříza MHD a Kamenice, účasť 25 členov           

 

Plnou parou

 

Už od začiatku roku sa činnosť ROS Sokolov vyznačuje tradične vysokou aktivitou, čo sa odráža ako v počte, tak aj v kvalite jednotlivých akcií. Okrem našej konferencie, spojenej s následným posedením v reštaurácii U Kláštera, ktorých sa  21. januára. zúčastnila veľká väčšina našich členov, sa orientujeme na organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

Najprv sa 18. februára v areály Akryl Sokolov uskutočnil 2. ročník súťaže v kolkoch, ktoré po zásahoch našich členov úspešne padali, čo sa prirodzene hneď aj s patričnou  mierou oslávilo. Nálada bola skvelá, takže o rok sa všetci opäť stretneme pri 3. ročníku. Tak sa jeden nápad začína meniť v tradíciu. Dôležité súčasne je, že  pri tejto akcii nájdu svoje  meniť uplatnenie ako muži, tak aj ženy.

 Na  sobotu 17. marca, kedy sme plánovali akciu Vítanie jari a oslavu MDŽ, pripadla pomerne dobrá predpoveď počasia – jasno až polojasno, teploty 17°. Nakoniec všetko zodpovedalo našim plánom. Teplota sa pohybovala na rekordnej hrane dlhodobých predpovedí, čo sa nakoniec prejavilo aj v počte prítomných. A tak už okolo pol druhej poobede, keď sa začali schádzať naši prví členovia do reštaurácie U Kláštera, bolo jasné, že sa o účasť báť nemusíme. Krátko pred druhou hodinou nám ale bolo jasné, že pripravená kapacita miest na sedenie stačiť nebude. Narýchlo sme začali zháňať ďalšie stoly a najmä stoličky, ktoré nám nakoniec poskytli miestni dôchodcovia. Počet zúčastnených sa nakoniec vyšplhal až na číslo 76!  Stretali sa známi, ktorí sa už dlhšie nevideli, rozprúdila sa zábava a série rozhovorov. K dobrej nálade prispela aj hudba a pohostenie. Nerozchádzali sme sa s ťažkým srdcom, pretože sme vedeli, že sa onedlho uvidíme pri našich ďalších akciách.

Aj našej ďalšej akcii – turistickej vychádzke do Kostelní Břízy, počasie doslova žičilo. Na nebi sa len sem-tam objavil nejaký mráčik, slniečko pieklo stále silnejšie a silnejšie, takže teplota na teplomere sa nakoniec zastavila až na 27°. A to v Plzni, Prahe alebo Ústí nad Labem, bolo ešte teplejšie. Športový „výšĺap“ predsa len vyžaduje určitú kondíciu, takže na miesto zrazu dorazilo „len“ 22 našich členov, ale výlet sa nakoniec všetkým páčil. Odšliapali sme desať kilometrov, pričom cesta viedla prevažne lesom, aby sme nakoniec bez problémov došli až do Kostelnej Břízy. Prirodzene, že sme najprv navštívili miestny kostol sv. Petra a sv. Pavla, ktorý sa týči nad celou obcou a jeho veža je vidieť už zďaleka. Po príchode k nemu sme sa začítali do informácií o jeho vzniku a pôvode. Na jeho mieste stál kedysi  kostol drevený, ktorý sa spomína už v roku 1410. Spomienkou  na tieto časy  je kostolný zvon  s dátumom 1485. Neskoršie bol prestavený na kamenný a murovaný.  Niektoré časti tejto stavby nachádzame v múroch kostola súčasného, ktorý bol na základe výťažku finančnej zbierky, začnúcej roku 1772 vložením prvých 2000 zlatých, postavený roku 1801. To už mali stavitelia k dispozícii 5950 zlatých, čo už bola pomerne slušná suma. Stavba uchovala viaceré pôvodné prvky, napr. renesančné reliéfy, čo jej hodnotu zvyšuje.

Navštívili sme zvyšky tamojšieho zámku, zoznámili sme sa aj s najstarším stromom v obci. Odpočinok a občerstvenie nám  poskytla miestna reštaurácia.

V najbližších dňoch – 26. mája, sa chystáme do Múzea porcelánu v Klášterci nad Ohří, pričom navštívime aj Aquapark. V júni sa vydáme na výlet ku zrúcanine hradu Harterberk.

Okrem toho plníme aj svoje ďalšie aktivity. Navštevujeme našich chorých členov, alebo tých, ktorým už chôdza činí nejaké problémy. Oslavuje, alebo sa chystáme osláviť narodeniny niektorých našich členov. Za všetkých spomeniem aspoň Máriu Jankovskú, Ruženu Knestlovú, Margitu Melikantovú či Zuzanu Slivkaničovú.

 

                                                                       Anna Starůstková

 

28. 4. 2012  OS v ČR vydanie 2. čísla internetového časopisu  Korene

29. 4. 2012  ROS Stříbro Zaistenie usporiadateľskej služby AMK motokros                 

30. 4. 2012  OS v ČR, prijatie na Veľvyslanectve SR, účasť 2 členovia Výkonnej rady

 

                                               Prijatie na veľvyslanectve

                                              

            V pondelok 30. apríla sa na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v ČR uskutočnilo milé stretnutie s novovymenovaným podpredsedom vlády a  ministrom zahraničných vecí SR JUDr. Miroslavom  Lajčákom. Stretnutia, ktoré organizovalo Veľvyslanectvo SR v čele s  veľvyslancom Jeho excelenciou Ing. Petrom Brňom, sa zúčastnili popredné osobnosti najvýznamnejších slovenských menšinových organizácií z ČR – predseda SZSŽ Vladimír Skalský,  predsedníčka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka Slovenských dotykov Naďa Vokušová,  dr. Vojtech Čelko – predseda Spoločnosti M.R. Štefánika, Jaromír Slušný – predseda OS v ČR a Združenia Slovákov v Prahe, Peter Lipták – šéfredaktor Koreňov a predseda Analytického centra Slovákov v ČR, Pavol Čičel v zastúpení za Evanjelickú cirkev augsburského vyznania v ČR, Jaroslav Miňo – riaditeľ folklórneho festivalu Praha srdcom národov a vedúci folklórneho súboru Limbora, Viliam Paulíny a ďalší.

 

                                                           MÁJ

 

03. 5. 2012  ZS v Prahe, spomienka na M. R. Štefánika, účasť 5 členov

                                   

Kladenie vencov pri pamätníku M. R. Štefánika

 

            Vo štvrtok 3. mája 2012 sa členovia združenia Slovákov v Prahe zúčastnili tradičného kladenia vencov k pamätníku  Milana Rastislava Štefánika na pražskom Petříne. Slávnosť sa konala pri príležitosti  93. výročia jeho tragickej a nečakanej smrti.

 

04. 5. 2012  OS v ČR zasadanie Výkonnej rady

05. 5. 2012  ROS Karlovy Vary, Májové stretnutie – večera, hudba, účasť 85 členov                            

Žijeme aktívne

 

Už od začiatku roku 2012 ROS Karlove Vary robí všetko pre to, aby svojich členov uspokojila prípravou zaujímavých a pre všetkých prínosných akcií. Detailne sa nad svojou činnosťou zamyslela už  21. januára, kedy sa v tradičnej reštaurácii U Kaštanů v Karlových Varoch-Rosnici  konalo informačné stretnutie členov ROS. Začalo sa o pol tretej a prítomných bolo 70 ľudí. Boli vyhodnotené aktivity za minulý rok, upravené niektoré zodpovednosti v rámci výboru, prebehla bohatá diskusia. Po nej už tradične nasledovala tanečná zábava. Do skoku hralo Duo Hořínek, prítomní sa veselili, všade vládla skvelá nálada. O 20,30 hod. celá akcia skončila a prítomní sa vo veľkej spokojnosti s dobre stráveným dňom rozišli do svojich domovov.

Nie však na dlho. Už v sobotu 11. februára  ROS Karlove Vary usporiadala v reštaurácii U Kaštanů fašiangovú zábava, spojenú s 2. ročníkom maškarného plesu. Opäť sa zišlo viac ako 60 ľudí, z toho štyridsať z nich prišlo v maskách. Keď začala súťaž o najkrajšiu masku, bolo z čoho vyberať.

S uspokojením sme prijali skutočnosť, že ľudí maškarný ples baví, takže celú akciu o rok opäť zorganizujeme. Ku všetkému nám znova hrala hudba, tancovalo sa, spievalo, ľudia si večer doslova užívali.

Po  mesiaci    v  trochu  podmračenú  sobotu  10.marca, sme sa nanovo stretli v reštaurácii U Kaštanů v Rosniciach,  aby   sme privítali jar a oslávili  MDŽ. Síce obloha hrozila dažďom, ale krátko spŕchlo až okolo pol  tretej, keď sme už všetci hodinu sedeli na svojich miestach. Zišlo sa okolo 60 ľudí, ale opakovane nešlo len o pasívnu zábavu. Mnohí z nich totiž priniesli vlastnoručne maľované 4kraslice, aby sa zapojili do súťaže o najkrajšiu kraslicu. Aj tu bolo z čoho vyberať. Niektoré kraslice boli podobné, ale boli medzi nimi i unikáty, čo nakoniec porota odmenila. Opäť tu  ale panovala veselá nálada.

Počasie nás viacej zaujímalo až 14. apríla, na ktorý sme mali naplánovaný turistický pochod. Ale od rána bolo polojasno a po obede už na nebi kraľovalo slniečko. Z raňajších 7° a sa teplota vyšplhala až na 11°, čo bolo nakoniec celkom prijateľné. Všetci účastníci – okolo 60 ľudí – sa stretli pri supermarkete Lidl, odkiaľ sme stúpali až do Rosnice.  Tam nás už na dvore čakal krásne usporiadaný dvor, zaplnený stolmi a lavicami, na ktorých sme rýchlo našli útulok. Grilovalo sa, opekali špekáčiky, hrala reprodukovaná hudba, spievali sa slovenské pesničky a nechýbali ani vínko či pivko, ktoré si každý objednal podľa svojej chute a nálady.

Tá nám vydržala aj na ďalšiu akciu - májové stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 5. mája. Počasie k nám bolo opäť veľmi žičlivé, kedy sa čisté nebo striedalo s nebom trošku podmračenejším. Na chvíľku sa aj spustil jarný dáždik, ale nikomu to nevadilo. O dobrú náladu sa staralo Duo Hořínek, podávalo sa občerstvenie....

V súčasnosti sa pripravuje na akciu, ktorú sme pôvodne nemali v pláne – turnaj v bowlingu. Uskutoční sa 9. júna na Starej Roli v reštaurácii Morava. Ženy aj muži budú súťažiť samostatne a pre všetkých sú pripravené tri ceny. Na 23. júna pripravujeme 11. ročník pochodu ČS vzájomnosti. Vyrážame z Doubí a smerovať budeme do vodáckeho táboriska  Loket. Dvanásť kilometrovú trasu je možné prejsť peši, ale aj na bicykloch. Tí starší majú možnosť odviesť sa autom. V táborisku bude pripravená reprodukovaná hudba, občerstvenie, jedlo... Ako vidíte, skutočne žijeme aktívne.

                                                                                            Štefan Varga

 

05. – 06. 5. 2012  ROS Kladno a OS v ČR, Tuchlovická pouť, účasť 20 členov 

 

Tuchlovická púť 2012

 

Moje pamäťové komôrky sú plné spomienok. Medzi najkrajšie patria zážitky z Tuchlovických pútí (OS Kladno je tam zastúpená od cca 1996). Takže s príchodom jari netrpezlivo sledujem displej môjho mobilného telefónu a čakám, kedy príde ESEMESKA od Bohuša Chocholu (po rokoch spolupráce ho takto dôverne oslovujeme takmer všetci), ktorou zvoláva celý realizačný štáb na poradu. Vždy sa neviem dočkať a veľmi sa medzi túto partiu Tuchlovčanov teším.

Koncom apríla a začiatkom mája častejšie ako inokedy dvíhame hlavy, obraciame oči k nebu a sledujeme dlhodobé predpovede počasia. Snažíme sa odhadnúť, aké bude cez púťový víkend počasie. V priebehu minulých ročníkov sa vystriedali – tropická horúčava, veľmi chladné počasie, veľmi daždivo, ale hádam viac bolo tých akurátnych a pršať začalo až keď program skončil. Tento rok to bolo s počasím naozaj napínavé, pretože všade v okolí už pršalo a búrky vyčíňali

K Tuchloviciam a počasiu sa viaže aj legenda, ktorá tvrdí, že kedysi dávno  Tuchlovčania pozabudli na Pána Boha i na vieru, venovali sa iba svetským radovánkam. Vzápätí sa dostavil trest: V Tuchloviciach začalo obdobie veľkého sucha. Všade okolo pršalo,  len v Tuchloviciach nie! A tak sa rozpomenuli a vydali sa za dedinu k púťovému miestu. Po skončení obradu sa obrátili k návratu do obci a v tom sa spustil prudký lejak. Všetko dookola zazelenalo a pôda sa vrátila k životu.  Že by sa hádam legenda opakovala? Či si sv. Florián spočítal že je viac ľudí pri svetských radovánkach ako v kostole? No neviem, kde hľadať odpoveď a tip ako to zariadiť aby všetkého bolo tak akurát...

Každý ročník bol niečím zaujímavý a nebolo tomu inak ani tento rok. V hlavách primášov hudieb, vedúcich súborov a choreografov sa už určite rodia nápady ako a čím ozvláštniť budúci 20.ročník. Tento ako by bol už takou "malou" generálkou, podľa prekvapivých kreácií, humorom, pojatím motívov ľudovej kultúry s výkonmi takmer porovnateľnými s profesionálnymi tanečníkmi. Detské súbory každoročne prekvapujú, vidno že už od útleho veku sú deti dobre pohybovo nadané a dokonca sa snažia udržať aj rytmus.

 

                                                                       Julka Kopecká

 

 

07. 5. 2012  OS v ČR, prijatie u ministra vlády SR, účasť  člena Výkonnej rady OS v ČR

 

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav  Lajčák prijal delegáciu Svetového združenia Slovákov v zahraničí

 

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal v pondelok 7. mája 2012 delegáciu Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) vedenú  jej predsedom Vladimírom Skalským. "Táto vláda má eminentný záujem zintenzívniť spoluprácu s krajanmi," ocenil v rámci diskusie predseda SZSZ. Minister Miroslav Lajčák potvrdil pripravenosť prediskutovať a riešiť návrhy združenia adresované vláde SR v Memorande SZSZ. Memorandum bolo odovzdané Vláde SR bezprostredne po jej ustanovení, po voľbách do Národnej rady SR.  Zároveň tlmočil záujem o súčinnosť pri riešení otvorených otázok spojených s krajanskou problematikou.

 

08. 5. 2012  ROS Karviná, Deň matiek – spoločenské posedenie, účasť 30 členov

 

12. 5. 2012  ROS Stříbro, Zájazd do mariánskych Lázní – park Bohemium, účasť 20 ľudí

Máj:                 - Exkurzia do Planetária Ostrava

 

17. 5. 2012  Porada výboru Rady vlády ČR pre národnostné menšiny, účasť člen Výkonnej rady

                           

                            Porada výboru vlády ČR

 

            Predstaviteľ Obce Slovákov v ČR sa vo štvrtok  17. mája 2012 zúčastnili rokovania Výboru pre spoluprácu s orgánmi samosprávy Rady vlády pre národnostné menšiny. Maďarskú menšinu reprezentovala pani Anna Rákoczi, poľskú Mg. Bronislav Walicki a rusínsku Mgr. Sofija Bolšakova. Predstaviteľka ukrajinskej menšiny a súčastne aj predsedníčka výboru Mgr. Olga Mandová sa z rokovania ospravedlnila. Okrem nich sa práce výboru aktívne zúčastnili JUDr. Evžen Kiedroň z obce Horní Suchá, Mgr. Ota Raiter za Liberecký kraj, Ing. Bronislav Haratyk za mesto Jablunkov, Mgr. Daniel Vrána za Moravsko-sliezsky kraj, tajomník Rady RNDr. Milan Pospíšil a Bc. Nikola Ludlová.

 

19. 5. 2012  ROS Plzeň, Slovenský majáles, účasť 60 členov

19. 5. 2012  ROS Třinec,  Hudobný večer, účasť 325 členov

 

Jazz v Třinci

 

V sobotu 19.mája sa úplne netradične hral v Třinci jazz a zásluhu na tom má aj naša regionálna obec. Pod záštitou mesta a v spolupráci s medzinárodným hudobným festivalom Janáčkův máj vystúpili v Loutkovém sále  kultúrneho domu Trisia poprední svetoví  muzikanti v unikátnom medzinárodnom projekte Wilkins & Fraš Quintet  feat. Juraj Bartoš (USA, CZ, SK). Predstavme najdôležitejších z nich.

Prišiel bratislavský trubkár, krídlovkár, skladateľ a aranžér Juraj Bartoš, patriaci medzi najrešpektovanejších európskych hudobníkov svojej generácie.

Predstavil sa aj Skip Wilkins, ktorý  sa narodil a vyrastal v hudobnej rodine v Massachusetts. Teraz píše aranžmán, ktoré využívajú aj vokálne jazzové ansámble po celých Spojených štátoch, a vystupuje na koncertných pódiách aj v Európe.

Bol tu Rosťa Fraš, ktorý už počas svojich štúdií začal pôsobiť na pražskej jazzovej scéne, kde sa stal veľmi vyhľadávaným hudobníkom. Vedľa vlastných projektov účinkuje  ako člen a sólista Bigbandu Českého rozhlasu, ďalej v kapelách Karel Růžička Septet či Zuzana Lapčíková quintet a mnohých ďalších.

Svoje miesto zaujal Rissmiller Gary, rodák z mesta Betlehem, hrajúci na bicie nástroje už viac ako 25 rokov. Veľmi úspešne sa zúčastnil na mnohých amerických festivaloch.

Nakoniec to bol Jozef Fečo, ktorý od svojich štyroch rokov hráva na gitaru, neskoršie aj na husle a  cimbal. Dnes je najžiadanejším kontrabasistom v Českej republike a hrá s najlepšími umelcami na českej scéne. Má za sebou niekoľko turné nielen po Európe ale aj po celom svete.

Títo skvelí muzikanti sa predstavili v Třinci v sobotu 19. mája na jazzovom koncerte a predviedli svoje hudobné umenie  pred třineckým publikom. Nadšení diváci ohodnotili výkony hodných majstrov dlhým a burácavým potleskom. Prirodzene, že medzí nimi nechýbali ani členovia našej ROS, pre ktorých bola celá táto kultúrna akcia nezabudnuteľným zážitkom. Sme radi, že dokážeme mestu a jeho obyvateľom aj dávať, napomáhať im v kultúrnom s spoločenskom raste.

                                                                                                          Zdena Samková

 

 

21. 5. 2012  ROS Teplice, účasť na  zasadaní Výboru pre národnostné menšiny Ústeckého kraja

23. 5. 2012  ROS Karviná, exkurzia do planetária, účasť 40 členov

 

Poznávame región

Členovia Obce Slovákov v Karvinej si naplánovali 23. 5. 2012 EXKURZIU do planetária. Väčšina z nich v takomto zariadení nikdy nebola. O to milšie bolo prekvapenie na mieste. Z mnohých ponúknutých programov bol vybraný ten najvhodnejší. V priebehu premietania nám herec divadla v ostravskom nárečí zaujímavo priblížil históriu i súčasnosť mesta Ostravy, objavenie uhlia a tiež následky ťažobnej činnosti, ale aj modernú tvár severomoravskej metropoly. Po tomto zaujímavom úvode objektív zamieril na večernú oblohu nad Ostravou. Pri pohľade na milióny hviezd nám pripadali problémy všedných dní úplne malicherné. Planetárium bude nejakú dobu z dôvodu rekonštrukcie uzatvorené. Pretože bolo krásne počasie a na návrat domov ešte priskoro, rozhodli sme sa navštíviť výstavu MINIUNI. Aj keď časť účastníkov už niekoľkokrát tento areál navštívila, stále je pre nich zážitkom vidieť miniatúry niektorých historických stavieb zaradených medzi sedem divov sveta. Výletníci boli spokojní a uložili si ďalší kamienok do mozaiky vedomostí o našom regióne.

                       

                                                           Vilma Krňávková

 

25. – 17. 5. 2012 Praha srdce národov, návšteva festivalu, účasť 5 členov

26. 5. 2012  ROS Sokolov, Múzeum porcelánu v Klášterci nad Ohří a plávanie v Aquaparku –

                    Autobusom, účasť 40 členov

 

26. 5. 2012 ROS Stříbro,  Deď detí – grilovanie prasiatka na Terénu sv. Petra, účasť 58 členov a hostí

 

                                  Obec Slovákov slávila Deň detí

 

Už v piatok 25. mája zasadlo vedenie Regionálne obce Slovákov v Stříbre, aby prerokovalo stav príprav osláv Dňa detí. Pretože bolo všetko v poriadku  celá táto sláva mohla na druhý deň, v soboru 26. mája vypuknúť.

Treba povedať, že počasie nám prialo! Slnko svietilo na všetky strany, akoby tiež malo deti rado. My sme sa prispôsobili. Na stříbrianskom Teréne sv. Petra Automoto klubu sa nás zišlo vyše päťdesiat! Celkovo 22 detí a 36 rodičov.

Pre každého sme pripravili niečo. Vyčlenená partia opekala prasiatko a hneď môžeme prezradiť, že veľmi úspešne. Medzitým sa deti dali do súťaží. Bolo ich pomerne dosť – skákalo sa vo vreciach, behalo v gumákoch, čo vždy priláka divákov a rozosmeje ich. Deti sa však nedali. Nevadili im pády, ani boľačky. Bojovali o dušu a tento duch preniesli aj do ďalších súťaží. Loptičkou sa hádzalo na cieľ a zhadzovala sa pyramída. Rodičia sa dosť natrápili, keď ju neustále obnovovali. Ale myšlienka na kúsok dobre vypečenej bravčoviny i radosť ich detí, ich hnali do ďalších aktivít. Nakoniec sa rozbehla súťaž  v chodení na chodúľoch. Ani tu nechýbali pády a veľká snaha.

Keď sa poobedie začalo schyľovať ku koncu, začali sme sa rozchádzať

Vyprevádzal nás dobrý pocit z podarenej akcie i z radosti našich detí.

 

Drahoš Karchňák

 

 

28. 5. 2012   OS v ČR, vydanie internetového časopisu Korienky č. 2/2012   

29. 5. 2012  ROS Teplice  Slovenský večer – koncert komornej hudby v spolupráci so Severočeskou

                    filharmóniou v Tepliciach. 48. ročník Hudobného festivalu L. v. Beethovena v Tepliciach

                    Účasť 20 členov

 

48. ročník Hudobného festivalu Ludwiga van Beethovena

 

 

            Už od roku 2004, krátko po vzniku ROS Teplice, sme sa snažili zapojiť do  bohatého  hudobného diania v Tepliciach. Spojili sme sa s PhDr. Lenkou Přibylovou, PhD., dramaturgičkou Hudobného festivalu Ludwiga van Beethovena a už pre konanie jeho 40. ročníka sa nám podarilo zaistiť prvých slovenských interpretov, ktorí sa  tohto významného festivalu radi zúčastnili. Od tých čias sa v rámci Festivalu L. van Beethovena koná tradičný Slovenský večer a ani tohto roku to nebolo iné.

Slovenský večer pripadol na  utorok 29. 5. 2012 a zúčastnili sa ho dvaja významní slovenskí hudobní  umelci  Eva   Šušková  (spev)  a  Ivan Šiller (klavír).  V  ich   podaní zaznela Beethovenova pieseň Der Wachtelschlag, Bagately op. 126   rovnakého autora, ďalej  skladba Fragile, ktorú skomponoval  Daniel Matej na motívy Prelúdia e moll Fryderika Chopina. Po nich nasledoval piesňový cyklus Detská izbietka ruského skladateľa  M. P. Musorgského a po prestávke piesňový cyklus Bélu Bartóka Falun  i skladba Charlesa Edwarada Ivesa  Sonáta č. 2 „Concord“.

            Eva Šušková vyštudovala spev na Cirkevnom konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave, kde je teraz poslucháčkou doktorandského štúdia v triede Metra Mikuláša. Získala mnoho ocenení v prestížnych medzinárodných súťažiach, napr. v roku 2006 sa stala víťazkou súťaže „Iuventus Canti". V poslednom čase sa venuje koncertnému a komornému spevu. Spolupracovala so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu v Bratislave, Janáčkovou filharmóniou v Ostrave a inými telesami. CD nahrala pre spoločnosť Dynamic, Hudobný fond, Diskant aj pre Slovenský rozhlas. Absolvovala desiatky vystúpení po celej Európer a v USA.

            Ivan Šiller je koncertný klavirista a dirigent. V roku 2004 skončil ako jeden z najlepších absolventov štúdium kráľovského konzervatória v Gente (Belgicko), v roku 2009 absolvoval doktorandské štúdium  na VŠMU v Bratislave. Stal sa štipendistom Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt, Tanglewood Music Center v USA a Banff Centre for the Arts (Kanada). Intenzívne sa venuje  interpretácii súčasnej hudby. Okrem sólových recitálov pravidelne koncertuje s komornými partnermi a spolupracuje so súbormi a orchestrami na Slovensku, v ďalších európskych štátoch a v USA.

 

                                                           JÚN

 

03. 6. 2012 ZS Praha, Exkurzia po Starej Prahe, účasť 30 záujemcov 

03. 6  2012  ROS Stříbro  Zaistenie usporiadateľskej služby AMK motokros, účasť 10 členov

09. 6. 2012  ROS Sokolov Turistika – výlet na zrúcaninu Harterberku, spojený s opekaním  špekáčikov a oslavou MDD – súťaž detí o ceny, účasť 60 členov

09. 06. 2012  ROS Karviná, Sviatok národností v Karvinej, účasť  80 členov a 250 hostí. 

 

Sviatok  národností v Karvinej

 

            Už po 6 krát sa 9. júna 2012 v Karvinej – Fryštáte  uskutočnil tradičný festival Prelínanie kultúr s podnázvom Poznáme sa navzájom. Názov sám o sebe napovie hoc aj laikovi, že sa festival pokúša spojiť kultúry tých národností, ktoré sú v Karvinej najpočetnejšie – Grékov, Poliakov, Rómov a Slovákov.

            Aj tohto roku sa festivalu zúčastnila rad významných folklórnych súborov – nám všetkým dobre známa Šmykňa z Ostravy, Dolinka z Novej Bystrice, Evros z Javorníka, Merci z Brna, Oldrzychowice z Oldřichovíc, Nea Elpida z Karvinej, Bystrycza z Bystřice, Imperio z Přerova a nakoniec aj Adélka Ferencová z Karvinej, známa zo súťaže Česko Slovensko má talent.               

            Stalo sa tradíciou tohtoročného počiatku leta, že sme zraky obracali k oblohe, v obave z prekvapujúceho dažďa. Nič proti nemu. Ale čo je dobré pre poľnohospodárov a záhradkárov, nie je dobré pre folklórny festival. Aj v Karvinej počasie hrozilo a chvíľami aj spŕchlo, ale našťastie skalných divákov či návštevníkov tohto festivalu to neodradilo. Masarykovo námestie, kde sa festival tradične odohráva, ich láskavo pritúlilo    a okolité reštaurácie poskytli azyl, ak už bolo skutočne zle.

            Všetko začalo na dvoch frontoch. Na tom prvom – na námestí už o deviatej hodine ráno začali svoj program Rómovia, a veruže ich svižná muzika lákala mnohých

Karvinčanov, aby sa nebáli zlého počasia na námestie prišli. Medzi tým všetkých organizátorov tejto akcie, medzi ktorými nechýbala ani jedna z organizátoriek predsedníčka karvinskej ROS Vilma Krňávková, i predseda OS v ČR J. Slušný, privítalo vedenie mesta s osobe námestníka primátora pána Mgr. Petra Bičeja. Na adresu festivalu i jeho organizátorov padlo mnoho pekných a povzbudivých slov, aby sa nakoniec všetci prítomní vydali na hlavné pódium, kde festival svojimi prejavmi slávnostne otvorili. Účinkujúci  im na chvíľu odovzdali svoje pódium, aby sa naň hneď po skončení slávnostného otvorenia hneď aj vrátili. Opäť sa rozvírili dievčenské sukne, roztancovali sa nohy mládencom, rozospievali sa ľudové  hudby a rozozneli sa hlasy účinkujúcich. Celých osem hodín trval tento festival, ktorý už Karvinej prirástol k srdcu a my si naň položíme ruku s otázkou: kde inde by sa mal konať takýto festival, ak nie v Karvinej  meste mnohých národností, pokojne žijúcich druh vedľa druha

 

11. – 15. 6. 2012  OS v ČR, účasť na poznávacom zájazde po Žilinskom kraji, usporiadaného pre

                    zahraničných Slovákov       

12. 6. 2012  ROS  Karviná  Rozprávky z pera Jána Bazgera – člena ROS  Karviná, účasť 30 členov

16. 6. 2012  ROS Plzeň  Výlet na Příbramsko, účasť 30 členov

16. 6. 2012  ROS Karviná, zájazd do Bratislavy, účasť 50 členov

 

Návšteva po rokoch...

 

Obec Slovákov v Karvinej organizovala  v tomto roku  už 18. zájazd s tematickým názvom ,,Za kultúrnym dedičstvom našich predkov“. Výber trasy bol lákadlom pre mnohých účastníkov. Dňa 16. 6. moderný autobus odvážal od Univerzity v Karvinej 50 členov a priaznivcov OS. Cieľom  našej výpravy bola metropola Slovenska, ktorú sme v inom zložení navštívili pred trinástimi rokmi. Krásne letné počasie sľubovalo umocnenie zážitkov.

Bratislava nás privítala v plnej svojej kráse. Po ubytovaní v hoteli Avion Bratislava-Trnávka sme navštívili prvú národnú pamiatku Bratislavský hrad. Prehliadka s výkladom trvala vyše hodiny. Bolo príjemné stráviť poludňajšie horúčavy v chladnejších priestoroch hradu. O to tŕnistejšia bola cesta pri presune do historického centra, kde nás čakala sprievodkyňa p. Gašparová, aby nám priblížila históriu mesta. Pri Dóme sv. Martina sme si našli zákutie  v  tieni, kde  trval zaujímavý  výklad skoro pol hodiny a po  kráľovskej  ceste sme ďalej pokračovali okolo významných  historických                                 stavieb: Michalská brána, Primaciálny palác, budova SND na Hviezdoslavovom námestí  a ďalšie. Sprievodkyňa nás odviedla do centra EUROVEA, čo bolo pre nás novinkou. Jeho poloha na pobreží Dunaja s množstvom  posedení v kaviarničkách sľubovala príjemný oddych. Program oživil pestrofarebný sprievod, ktorý organizovala firma Avon. Po sprievode nasledoval dvojhodinový kultúrny program, ktorý končil vypustením množstva ružových balónov. O 18. hodine sme sa presunuli do nádhernej novej budovy SND, kde sa nás ujala slečna Martina Králiková. Prezreli sme si nielen foyer, aj keď sa už ľudia schádzali na večerné predstavenie, mali sme možnosť chvíľku posedieť v sále opery, baletu a tiež činohry. Pri základnom kameni divadla sme si urobili spoločnú fotku   a vracali sa do hotelu na ďalší program. Na spoločenský večer sme si pozvali bratislavského  speváka Mira Švábu, doteraz pre väčšinu  málo  známeho. Pripravil pre nás celovečerný program s pesničkami na počúvanie, s ľudovkami a spoločným spevom. Nakoniec malý parket patril tým, ktorí nevyčerpali sily pri 6 hodinovej prechádzke Bratislavou. V nedeľu sme mali objednaný vstup na hrad Devín – symbol Slovanstva. Krásne vydláždená cesta bola nenáročným výstupom pod hradby. Na nádvorí nás privítala lektorka Veronika Jantáková. Takmer hodinový výklad zaujal všetkých, pokochali sme sa nádherným  výhľadom do všetkých svetových strán. V odpoludňajších hodinách sme mali naplánované ešte dve pamiatky. Časový limit však nedovolil obe zvládnuť. Rozdelili sme sa podľa záujmu na dve skupiny. Tá väčšia zamierila do Dómu sv. Martina a časť dala prednosť vyhliadkovej kaviarni UFO na moste SNP. Presne o 16. hodine sme už všetci sedeli v autobuse pripravení na spiatočnú cestu. Patrí sa poďakovať Radimovi Poláškovi, ktorý po celé dva   dni fungoval ako pohodový, ochotný profesionálny šofér, ktorému stačilo telefonicky oznámiť, kde má pre nás prísť  a  vždy  nás bez problému    krátkom    časovom    limite  vyzdvihol . Zájazd  sa  vydaril  po  všetkých stránkach, odniesli sme si bohaté zážitky, s ktorými sa chceme podeliť s vami, čitatelia .

 

                                                                                                    Vilma Krňávková

 

20. 6  2012  OS v ČR, Prijatie v Senáte, účasť 2 členovia Výkonnej rady

 

                                                           Prijatie v Senáte

 

            V stredu 20. júna 2012 v Kolowratskom paláci v Prahe prijala podpredsedníčka Senátu Parlamentu ČR pani Alena Gajdůšková predstaviteľov folklórnych festivalov Folklórneho združenia ČR, nad ktorými v tomto roku prevzala záštitu.

            Význam, ktoré pani senátorka Gajdůšková prikladá ľudovej kultúre, sa premieta do jej úprimnej snahy podporiť folklórne akcie a predovšetkým ľudí, vďaka ktorým sa každoročne uskutočňujú. Z tohto dôvodu si každý rok pozýva hlavných organizátorov festivalov, nad ktorými preberá patronát, aby im poďakovala za ich prácu, vypočula s akými ťažkosťami sa stretávajú a ponúkla im pomocnú ruku. Je pre nás mimoriadnym ocenením, že tejto cti sa v tomto roku dostalo len štyrom festivalom: XIV.  ročníku Medzinárodného festivalu slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT (3. – 5. augusta 2012 Rožnov pod Radhoštěm), XX. ročníku Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov PIESŇOU A TANCOM (13. – 16. septembra 2012 Luhačovice), 43. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu  LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI  (23. - 27. 8. 2012, Liptál) a 25. ročníku Detských folklórnych dní v Liptále ( 8. – 10. júna 2012, Liptál).

            Za XIV. Medzinárodný festival slovenského folklóru JÁNOŠÍKOV DUKÁT prišli na stretnutie Peter Lipták, predseda prípravného výboru a 1. podpredseda Obce Slovákov v Českej republike, predseda Obce Slovákov v ČR Jaromír Slušný a riaditeľ VMP Vítězslav Koukal. Luhačovický festival reprezentovala generálna tajomníčka zahraničných vzťahov FoS ČR Jarmila Mrnuštíková a organizačná riaditeľka Lenka Šmaková. Liptálske festivaly predstavil  predseda Folklórneho združenia ČR Zdeněk Pšenica. Prijatia sa ďalej zúčastnili predseda mediálnej komisie FoS ČR a riaditeľ Detskej tlačovej agentúry Slávek Hrzal, podpredseda mediálnej komisie Dušan Macháček, šéfredaktor časopisu Folklór Kazimír Jánoška a emeritný riaditeľ Českého rozhlasu Václav Kasík.                                                                              

 

21. – 24.  6. 2012  ROS Kladno Výlet na južnú Moravu, účasť 15 členov

23. 6. 2012  ROS Karlovy Vary  11. ročník pochodu ČS vzájomnosti, spojená s oslavou MDD – súťaž

                   detí o ceny. Účasť 85 členov

23. 6. 2012  ROS Plzeň, výlet na Svätú Horu, účasť 20 členov

 

Výlet ROS v Plzni na Svätú Horu u Příbrami

 

Jedného pekného letného  dňa, presne 23. júna toho roku, sa skupinka členov regionálnej obce Slovákov v Plzni vybrala na výlet na Svätú Horu u Příbrami. Počasie prialo, slniečko hrialo a výletníci boli vyzbrojení nielen desiatou a občerstvením, ale aj dobrou náladou či očakávaním nových vzrušujúcich zážitkov. Prvý zraz sa konal na parkovisku  pod kopčekom. Napriek tomu, že cestovanie  bolo trošku komplikované, výletníkov neodradila od výletu ani kombinácia  vlaku, autobusov a osobných aut.

Pani Danka Nechutná nám pripravila pár  informácii, s ktorými sme sa cestou k cieľu zoznámili. Svätá Hora je najznámejšie Mariánské pútnické miesto v Čechách, ktoré sa nachádza na vrchole kopca nad starým banským mestom Příbram. Je to baroková stavba s pôvodne gotickým kostolom Panny Márie. Rohové kaplnky  sú Mariánska, Pražská, Plzenská a Míšenská. Steny a klenby ambitov sú zdobene maľbami výjavov  zo zázrakov a zjavenia Panny Márie v okolí Svätej Hory. Vo vnútri  kostola môžeme  vidieť strieborný tepaný oltár s gotickou soškou Panny Márie Svätohorskej a klenbu a steny kostola bohato zdobené štukovou výzdobou.

Najprv sme prišli na dláždené priestranstvo pred hlavným vchodom, kde je umiestený mariánsky stĺp z 1661 roku. Tam sme si na pamiatku zapózovali.

V cieli sme mali veľké šťastie, práve sa konala pravoslávna omša, a to bol pre nás nezabudnuteľný zážitok. Umocnilo to naše pocity pri prehliadke nádvoria s prijemnými tieňmi so sviežou trávou a množstvom malieb na stenách a strope. Bolo by na mieste spomenúť, že v Čechách je to práve Svätá Hora u Příbrami európskou pútnickou cestou Via Nova z o dĺžke 280km z oblasti Dolného Bavorska, Salzburských jazier a Horného Rakúska.

             Naše putovanie s výzvou „Navráť sa domov  so silou v sebe“ sa splnilo.

Po krátkom odpočinku sme sa presunuli do najväčšieho  banského múzea v Českej  republike umiestenom v originálnych banských  prevádzkach  a správnych objektoch na Brezových Horách. Múzeum  prezentuje aj banský folklór v pôvodnej banskej  chalúpke a hodnotné mineralogicko-geologické zbierky.

            Keďže bol teplý letný deň, skupinka výletníkov cestou domov sa zastavila na rokycianskom kúpalisku občerstviť sa a na záver si aj zaplávať.

A čo dodať na koniec ?

Svätá Hora u Příbrami   je príliš  dôležité a významné miesto z pohľadu
svetovej  kultúry a sme radi, že sme sa s ňou v rámci nášho výletu ROS zoznámili.

 

Viera Pinďáková

 

24. 6. 2012  ROS Kopřivnice Turnaj v minigolfe, účasť 40 členov

                                                Nová skúsenosť - minigolf 

Hrať bowling už v našej Regionálnej obci vieme a máme ho zaradený do programu na jar a jeseň, ale minigolf sme ešte neskúšali. Tak sme si to dali do programu na skúšku a myslím, že ho budeme hrávať a to vždy v lete. Je to na kúpalisku, dá sa u toho baviť, v pohode, pokojne si to užívať. Tí, čo prišli, neľutovali. A že prišla napr. aj Lucka zo sadrou, aspoň povzbudzovať. A mali sme aj silnú konkurenciu. V Kopřivnici totiž  v ten istý deň Karel Gott zahajoval v Technickom múzeu, vernisáž svojich obrazov! Mesto malo tiež akciu pri katolíckom dome pod názvom Letný deň pre Kopřivnicu (hudobné .skupiny, pivko, koláče). Predtým, než sa začali my sami, sme sa občerstvili pri pivku a káve, napokon aj spresnili či doplnili počty záujemcov na zájazd na Oravu. Potom sme sa vybrali na minigolf. Za 30 Kč sme zažili toľko radosti a zábavy: Radili sme si navzájom štýlom: základ je trafiť sa do diery! Neviem koľko okruhov sa zvládlo, ale boli tam aj vnúčatá, deti, rodičia, prarodičia. Veľa sa ich to vlastne len učilo. Často sa hľadala golfová loptička, či je už v jamke, zabehla aj mimo hraciu dráhu. V pravidlách hry stojí okrem iného ak ustanovenie, že musí byť dopravená zo základného bodu do cieľovej jamky najmenším počtom úderov! Tých ale bolo nespočítane. Bolo to naozaj veselé hranie. Každý sa snažil zapisovať body do hracieho protokolu. Nabudúce asi dáme tiež aj dajaký pohár, tentoraz sme tomu nechali voľný priebeh. Podaktorí aj odskočili na Karla Gotta, lebo naň mali  vstupenky. Vraj bol úžasný, bezprostredný, priateľský, skrátka  profík.  Nakoniec  sme  sa   zišli  ešte  aj na Letnom dni, pri hudbe a  studených nápojoch v tom  teplom, slnečnom dni. Ľudia boli spokojní, páčilo sa a to bolo to najdôležitejšie...

 

                                                                                               Anna Janíková

 

25. 6. 2012  ROS Kladno I. Západoslovanský folklórny festival Kladno 2012, účasť 25 členov

25. 6. 2012  ROS Kroměříž + FS Púčik Brno  Prípravné stretnutie ku 14. Ročníku

                    Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike JÁNOŠÍKOV

                    DUKÁT 2012.  

28. 6. 2012   OS v ČR, vydanie internetového časopisu Korene  č. 3/2012   

30. 6. 2012  ROS Kladno a OS v ČR, Západoslovanské folklórne slávnosti, účasť 15 členov

 

Západoslovanské folklórne slávnosti v Kladne

 

V sobotu, 30. júna 2012 sa v Kladne, sídle našej Regionálnej obce Slovákov uskutočnil I. ročník Západoslovanských folklórnych slávností. Hlavným organizátorom akcie (za prispenia ďalších subjektov) bol Českomoravský slovanský svaz (ČMSS). Toto občianske združenie je  jediným v Českej republike, ktoré iniciuje pripomienku na Deň priateľstva a jednoty slovanských národov, vyhlásený dňa 25. júna 1941 na protivojnovom Slovanskom kongrese v Pitsburgu (USA). Snahou ČMSS je oživiť staročeské a slovanské tradície, zabudnuté zvyky a remesla, pripomenúť slávu českého národa a ostatných Západných Slovanov, prehĺbiť lásku k vlasti, posilniť vedomie slovanskej spolunáležitosti a vyvolať pocit národnej hrdosti v našich srdciach. Pozvanými hosťami boli aj členovia Výkonnej rady OS v ČR.

 

 

                                                           JÚL

 

 

01. – 31. 7. 2012  FS Púčik a ROS Kroměříž, konečná fáza prípravy 2012  14. Ročníku

                    Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike JÁNOŠÍKOV

                    DUKÁT 2012.  

04. 7. 2012  OS v ČR, Zasadanie Výkonnej rady

22. 7. 2012  ROS Kopřivnice, Zájazd na Slovensko, účasť 45 členov

 

Za krásami Slovenska

Už tradične v júli sa snažíme vždy dostať na Slovensko. August patrí folklóru v Rožnove, na ktorý sa už tešíme, 14.ročník Jánošíkovho dukátu je za dverami, tak sme už zapisovali záujemcov. Tentoraz sme sa vybrali na tri krásne miesta - Oravský hrad, lesnú železnicu vo Vychylovke a Múzeum kysuckej dediny a pozrieť drevený orloj v Starej Bystrici. 

Po ceste sme mali trocha poruchu autobusu, ale to sme využili k prehliadke okolia a k vzájomnému zoznámeniu. Našim vedúcim bol p. Adámek. Jeho manželka pochádza z tejto oblasti. Po predchádzajúcich telefonátoch si urobili predbežnú trasu samy, aby sa odhadlo všetko aj časovo. Vďaka!

Oravský hrad nás privítal pekným počasím a svojou krásou a výškou nás doslova ohúril! Veď okolo 600 schodov, to už je niečo. Zvonku takmer nedobytný, z vnútra plný zaujímavostí    a krásnych

starých   vecí   po   našich   predkoch.    Boli    tu    mladí  umelci, v dobových krojoch, hrajúci na dobových nástrojoch, na nádvorí hrali herci. Kúpili sme si pohľadnice, magnetky a rýchlo sa ponáhľali k autobusu, aby sme stihli vláčik vo Vychylovke.

Že sa tam stavia a všetko rýchlo mení k lepšiemu sme zistili až tam. Pokladňa bola ďalej, pribudli nové objekty, ľudí mnoho. Vláčik sme stihli, bol plný a to je vraj tak pre 100 cestujúcich. Zážitok to bol neskutočný, trasa kľukatá aj strmá, piskot vlaku, dym, dookola bolo vidieť aj skanzen. Tí čo boli mladší, ešte stihli aj ten prejsť, ostatní sa občerstvili a pokračovalo sa smer St. Bystrica. Všade dookola nás obklopovala nádherná príroda, ovečky, niekde nová cesta, inde nové hotely a pod. Páčil sa mi nápis pred jednou dedinkou Babin, ktorý znel: Začnime milovať, začnime žiť!

Drevený orloj nás privítal z reproduktorov silným hlasom, ktorý nám vyrozprával celú históriu. Centrum ako také, pôsobilo veľmi pekne. Rovnaká architektúra, všetko dookola upravené, podaktorí stihli aj v celú hodinu orloj. Plní zážitkov sme sa boli občerstviť pred návratom domov a boli to hlavne, ako ináč, halušky! Stihlo sa toho dosť a už teraz rozmýšľame, kde pôjdeme nabudúce. Určite to bude zasa niekde na naše milované Slovensko.

 

Janíková Anna

 

25. 7. 2912  ZS Praha,  Slovenský deň v reštaurácii Garden Café Taussig, účasť 5 členov

 

Slovenský deň v Prahe

 

Slovenský deň sa v stredu 25. 7. 2012 o 15,00 hod. uskutočnil v reštaurácii Garden Café Taussig, nachádzajúcej sa na Vlašskej ulici 25 v Prahe.  Dom z polovice 18. storočia dnes využíva Domov sociálnych služieb  Vlašská a zameriava sa na podporu  dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Snahou je poskytnúť týmto ľuďom  možnosť sa čo najaktívnejšie zapojiť do bežného života a vytvoriť priestor na zvýšenie ich samostatnosti, slobody, spokojnosti samých so sebou a ich životom.

Vedenie GCT sa snaží prilákať čo najširší okruh návštevníkov, aby im ukázali, že  ich zverenci majú šance na riadny a z časti aj plnohodnotný život. Z tohto dôvodu bol usporiadaný aj Slovenský deň, určený nielen pre Slovákov, žijúcich v Prahe, ale aj iných Pražanov, či hostí českej metropole. Z tohto dôvodu boli všetkým poskytnuté slovenské špeciality – lokše, tatranský guláš, bryndzové halušky, halušky s kyslou kapustou a slaninou, pagáče) a slovenské pitie (borovička, tatranský čaj, slovenské vína). K dobrej nálade vyhrávala slovenská hudba. 

V snahe pomôcť organizátorom s plnením ich hlavnej úlohy sa členovia Združenia Slovákov v Prahe rozhodli túto akciu podporiť svojou účasťou a svoje rozhodnutie rozhodne neoľutovali. Podrobnejšiu informáciu o celej akcii prinesieme vo 4. čísle Koreňov. 

 

29. 7. 2012  OS v ČR, vydanie internetového 3. čísla časopisu Korienky

 

                                                           AUGUST

 

                        - Folklórny festival Jánošíkov dukát, spoluúčasť na organizačnom zaistení i realizácii

 

3. – 5. 8. 2012  FS Púčik, ROS Kroměříž a OS v ČR, 14. ročník Medzinárodného festivalu

                           slovenského folklóru v Českej republike JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2012, účasť všetky

                         Regionálne obce, vedenie OS v ČR v počte 150 členov a okolo 6000 hosťov.

 

Slovenský folklór v Rožnove pod Radhošťem

 

Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhošťem zažije každoročne všeličo a tak sa aj  v tomto roku opätovne dostalo do objatia ľúbezných i temperamentných slovenských melódií, tancov a spevu. Od 3. do 5. augusta sa tam uskutočnil 14. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2012. Na festivale sa predstavilo 24 folklórnych súborov a skupín – predovšetkým z Českej republiky, ktoré sa orientujú na javiskové stvárnenie slovenských ľudových piesní, tancov a melódií. Ako hostia vystúpili súbory zo Slovenska, ale aj slovenské krajanské  folklórne súbory a ľudové hudby zo Srbska, Maďarska a Poľska.

Pre Obec Slovákov v Českej republike bol tento ročník o to vzácnejší, že sa ho prvý krát zúčastnili aj zástupcovia Českého spolku na Slovensku z Martina a Žiliny, nám blízkej a spriatelenej organizácie, ale aj predstavitelia všetkých slovenských spolkov, zúčastnených v projekte Heuréka (Slovensko, Chorvátsko a Maďarsko). Jánošíkov dukát tým získal ďalší nový medzinárodný rozmer.

Piatkovým otváracím programom, nazvaným „Z maľovanej truhlice", sme v skanzene privítali všetky zúčastnené súbory, hosťov i všetkých návštevníkov tohto ročníka: Folklórny súbor Ekonóm z Bratislavy, Folklórny súbor Háj z Rimavské Soboty, VSLPT Poľana z Brna, spevácku skupinu Kmotričky z Brna a Čarokrásnych Podpoliancov z Detvy. V areáli Dreveného mestečka sa potom všetci účastníci festivalu i ďalší záujemcovia o ľudovú hudbu, pieseň, tanec a dobrú náladu zišli už tradične pri programe „Pri hudákoch".

Už úvodný program naznačoval, že festival bude mať u návštevníkov úspech. Amfiteáter bol plný hneď prvý večer a čestní hostia festivalu, ktorí ho svojimi prejavmi vzápätí slávnostne otvorili, videli, že organizátori nevložili do prípravy festivalu svoje sily nadarmo a zbytočne.

Svoj  podiel  na úspechu prvého dňa  festivalu malo počasie,  ktoré organizátorom i  hosťom ukázalo svoju vľúdnu tvár. Slnko svietilo a tvárilo sa, že by v dobrej nálade mohlo vydržať ešte minimálne celý deň. Aj ono napomohlo tomu, že do areálu Dreveného mestečka sa ponáhľali i tí, ktorí ho pôvodne hádam ani navštíviť nechceli.

Sobotné doobedie nadviazalo na úspech predošlého večera. Námestie T. G. Masaryka, kde sa tradične uskutočňuje  živá pozvánka na hlavný program pod názvom  Roztancované námestie“, sa krojovanými účastníkmi zaplnilo už pred desiatou hodinou. Zneli piesne, hrala rezká hudba. Rožnovčania a turisti z iných krajov či krajín to s pochopením a záujmom všetko sledovali. Z námestia potom krojovaný sprievod všetkých účinkujúcich, nazvaným „Rieka radosti", vykročil pomaly a dôstojne zurčiac, smeroval do Dreveného mestečka Valašského múzea v prírode – do komorného amfiteátra. Hlavní organizátori a najvzácnejší hostia Festivalu, medzi ktorými nechýbali ani naši partneri z projektu Heuréka i zástupcovia Českého spolku na Slovensku, boli medzitým prijatí na radnici u pani starostky Bc. Markéty Blinkovej, pričom prijatia sa zúčastnili a jej dvaja zástupcovia Alois Vychodil a RNDr Václav Mikušek.

0 11,30 hod. zasadli k  rokovaniu  koordinátori projektu Heuréka a súčasne sa rozbehli aj dve tvorivé dielne, hojne navštívené účastníkmi tohto projektu.

0 14,00 hod. sa program rozbehol na plné obrátky. Komorný amfiteáter už patril programu „Zahrajme sa", kde sa predstavili detské folklórne súbory Čučoriedky z Třinca, Jadlovček z Margecian, Mladosť z Považskej Bystrice a Cimbalová muzika Katky Pončíkovej so speváčkami detského súboru Dunaječek z Olomouca. Potom sa na pódiu Komorného amfiteátru striedali naše i zahraničné kolektívy.

K najatraktívnejším patrili programy „Od Tatier k Šumave", v ktorom účinkovali folklórne súbory z Českej republiky, zamerané na  spracovávanie slovenského folklóru a program „Hostia naši milí", v ktorom sa predstavili slovenské a krajanské súbory. Aj v tomto roku sa uskutočnil populárny medzinárodný súboj v činnosti, ktorá bola v minulosti výsadou gazdiniek - 12. ročník „Majstrovstva Valašského kráľovstvo v mútení masla", spojený sa zábavným programom „Od buka do buka", v ktorom sa v zručnosti  a ďalších žartovných disciplínach stretli nositelia priezviska Jánošík i jánošíkovská družina z celej Európy. Najviac masla namútila a víťazkou majstrovstvá sa stala dvojica žien reprezentujúca Chorvátsko, ktorá do Rožnova prišla v rámci projektu Heuréka.  Z 5 litrov smotany namútila 3,07 kg masla. V súťaži o najlepšieho Jánošíka prvé miesto obsadil Milan „Jánošík" Lačok zo Srbska.

Sobotné programy uzavrel program o slovenských folklórnych regiónoch nazvaný „Z Horehronia na Gemer", v ktorom sa predstavil folklórny súbor Šumiačan zo Šumiaca, FS Háj z Rimavskej Soboty, FS Púčik z Brna a VSLPT Poľana z Brna.

Pre hudby a tancachtivých návštevníkov, ktorí sa prišli nielen dívať, ale chceli sa i niečomu priučiť, bola na sobotné popoludnie pripravená „Fujarôčka moja" alebo malá Škola hry na pastierske hudobné nástroje (fujaru, píšťalky a koncovky). Záujemcov vyučoval skúsený výrobca a muzikant Drahoš Daloš z Lehoty pri Nitre. Pre neskúsených tanečníkov bola pripravená „Živá klenotnica" – malá Škola tancov z Gemera (pod pedagogickým vedením Petra Hása z FS Háj a Marianny Svoreňovej z FS Hornád z Košíc). Tancovalo a spievalo sa pred doslova preplneným amfiteátrom, pričom mnohí návštevníci museli stáť okolo zaplnených lavíc až hlboko do noci. Počasie nám totiž ešte stále prialo, aj keď predpovede na nasledujúci deň neboli najlákavejšie.

Nedeľa ráno doslova zahrozila! Z neba sa pred pol desiatou spustil taký prudký lejak, že miestami nebolo vidieť ani na krok! Ale bola to len prehánka, aj keď veľmi intenzívna a nepríjemná. Stánky boli odrazu mokré, cestičky i amfiteátre zaliala voda. Našťastie dážď rýchlo prešiel, stánky vysušilo slniečko, cestičky vodu vstrebali a len pár minút po skončení dažďa sa ľudia po Drevenom mestečku prechádzali, ako by sa nič nestalo. „Stánkári“ vyložili svoj tovar, ľudia nakupovali tradičné suveníry z dreva, kože, pálenej hliny či vlny a všetkým sa vrátila dobrá nálada.

Už o 11,00 hod. pódium patrilo programu cimbalových muzík a ľudových hudieb, tak i spevákom a speváckym skupinám. Začal program „Keď si ja zaspievam". Štrnáste trojdenne stretnutie súborov, folkloristov a milovníkov slovenského ľudového umenia vyvrcholilo o 15,00 hod. slávnostným galakoncertom, nazvaným „Z rodného kraja".

I na 14. ročníku MFSF Jánošíkov dukát bola udelená putovná cena – Laureátom festivalu sa stal FS Háj z Rimavskej Soboty.

            Súčasťou festivalu bol aj jarmok ľudových remesiel. Prezentácia tradičnej ľudovej umeleckej výroby bola pre návštevníkov festivalu atraktívnym obohatením.

            V priebehu festivalu prebehla vernisáž výstavy „Moje Slovensko" fotografa Jiřího Pergla. Výstava v priestoroch „Sušáku" potrvá až do 31. augusta 2012.

            Hlavnými usporiadateľmi festivalu boli: Obec Slovákov v Českej republike, Folklórne združenie Púčik z Brna, Folklórne združenie České republiky, Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštěm, Jánošíkov dukát o. s. a Svetové združenie Slovákov v zahraničí.

            Záštitu nad tohtoročným festivalom prevzali: manželka prezidenta Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová, podpredsedníčka Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, minister pre miestny rozvoj ČR Kamil Jankovský a hajtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák.

Generálnym partnerom festivalu bola akciová spoločnosť OKD.

Ako už bolo spomenuté Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát 2012 bol aj súčasťou projektu HEURÉKA. Tento projekt bol podporený Európskou úniou z Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu GRUNDTVIG.

Festival sa konal za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, Ministerstva kultúry ČR, Ministerstva pre miestny rozvoj ČR, Nadačného fondu ČEZ, Zlínskeho kraja, mesta Rožnov pod Radhošťem, akciovej spoločnosti Metrostav, ON Semiconductor Czech Republic s.r.o ., Drevospracujúceho výrobného družstva Jaroměřice nad Rokytnou, Juráň s.r.o ., Valašského múzea v prírode a Folklórneho združenia ČR.

Významnými partnermi boli: Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ochranný zväz autorský Praha, Slovenský inštitút v Prahe, Rožnovské pivné kúpele, VINEm – vinárstvo Nešpor ml., , Garmet Rožnov pod Radhoštem, Valašské kráľovstvo, Mliekáreň Valašské Meziříčí, TG TISK Lanškroun, Folklórna únia na Slovensku, Národné osvetové centrum Bratislava.

Mediálnymi partnermi boli: Český rozhlas, Mediatel-Zlaté stránky, Rádio Proglas, TV NOE, Rozhlas a televízia Slovenska, Detská tlačová agentúra, Literární noviny, časopis FOLKLÓR, Haló noviny, Slovenská spravodajská televízia Patriot, Korene – 1. slovenský časopis v ČR a On-line folklórne rádio Janko Hraško.

 

3. – 5. 8. 2012  ROS Sokolov, Autobusový zájazd na Jánošíkov dukát, spojený so zájazdom do

 Poľska, účasť 50 členov

                         ROS Plzeň, individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 10 členov

                         ROS Karlovy Vary, Autobusový zájazd na Jánošíkov dukát, účasť 22 členov

 ROS Teplice, individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 8 členov

 ROS Kladno, individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 5 členov

 ROS Karviná, individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 7 členov

                         ROS Třinec, individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 3 členovia

                         ROS Kopřivnice , individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 42 členov

                         ROS Kroměříž, individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 5 členovia

                         ROS Tábor, individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 3 členovia

                         ZS Praha. individuálne návštevy Jánošíkovho dukátu, účasť 5 členovia

3. – 5. 8. 2012  OS v ČR, Mobilita Rožnov v rámci programu Heuréka, účasť 80 hostí zo Slovenska,

            Maďarska a Chorvátska, 40 vlastných členov

25. 8. 2012  ROS Sokolov, Oslava výročia SNP – vatra, pohostenie, spev. Účasť 56 členov      

 

Oslava výročia SNP

 

            V sobotu 25. augusta 2012 sa na záhrade pri mojom dome konala spomienka na výročie Slovenského národného povstania. Prirodzene, že avizovaná vatra by sa do tohto prostredia len veľmi ťažko hodila, tak nám skôr poslúžil symbolický ohníček  Ale ak sa dobrí ľudia zídu, aj to stačí. A zišlo sa ich dosť! Celkom nás bolo 56, takže skoro nebolo Slováka v Sokolove, ktorý by s nami nesedel. Pobavili sme sa všetci, zaspievali si, opekali špekáčiky, popíjali donesené. Počasie nám prialo, takže spokojnosť všetkých prítomných bola veľká. A to sme pred sebou mali akciu omnoho väčšiu: prípravu Dňa národnostných menšín.

 

                                                                                               Anna Starůstková

 

25. 8. 2012  ROS Karlove Vary, VATRA – stretnutie pri príležitosti 67. výročia SNP, účasť 55 členov

26. 8. 2012  OS v ČR  vydanie 4. čísla internetového časopisu Korene

30. 8. – 2. 9. 2012  OS v ČR,  mobilita Rijeka v rámci  projektu Heuréka, účasť 3 členovia Výkonnej

         rady, na mieste 400  hostí z Chorvátska, Maďarska a Slovenska. Rozhovory

         s predstaviteľmi organizácií maďarskej a českej menšiny.

 

Mobilita Rijeka 2012

            Od  veľmi vydarenej (nami pripravenej) mobility v Rožnove pod Radhošťem ubehli len necelé štyri týždne a už sme sa vydali na mobilitu ďalšiu, tentoraz do chorvátskej Rijeky. Podľa rozhodnutia  na cestu vyrazili 3 naši zástupcovia: J. Slušný a P. a J. Liptákovi. Program bol ale nesmierne nabitý. Už v piatok 30. augusta 2012 sa kládli vence a kvety pri pamätnej tabuli S. H. Vajanského v opatijskej štvrti Volosko. V ďalšie dni sa konali festivaly, folklórne vystúpenia, audiencie u predstaviteľov mesta a kraja, vzájomné rozhovory, návštevy, porady vedenia celého projektu a trhu slovenských špecialít.

 

SEPTEMBER

 

 

08. 9. 2012  ROS Sokolov,  Deň národnostných menšín Karlovarského kraja, účasť 80 členov a 200

                     hostí

 

Deň národnostných menšín

 

            Už tradične sa Deň národnostných menšín konal v Karlových Varoch, ale tohto roku bolo všetko ináč. Právo i povinnosť za slovenskú menšinu v Sokolove usporiadať túto oslavu národností pripadlo Regionálnej obci Sokolov, ktorá sa tejto povinnosti zhostila veľmi dobre. Prirodzene, že to všetko bolo predovšetkým dielom Komisie pre národnostné menšiny Zastupiteľstva Karlovarského kraja a kus v práce pri jeho príprave odviedol Organizačný výbor príprav SNM v zložení Peter Surňák, Jana Jandová, Emil Voráč, Alexej Ružejnikov, Milan Demeter a Olga Haláková, pričom významný kus práce pripadol na Petra Surňáka.

Skoro polročná prípravná práca vyvrcholila 8. septembra 2012, keď sa Deň národnostných menšín v Sokolove uskutočnil. Konal sa na Starom námestí spolu s tradičnou „Hornickou poutí.“ A do jeho prípravy a realizácie sa zapojila väčšina národnostných menšín, žijúcich na území kraja – slovenská, rómska, vietnamská, nemecká,   bieloruská,   ukrajinská a ruská. V podstate sa prezentovala dvomi smermi – folklórnymi vystúpeniami súborov uvedených menšín, spolu so súborom českým na jednej strane a prípravou tradičného jedla a občerstvenia na strane druhej.

Všetko začalo o 10, 30 hod. vystúpením hosťov a účinkujúcich. Na slávnostnom pódiu sa zišli významní predstavitelia kraja mesta a usporiadateľských organizácií. Okrem starostu Sokolova pána Zdeňka Berku, sme tam videli aj radného kraja Miloslava Čermáka, predsedu Výboru pre národnostné menšiny Jiřího Holana, mestského radného a riaditeľa Mestského domu kultúry Jana Picku, ale aj predsedu OS v ČR J. Slušného.

            Po   krátkych   príhovoroch,    ktorých    boli    Dňu  národnostných menšín zaželaný úspešný priebeh, mohol začať samotný program. Začali ho našinci – folklórny súbor Magura  zo Slovenska, ktorý svojou ráznou hudbou prilákal do tejto časti námestia skutočne hojný počet divákov. Naši chlapci tancovali až sa pódium otriasalo v základoch. Potom sa až do podvečera na pódiu striedali jeden súbor za druhým – country skupina 4R z Ostrova, rómske tanečné, ruské, vietnamské, bieloruské  a ukrajinské tanečné skupiny, súbor Heimat Chor z Nemecka a samostatne vystúpila  p. Růžičková v hre na gitaru a pán Šulko.

            Medzitým sa otvorili stánky s občerstvením a najmä po našich bryndzových haluškách sa rýchlo zaprášilo. Na odbyt šla aj domáca slivovička, pretože i tú halušky žiadajú.

            Čo ešte dodať? Vlastne len to, že nášmu sviatku prialo aj počasie a slnko nám svietilo od začiatku až do konca.

                                                                                                                     

Peter Surňák

 

08. 09.  2012  ROS Karlovy Vary 13. slovenská veseliaca, vylosovanie výhercov Letnej súťaže Koreňov,  účasť 60 členov a hostí

 

Slovenská veselica                            

 

            V Rámci 17. ročníka Karlovarského folklórneho festivalu sa v sobotu  8. septembra 2012  uskutočnil ďalší ročník Slovenskej veselice, tradičnej špičkovej akcie našej Regionálnej obce. Od ostatných našich akcií sa odlišuje najmä tým, že sa koná v Kongresovej sále kúpeľného hotela Thermal, ktorý už zažil mnohé aj väčšie akcie. Myslím, že ani naša v tomto smere nezaostala.

            Oficiálny začiatok Slovenskej veselice bol stanovený na 14,00 hod., čo sa v podstate aj dodržalo. Na začiatku bolo zrejmé, že sa niektorí naši členovia doobeda zúčastnili Dňa národnostných menšín v neďalekom Sokolove, ale čoskoro sa sála začala plniť. Nakoniec nás bolo skoro šesťdesiat.

            Všetci videli skvelý program. Do tanca nám hrala naša             

stála kapela „Ještěřice“ z Nejdku a na vysokej úrovni vystúpil aj folklórny súbor Magura zo Slovenska. Jej priam mladícky elán, úžasné nasadenie a profesionálny výkon hudobníkov, spevákov i tanečníkov doslova zdvihol zo stoličiek nás všetkých. Aj touto cestou im za ich vystúpenie ďakujeme.

            Druhým z vrcholov Slovenskej veselice bolo vylosovanie Letnej súťaže Koreňov. Prísna komisia vyradila niekoľko nesprávnych odpovedí a potom sa už losovalo. Od najmenšej ceny až po tú prvú a teda aj najcennejšiu: Obraz grafika Jaromíra Máslera, venovaná Galériou Miro v Prahe.

            Večer sme sa spokojní rozchádzali do svojich domovov. Organizátori preto, že všetko dobre skončilo a účastníci preto, že sa dobre zabavili.

Štefan Varga

11. 09  2012  ROS Kladno, Kultúrne posedenie, účasť 15 členov

14. 09. 2012  ROS Karviná,  Beseda s Jaroslavom Gomolom „Zážitky z ciest po Ázii“, účasť 30 členov

14. 09. 2012  FS Púčik a ROSA Kroměříž, Vyhodnotenie MFSF Jánošíkov dukát

15. 09. 2012  ROS Kopřivnice, Zájazd Podhájska na jeden deň

 

18. 09. 2012 ROS Teplice, účasť na zasadaní  Výboru pre národnostné menšiny Ústeckého kraja

19. 09. 2012  ROS Sokolov, Zájazd do Litoměříc – Záhrada Čiech, účasť 50 členov

20. 09. 2012  ZS v Prahe,  Potulky po starej Prahe, účasť 25 záujemcov

20. 09. 2012  ZS v Prahe, návšteva výstavy v Pyramíde, účasť 5 členov

 

Výstava v Pyramíde

 

Pri príležitosti 20. výročia založenia Podnikateľského inštitútu Pyramída, s.r.o. v Prahe, vedeného PhDr. Mgr. Štefanom Medzihorským, známou postavou slovenskej komunity v Prahe a funkcionárom Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa uskutočnila vernisáž  diel renomovaných výtvarných umelcov:             Aleny PETŘÍČKOVEJ, Antonína NAVRÁTILA a Karla PRÁŠKA. Vernisáž sa v priestoroch Podnikateľského inštitútu PYRAMIDA, s.r.o. v pražských Jinoniciach konala vo štvrtok 20. septembra od 18:00 hodiny. Účasť troch členov vedenia OS v ČR.

 

22. 09. 2012  ROS Stříbro,  Deti sa lúčia s prázdninami, účasť 35  členov a detí

 

Deň detí

 

            Stalo sa už tradíciou ROS Stříbro, že sa každoročne, krátko po začatí nového školského roku 15. 09.  deti sa lúčia s prázdninami a ich rodičia im v tom pomáhajú. Celú akciu sme so pôvodne naplánovali na sobotu 15. septembra, ale situácia nás donútila všetko presunúť o celý týždeň. Ale ani v tomto termíne nám počasie dosť nepriamo. Na Teréne sv. Petra v areáli Automotoklubu Stříbro sa nás teda zišlo o niečo menej, ako býva zvykom, ale tých 25 ľudí, ktorí sa nakoniec dostavili si odniesli dobrý pocit z celej tejto akcie. Jej program je nemenný a zameraný na to, aby sa najmä deti dobre zabavili. V tomto prípade majú vždy prednosť pohybové hry, v ktorých deti môžu prejaviť svoju zručnosť, šikovnosť a rovnako aj súťaživosť. Tak detí hádzali do diaľky loptičkou, pretekali v jutových vreciach alebo kráčali na chodúľoch. Nie všetkým sa darilo, ale to nič nemenilo na ich nadšení a nasadení. Všetky rany preboleli, keď sa na záver celej akcie  začali grilovať klobásky, ktoré  ne - šoféri  mohli zapiť dobrým pivom.                                                                                   

            Cieľom našich snažení sú deti,  takže  v súčasnosti sa intenzívne pripravujeme na mikulášske zábavy, ktoré tiež u nás majú svoju tradíciu i ohlas.

 

                                                                       Drahomír Karchňák

 

25. 9. 2012  ROS Karviná, Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti v Karvinej,

       koncert Ženského zboru Českého spolku v Košiciach. Účasť 60 členov

 

Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti v Karvinej

 

            Koná sa každý rok v mesiacoch október – november. Obec Slovákov v Karvinej pozýva pri tejto príležitosti významné osobnosti z oblasti kultúry z Čiech i zo Slovenska. Za dobu svojho trvania zorganizovala celú radu zaujímavých podujatí za účelom vzájomného obohacovania sa oboch kultúr.

            V tomto roku prijal pozvanie Ženský zbor Českého spolku v Košiciach s dirigentkou pani Oľgou Varínskou a klavírnym sprievodom  Zuzany Žegleňovej. Kontakt naň sa mi podarilo získať na stretnutí predstaviteľov OS v ČR s predstaviteľmi českých spolkov na Slovensku.

            Po rozdelení spoločného štátu aj Česi na Slovensku sa stali národnostnou menšinou a cítili potrebu organizovať sa v občianskych združeniach. V súčasnej dobe ich tam funguje niekoľko. Najaktívnejší z nich je Český spolok v Košiciach, ktorý našej Obci poskytol pomoc už v roku 2003 pri organizovaní zájazdu do Košíc. Zbor bol založený v roku 1998 a je jediným speváckym telesom českej národnostnej menšiny na Slovensku.

            Úspešne účinkoval na mnohých koncertoch na Slovensku i v zahraničí. Vo svojom repertoári má skladby  klasické, modernú piesňovú tvorbu, aj ľudové piesne v umelých úpravách. Mnohé z toho sme si mali možnosť vychutnať dňa 25. 9. o 17,00 hod. vo veľkej koncertnej sále ZUŠ Bedřicha Smetanu, kde sa koncert konal.

            Pozvanie prijali nielen členovia OS, ale tiež jej priaznivci z Karvinej, Havířova, Českého Těšína, Orlovej, Bohumína. Odnášali si krásny zážitok a niektoré ľudové piesne si so zborom tichučko pospevovali. Najviac ich uchvátili skladby Čechy krásne a Slovensko moje – typické piesne pre túto príležitosť.

            Patrí sa poďakovať Českému spolku v Košiciach, jej predsedníčke Dagmar Takáczovej za veľký podiel na príprave podujatia, televízii Polár a vedeniu ZUŠ za dobrú spoluprácu.

                                                                       Vilma KRŇÁVKOVÁ

 

26. 9. 2012 OS v ČR vydanie 4. Čísla internetového časopisu Korienky

                                                                                              

 

                                                           OKTÓBER

06. 10. 2012  ROS Plzeň,  10. ročník  bowlingového  turnaja. Odohral sa v reštaurácii U kalicha v Plzni,

                      účasť 30 členov

13. 10. 2012  ROS Plzeň, výlet na Krkavec, účasť 17 členov a detí

13. 10. 2012  ROS Karlovy Vary, Jesenné stretnutie členov a priaznivcov ROS Karlove Vary, účasť 80

          členov a hostí

15. 10. 2012  ROS Tábor, príprava na Dni slovenskej kultúry v Tábore.

15. 10. 2012  ROS Teplice, Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

19. 10. 2012  ROS Kopřivnice,  Bowling, putovný pohár ROS Kopřivnice, účasť 45 členov

 

                                               Turnaj v bowlingu

Podľa našej dlhoročnej tradície sme sa opäť stretli na turnaji v kolkoch. Striedame to – raz na jar, raz na jeseň. Teraz náš turnaj pripadol na piatok 19.okróbra. Pre víťazov boli pripravené tiež tradičné poháre a ešte tradičnejšia príjemná atmosféra. Najprv sme prebrali dôležité otázky a debatovalo sa najmä o posledných udalostiach nielen u nás. Potom sme pristúpili ku hre. K dispozícii sme mali 3 dráhy, takže sa hralo dobre. Na všetkých sa pritlmene valili gule, aby o chvíľu s treskotom padali kolky. Nie vždy sa darilo, ale zaznamenali sme aj výborné hody.

Tentoraz mal najlepšie výsledky náš predseda Marián Kálna a s 259 bodov získal putovný pohár. Druhý Mirko s 232 bodmi, dostal pohár menší. Tretí bol Pepík s 228 b. Dalo sa pivko, dohodlo sa, že sa ako obyčajne pôjde k pomníku pri príležitosti Dňa vzniku samostatného československého štátu. Nebola to jediná akcia, ktorú sme si na mieste naplánovali.

 

 

20. 10. 2012  ROS Sokolov,  Súťaž – O slovenské koláče a iné špeciality Sokolov, účasť 60 členov

22. 10. 2012  OS v ČR  Zasadanie Výkonnej rady

 

23. 10. 2012 ROS Kopřivnice, vernisáž výstavy  slovenskej výtvarníčky, žijúcej v Chorvátsku

                     Ľubomíry Peručić Smolinskej.

28. 10. 2012   OS v ČR, Vydanie 5. čísla internetového časopisu  Korene

30. – 31. 10. 2012  OS v ČR,  Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012,

                    účasť 2 členovia Výkonnej rady

 

 

                                                           NOVEMBER

 

01. - 04. 11. ROS Tábor, Dni slovenskej kultúry v Tábore, účasť 20 členov

 

01. 11. 2012  OS v ČR,  Valné zhromaždenie SZSZ, účasť 2 členovia  Výkonnej rady

05. a 14. 11. 2012  ROS Teplice, akcie v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti,

         účasť 30 členov

08. 11. 2012  ROS Karviná, Pokračuje Mesiac vzájomnosti, účasť 30 členov

 

Poézia s gitarou na farebných strunách jesene

 

Podujatie pod týmto názvom pripravila Obec Slovákov v Karvinej v koncertnej sále ZUŠ B. Smetanu dňa 8. 11. 2012. Bola to v poradí už druhá akcia v Mesiaci českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

Hlavnými protagonistami novembrového podvečera  bola dvojica básnikov, ktorých doplnil gitarista.

Frýdlantský  básnik Jiří Figura sa narodil v Ostrave. Vyštudoval VŠB, bansko-geologickú fakultu, celý život pracoval v OKD v technických funkciách. Osem rokov bol zastupiteľom mesta Frýdlant, v súčasnosti je kronikárom a členom kultúrnej a školskej komisie. Celý život športuje, má rád hory, v ktorých nachádza inšpiráciu. Je členom literárneho klubu Petra Bezruča a každý rok sa zúčastňuje stretnutia literátov v slovenskom Martine. V rámci LKPB každoročne vydáva Almanachy, z ich obsahu potom publikuje básnické zbierky (doteraz štyri). Básne píše príležitostne už od študentských rokov. O svojej tvorbe hovorí:  ,,Spouštěčem pro pero byly různé okamžiky u řek, potoků, na vrcholcích hor i u hospodských píp. Najdete záblesky poezie, minifejetony, bonmoty, aforismy, které vyplavaly na hladinu a já jsem je jen jemně vytáhl podběrákem a usadil na papír.“ Bola radosť započúvať sa do jeho veršov zo  zbierky Beskydské moře.

Ján Bazger, rodák z Kysúc, člen karvinskej Obce Slovákov píše básne v ľubozvučnej reči  Sládkoviča, v nich vyjadruje svoj vzťah k prírode,  k životu, no vo väčšine básní dominuje láska. Jeho poézia  si už k nám našla cestu na viacerých podujatiach. Doposiaľ  vydal dve básnické zbierky: Co vítr neodvál, V zrkadle času.                

Hovorené slovo oživoval hrou na gitaru a spevom hudobník Oldřich Svoboda z Havířova. Pripravil si pesničky české aj slovenské a poslucháči mali možnosť pridať sa k nemu. Poézia a hudba patria k sebe, bolo to príjemné  odpoludnie a okolo šesťdesiat prítomných si odnášalo krásny kultúrny zážitok.

 

Vilma Krňávková

 

08. 11. 2012  ZS v Prahe, Stretnutie v Slovenskom inštitúte, účasť 5 členov

 

Stretnutie v Slovenskom inštitúte

 

            Vo štvrtok 8. novembra 2012 sa konala v Slovenskom inštitúte akcia, na ktorú prišlo pozvanie od pána Mirka Karasa z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe. Išlo o stretnutie s pánom Michalom Kovácsom, ktorý pripravuje novovznikajúcu nadáciu  programu na integráciu komunít Slovákov v zahraničí, ich prepojenie s domácim prostredím, vybudovanie prestížnej komunity úspešných Slovákov, ich podporu a pod.

 

08. 11. 2012  ZS v Prahe, návšteva vernisáže Lucie Šachlovej, účasť 5 členov

10. 11. 2012  ROS Karviná,  Pochod okolo Karvinej,. Účasť 30 členov

13. 11. 2012  ROS Karviná, Zberateľské vášne – usporiadanie výstavky s patričným komentárom

                      zberateľov, účasť 30 členov

17. 11. 2012  ROS Sokolov, Bowling v multifunkčnom stredisku Akryl – Březová pri Sokolov, účasť

                       50 členov

26. 11. 2012  OS v ČR, Zasadanie Výkonnej rady

30. 11. 2012  OS v ČR , Konferencia k 20. výročiu vzniku OS v ČR, účasť 35 členov a hostí

 

Vďaka finančnej pomoci a podpore zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sme si mohli dovoliť dôstojne pripomenúť 20. výročie vzniku OS v ČR. Pôvodne sme chystali omnoho skromnejšiu oslavu, ale keď sme sa dozvedeli o podpore ÚSŽZ mohli sme sa viac rozkročiť. Pozvali sme pána veľvyslanca SR v Českej republike Jeho Excelenciu Petra Brňa, ktorý naše pozvanie akceptoval a súčasne aj predstaviteľov vedy, kultúry a štátnej správy.

 

30. 11. 2012  OS v ČR , Udelenie ceny Mateja Hrebendu, účasť 40 členov a hostí

                  

                            Máme nových Hrebendovcov                                                                     

             V piatok 30. novembra večer sa nám v náručí Slovenského inštitútu, ktorý na príprave a realizácii celej tejto akcie participoval, zrodili ďalší dvaja laureáti Ceny Mateja Hrebendu. Výkonná rada Obce Slovákov v Českej republike dlho zvažovala mená viacerých kandidátov, pretože Čechov i Slovákov, ktorí sa usilujú o udržanie dobrých vzťahov medzi našimi národmi i štátmi , je skutočne dostatok. Nakoniec boli vybrané dve mená, ktoré dôstojne reprezentujú nielen naše národy, ale aj našu súčasnosť. Za slovenskú stranu sa laureátkou stala populárna slovenská herečka a režisérka, manažérka Divadla Radka Brzobohatého  pani Hana Gregorová, za stranu českú básnik, prekladateľ a bohemista  pán Emil Charous.

 

31. 11. 2012  OS v ČR, Vydanie 5. čísla časopisu Korienky

 

 

                                                           DECEMBER

 

01.12.  2012  OS v ČR  Zasadanie Republikovej rady

02. 12. 2012  ROS Kladno, Stretnutie na námestí pri stromčeku, Kultúrne adventné posedenie,

                      Účasť 20 členov

06. 12. 2012  FS Púčik Brno,  Žijeme v jednom meste, folklórny festival, účasť 150 členov a hostí

 

            Žijeme v jednom meste alebo Stretnutie národnostných menšín

 

            V sobotu 6. decembra 2012 Brno opäť žilo folklórom. A nie ledajakým. Folklórne združenie Púčik zorganizovalo pestrý predvianočný koncert súborov, krúžkov a sólistov národnostných menšín žijúcich a pôsobiacich v Brne. Názov bol už tradičný - Žijeme v jednom meste.

            Dôvod bol jednoduchý – aj na území Brna žijú vedľa seba príslušníci rôznych národnostných menšín a etník, ktorí sa podieľajú na kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom živote a na verejných záležitostiach. Právo na národnostnú a etnickú identitu ako súčasť ľudských práv rešpektuje identitu príslušníkov národnostných menšín ako jednotlivcov, tak aj skupín prejavujúcou sa najmä vlastnou kultúrou, tradíciami či jazykom, má na zreteli vytváranie multikultúrnej spoločnosti a usiluje o harmonické súžitie národnostných menšín s väčšinovým obyvateľstvom.

            To mali na mysli organizátori tejto ďalšej pestrofarebnej folklórnej akcie, keď postupne oslovovali 22 spolkov a združení, žijúcich na území štatutárneho mesta Brna.. Miesto konania tohto festivalu bolo tradičné – divadlo Reduta, Zelný trh č. 4, Brno a začiatok bol stanovený na 19,00 hod. večer 6.decembra 2012.

            Záštitu nad koncertom prevzal primátor štatutárneho mesta Brna pán Roman Onderka.

            Pozvanie nakoniec prijali a koncertu sa zúčastnili: Folklórní sdružení Jánošík – Dětské taneční studio Ondrášek, Polský klub Polonus – Mládež klubu Polonus, Společnost přátel jižních Porta Balkanica – hudební skupina Livanda, Köris, sdružení pro maďarskou kulturu o.s. – Taneční soubor Köris, Sandra Donáczi, Michal Chovanec, Společnost přítel řecké hudby – hudební skupina Anatoli, Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě o.s. – Táňa Janošová, Občanské sdružení Merci – taneční soubor Merci, Řecká obec Brno – Taneční soubor Prométheus, Občanské sdružení Pirim – Soubor bulharských lidových tanců Pirim a nakonec samotné Slovenské folklórne združenie Púčik -  Folklórny súbor Púčik.

            A tak sa v sobotu večer rozkrútil folklórny kolotoč, pričom sa na pódiu doslova roztancovali a rozospievala kytica ľudovej kultúry všetkých uvedených národností.

            Neboli to ale len oči a uši, ktoré si prišli na svoje. V Mozartovom sále  divadla Reduta mali návštevníci možnosť ochutnať vzorky gastronómie všetkých zúčastnených národností, podívať  sa aké vianočné jedlá sa pripravujú napr. v Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku, či v grécku, zistiť čo sa skrýva za výrazmi „hriatvo“, „banica“ či „vasilopita“.

            Keď skončila ďalšia vydarená akcia, spojená s Folklórnym združením Púčik, už sa jej organizátori začali dívať na prípravu XI. Slovenského plesu, ktorý sa uskutoční vo februári 2013 a všetkých naň pozývame..

 

Vlastimil Fabišik

 

07. 12. 2012  ZS v Prahe, Predvianočná potulka po starej Prahe, účasť 30 záujemcov

 

                                    Návšteva výstavy Betlehemov

                                                          

Adventný čas láka k adventným činom a tak Združenie Slovákov v Prahe v predvianočnom čase  trochu pozmenilo svoj plán prechádzok po neznámej starej Prahe a rozhodlo sa „zaútočiť“ priamo na jej srdce. V piatok 7. decembra  sme sa stretli na staromestskom predpolí Karlovho mostu, aby sme sa vydali obdivovať obnovenú krásu tohto stavebného skvostu. Až tu sa ukázalo, že nie všetci po skončení jeho opravy na moste skutočne aj boli, takže pre pár ľudí to bola doslova premiéra.

Aj keď v tlači okolo tejto renovácie prebiehali ostré boje zástancov a kritikov reštauračných prác, my sme tomu až tak veľkú pozornosť nevenovali. Dívali sme sa na súsošia, vyhýbali sa skupinám zahraničných turistov a snažili sme sa vidieť, čo najviac. Všetko doplňoval odborný výklad, ktorý k našej skupine dokonca prilákal pár našich krajanov od Trenčína. Pridali sa k nám a nikto proti tomu neprotestoval. Nakoniec, však sme všetci Slováci!

Počasie nám v podstate prialo. Bolo síce trochu chladnejšie, ale na všetko sa zhora dívalo rozžiarené slniečko, ktoré predsa len mrazivému vzduchu oblieklo trochu prijateľnejší kabát.

Nestačila nám však iba prehliadka mosta, len kvôli tomu sme sa do centra Prahy neponáhľali. Náš cieľ bol trochu iný. V Múzeu Karlovho mosta totiž už na konci novembra otvorili výstavu Betlehemov a tá nás lákala predovšetkým. Zaplatili sme vstupné a vošli do múzea, ktoré je vo svojej prednej časti skorej reštauráciou, pomaly prechádzajúcej do múzea. Takže tí skrehnutejší si aj niečo menšieho dali, zatiaľ čo iní sa radšej dívali na vystavené exponáty. Trochu to rozbilo až to tej doby jednoliaty charakter našej „expedície“, vznikli skupiny a skupinky, výnimkou nebol ani jednotlivec, ktorý si exponáty prehliadal podľa vlastného uváženia a vlastného tempa.

Tak sme si prehliadli Betlehemy rozmerovo veľké i malé, ale aj farebnejšie či menej farebnejšie. V múzeu nájdete betlehemské postavy v životnej veľkosti, ale vyrobené zo slamy. Potom stredne veľké či stredne vysoké Betlehemy slamené, porcelánové, drevené, papierové, kartónové...  Sú tu Betlehemy skutočne veľmi prosté, ale aj bohatšie, farebne pekne vyzdobené. Niektoré figúrky sa dajú na mieste kúpiť, čo časť z nás tiež využila a domov si odniesla peknú spomienku na našu vydarenú akciu. Zimu prečkáme v teple, ale na jar sa opäť vyberieme do známych, ale súčasne aj neznámych ulíc starej Prahy.

 

                                                                                                                                  - jas -

 

08. 12. 2012  ROS Karlovy Vary, Predvianočné stretnutie. U Kaštanů Rosnice, účasť 80 členov

08. 12. 2012  ROS Stříbro, Mikulášska besiedka pre deti a rozlúčenie dospelých so starým rokom,

      účasť 35 členov a detí

09. 12. 2012  ROS Plzeň, Slovenské Vianoce,  účasť 50 členov a hostí

 

                                               Slovenské Vianoce v Plzni

 

             Už pred mnohými rokmi sa stalo našou tradíciou, po svojom osláviť vstup do sviatočných,  adventných, decembrových dní. Ani tento rok nebol výnimkou. Opäť sme v Plzni zorganizovali akciu, na príprave a realizácii ktorej si vždy dáme veľmi záležať – XIV. Slovenské Vianoce, usporiadanej vďaka finančnej podpory mesta Plzeň.

             Celá táto akcia sa uskutočnila v soboru 9. decembra v reštaurácii Hotela CD, na Karlovarskej ulici 83 a jej začiatok sme stanovili na 15,00 hod. Už ale pred touto hodinou sa začali schádzať naši členovia, ku ktorým onedlho pribúdali ďalší. Nakoniec nás bolo vyše päťdesiatky. Radostne sme sa po roku opäť stretli, zvítal, navzájom sa pozdravili a hovorili spolu o všetkom možnom. Len čo sme sa usadili, začal oficiálny program.

            Úvodným slovom nás privítal pán predseda Ján Pekár. Na začiatky Obce Slovákov v Plzni potom zaspomínal zakladajúci člen Ján Brašeň, zazneli i Vianočné piesne v podaní výbornej kapely Plzenské hudobné trio, ktorá nás potom bavilo celý večer. No, nemohol chýbať ani  tradičný prípitok s borovičkou a ani vynikajúca kapustnica. O to aby Vianočná tabuľa bola bohatá, sa postarali samotní   členovia Obce Slovákov v Plzni.

             Všetko zavŕšila otvorená zábava. Veselo sme si zaspievali slovenské pesničky v rytme čardáša, To, čo nás spája, je naše národné povedomie spojené s rodnou tradíciou. Vždy budeme a sme Slováci i keď sme mimo svoju domovinu, čo si pri konaní takýchto akcií ešte výraznejšie pripomíname. Čas rýchlo plynul a zastaviť sa nedal. Tak sme sa nakoniec rozišli s tým, že sa onedlho – už v polovici januára 2013, všetci uvidíme na našej členskej schôdzi.

 

 

                                                                                   Barbara Vacková  a Vlastimila Sochorová

 

 

13. 12. 2012  ROS Karviná, Vianočné stretnutie „Slovenské tradície Vianoc.  Pásmo zvykov, kolied,

          ľudových tradícií  v podaní folklórneho súboru zo stredného Slovenska. (Súčasťou

                       stretnutia – slovenská  kapustnica, ochutnávka vianočných cukroviniek), účasť 100

          členov. O akcii informovala miestna tlač.

 

Slovenské tradice Vánoc předvedli v Karviné Pohronci

 

„Na vánočním setkání Obce Slováků panovala srdečná vánoční atmosféra

ANDREA VARGOVÁ

Karviná Vánoční zvyky na Slovensku i u nás si ve čtvrtek připomněli návštěvníci vánočního setkání Obce Slováků v Karviné.

Vzácným hostem byla devítičlenná folklorní skupina Pohronci z Banské Bystrice, která vystoupila s pásmem zvyků, koled a lidových tradic nazvaným „Pastierske Vianoce“. Pohronci své publikum doslova strhli a sklidili bouřlivý aplaus ve stoje.

Své písně doprovázeli mistrovskou hrou na fujary, gajdy, heligonky, zvonky, drumbly, píšťaly a ústní harmoniku.

„Fujara je typický slovenský lidový nástroj, který si vyrobili bačové a hráli na něj ovečkám, aby je uklidnili. Při hraní na fujaru bačové vzpomínali na svoji rodinu, když byla daleko,“ přiblížil hudební nástroj člen skupiny Pohronci Marian Čupka s tím, že fujaru, která se vyrábí z bezového dřeva, je slyšet až na deset kilometrů.

Pohronci zahráli repertoár z autentického prostředí, který si každý přinesl ze své rodné dědiny.

„Hrajeme to, co hráli naši rodiče a prarodiče. V písních je zobrazen jejich tehdejší život a je v nich vyjádřen smutek, bol i radost,“ dodal Marian Čupka, který svými podařenými a osobitě přednesenými vtipy všechny rozveselil. Pohronci se podle svých slov v Karviné cítili skvěle. Zejména si pochvalovali místní vnímavé publikum a srdečnou atmosféru.

V závěru večera zazněla při svíčkách a prskavkách Tichá noc, kterou si společně s nimi zazpívalo na sto dvacet návštěvníků.

Předsedkyně Obce Slováků v Karviné Vilma Krňávková byla s průběhem celého večera velmi spokojená a úsměv ji ani na okamžik neopustil.“

 

 

14. 12. 2012  ROS Kopřivnice, Posedenie ku koncu roku, účasť 60 členov

 

Predvianočné posedenie

 

Ako už tradične sa na záver minulého roku, presnejšie povedané 14. decembra 2012 v 17,00 hod. konala naša veľmi obľúbená posledná akcia  - predvianočné posedenie, spojená s výročnou členskou schôdzou. Zasa sme sa stretli v hoteli Stadion, ale je možné, že budúcnosti zmeníme miesto jej konania. Zišlo sa nás dosť, z čoho sme boli potešení. Večere boli nachystané, program tiež, aj sa schôdzovalo. Členovia výboru prišli troška skôr, aby všetko nachystali, povyberali aj členské príspevky. Na začiatok sme odmenili našich jubilantov a popriali im hlavne zdravie. Rok 2012 najprv vo svojom vstúpení bilancoval predseda našej ROS p. Marián Kálna. Utiekol nám ako voda, aj keď sme sa do tej skutočnej vody - na Podhájsku, vlastne nedostali. Krásny zájazd sa uskutočnil na Slovensko a tiež sa nám veľmi vydaril. O  bowlingoch a minigolfe nehovoriac. Navštívili sme výstavu Karla  Gotta v K-galerii, znova sme sa nadchli na Jánošíkovom dukáte v Rožnove.

Následne  p. Janíková informovala o priebehu a výsledkoch Konferencie k 20.výročiu vzniku OS v ČR, slávnostnom odovzdávaní  Cien Mateja Hrebendu v Prahe a rovnako aj o priebehu zasadania Republikovej rady. Nakoniec hospodár podal stručný prehľad financií.

Došlo aj k personálnym zmenám. Volili sme totiž nový výbor a revíznu komisiu. Predseda M. Kálna, ktorý je v podstate predsedom od vzniku našej Obce, (s výnimkou roku, kedy bol predsedom p. Jiří Harašta) na schôdzi oznámil, že už nemá ďalšie nápady, ani inšpiráciu na novú náplň aktivít, takže svoju funkciu prenechá ďalším členom, aby sa realizovali. Odhlasovali sme nový výbor, ktorý si potom zvolil predsedu. Revízna komisia bola odhlasovaná v pôvodnom zložení, aj náš hospodár. Predsedom  sa  stal  J.  Harašta, ktorý hneď poznamenal, že sa bude snažiť spestriť mozaiku  našej  činnosti a tým     priláka k nám i viac ľudí. Podpredsedníčkou zostala p. Janíková a do výboru boli zvolení: p. J. Funcin, E. Šulová a M. Juřenová. Hneď potom sa podávala večera a po nej nám zaspieval a zahral na husliach p. Václav Kopelec. Bolo to nádherné, ľudia si s ním aj zaspievali. Večer pokračoval pri hudbe a tanci do neskorých hodín. Tešíme sa na ďalšie aktivity v r.2013, kedy hneď v januári zasadne výbor k plánu aktivít a vo februári si to na členskej schôdzi odsúhlasíme. Nech nám hlasy vianočných zvonov prinesú radosť a tá nech zostane u nás po celý rok..

 

                                                                                                           Janíková Anna

 

15. 12. 2012  ROS Sokolov,  Predvianočné posedenie ROS – hudba, spev, tanec, večera a tombola.

                       Účasť 60 členov

15. 12. 2012  ROS Teplice, III. krajanské stretnutie – Vianoce, účasť 40 členov a hostí

15. 12. 2012  ROS Teplice. Účasť na  zasadaní Výboru pre národnostné menšiny Ústeckého kraja

28. 12. 2012  OS v ČR  Vydanie 6. čísla Koreňov

30. 12. 2012  OS v ČR  Vydanie Zborníku z konferencie k 20. výročiu OS v ČR