Obec Slovákov v Českej republike
Juliana Kopecká
mobil: 737179779