Obec Slovákov v Českej republike

Výkaz činnosti OS v ČR za rok 2018

 

 

J A N U Á R

 

03. 01. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

09. 01. – ROS Kopřivnice – Akcia Aktívny senior – Kurz tvorivého písania

09. 01. – ROS Karviná – Klubová akcia – beseda ku správnej výžive

Prvou aktivitou v novom kalendárnom roku bola beseda, ktorá sa uskutočnila  9. januára 2018 v klubovni OS. Jej tematický okruh navrhla samotná protagonistka utorkového popoludnia pani Dagmar Hrnčiříková z Havířova.

Poznám ju niekoľko rokov z cvičení, ktoré sama vedie. Nesú sa v rytme hudby a oslovujú stále väčší okruh záujemkýň. Dagmara má rytmus v tele, v minulosti bola zaangažovaná v spoločenských tancoch a v scénických pódiových tancoch. Je veľmi činorodá, má v sebe mladistvý elán a preto jej rady ohľadne zdravej stravy a rovnako zdravému životnému štýlu v jej podaní znejú vierohodne.

V úvode besedy rozdala prítomným testy, z odpovedí vysondovala, akým smerom by sa mala beseda uberať. Testy boli opravené v priebehu niekoľkých minút, traja najlepší obdržali drobné ceny. Prítomní mohli v priebehu besedy vstúpiť s otázkami, prípadne odporučeniami, ktoré sa im osvedčili. Verím, že beseda bola prínosom, každý z prítomných si odniesol leták s názorným vyobrazením zdravých pochutín.   

           

15. 01. – ZS Praha – Posedenie S Bohdanom Krausom

Nie je to tak dávno, čo sme v internetovom vydaní Koreňov číslo 4 za minulý rok priniesli rozsiahly rozhovor s funkcionárom Spoločnosti generála M. R. Štefánika, podnikateľom a veľkým priateľom Obce Slovákov Bohdanom Krausom.

Pretože naše vzťahy s touto Spoločnosťou a prirodzene aj s Bohdanom Krausom sú výborné, nemohli sme chýbať na oslave jeho narodenín.  Je podivuhodné, že v prípade tohto večného mladíka a životného optimistu išlo už o narodeniny sedemdesiate. Gratulovať a posedieť s ním prišlo mnoho ľudí. Dokonca, keď sa členovia hudobnej skupiny Motovidlo dozvedeli, že má narodeniny, prišli mu na ne priateľsky zahrať. Takže, živió Bohdan!

 

16. 01. – ROS Karviná – Klubová akcia – príprava materiálov na ples

17. 01. – ROS Karviná – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

18. 01. – ROS Ústí nad Labem – Členská schôdza

Prvé stretnutie v  novom roku  sme mali hneď 18. januára. Podľa tradície sme sa stretli v hospode „U Sportovce“, kde sme mali zatiaľ všetky naše fašiangové posedenia.

Prítomných privítala predsedníčka Jana Nedvídková a v krátkosti ich oboznámila s plánom činnosti na rok 2018. Potom nasledovala  beseda a spomienky na slovenské fašiangy, ako sme ich prežívali u nás na Slovensku.

 

27. 01. – ROS Sokolov – Turnaj v bowlingu

Tanečným krokom - tak by sa dala charakterizovať naša činnosť, ak sa na ňu niekto pozerá z diaľky. V minulosti sme už urobili mnoho, mnohé sme sa naučili, naši funkcionári pracujú obetavo a každý z nich vie, čo má robiť. Za celý ten čas sme sa zmenili v dokonalo naolejovaný stroj, ktorý vie zabrať vždy, keď je to nutné.

Ale dosť už chvály, nech za nás hovoria výsledky. A je ich dosť.

Doteraz sme uskutočnili tri akcie a myslím, že všetky skutočne stáli za to.

Tou prvom bol turnaj v bowlingu, ktorý sa konal v sobotu 27. januára na bowlingovej dráhe v Sokolove. Zahrali sme si s chuťou, chlapi i ženy bojovali ako levy a levice. Ale nešlo len o súťaž samotnú. Všetci sme sa pobavili a to bolo hlavné.

Ale napriek tomu to bola zatiaľ len rozcvička pred ďalšími akciami.

 

27. 01. – ROS Karlovy Vary – Členská schôdza

Na členskej schôdzi sa riešili niektorí vnútro organizačné problémy. Vznikli kvôli zmene výboru. Poradili sme sa ako získať aspoň základné podklady pre vedenie OS. Minulý výbor neodovzdal totiž ani jeden dokument novému výboru. Dnes som spokojná. Podarilo sa mi zostaviť zoznam členov, podklady k účtovníctvu a pod. Členky výboru a predsedníčka revíznej komisie pracujú bezchybne.

 

27. 01. – ROS Kopřivnice – Akcia Aktívny senior - Beseda

Koncom mesiaca sme sa zúčastnili na zaujímavej besede na téma 5 jazykov lásky. Bola to akcia mesta  v rámci Aktívneho seniora. Psychologička Stanislava Podžorná nám 2 hodiny na toto téma obsiahle vysvetlila , aké sú základné jazyky lásky, ktoré sú kľúčové pre harmonický a obohacujúci vzťah. Potom odpovedala na otázky, urobili sme si dokonca aj malý testík. Strávili sme príjemné odpoludnie a ešte sme sa aj niečo zaujímavého dozvedeli.

 

F E B R U Á R

01. 02. – ROS Kopřivnice – Cvičenie každý utorok

Prvý deň vo februári sa naše ženy zúčastnili zdravotného cvičenia  Qi-Go ng. Bola to ďalšia akcia v rámci Aktívneho seniora. Pani lektorka Jarmila Báňová nám vysvetlila, že sa nemusíme obávať, že by sme to nezvládli. Cvičí sa v sede i postojačky. Učíme sa aj ako v sebe nájsť liečivú schopnosť tela. Toto cvičenie pobeží celý rok, okrem prázdnin!

 

06. 02. – ROS Kladno – Návšteva kina

Od predvianočného stretnutia až doteraz musím s povďačnosťou konštatovať že rozdelenie členstva na menšie skupinky sa nám osvedčilo najmä počas chrípkovej epidémie od počiatku roka až doteraz by sme neboli schopní sa zísť vo väčšom počte. Stále platí že kto môže tak sa ohlási eSMSkou alebo zatelefonuje a dá návrh kam a kedy sa dá ísť a kto môže je zrovna v kondícii alebo má čas tak sa zúčastní. Takto funguje skupinka čo chodí pravidelne každý pondelok cvičiť (prebieha to pod vedením našej dlhoročnej sympatizantky Anny Pikalovej na ZŠ v Školskej ulici v Kladne - Kročehlavy). Ďalšia skupinka chodí na vychádzky po okolí Kladna. Na štadióne Sletiště Kladno už cca 5 rokov navštevuje „mučidlá", kde je možné cvičiť vonku, aby si udržala kondíciu, takže pri prechádzkach sa tam môžeme zastaviť a zacvičiť si. Podľa toho kto čo zvládne. Za zvýhodnené vstupné môžeme chodiť od pondelka do piatku na hodinu plávania cez poludňajšie hodiny (prispieva na to Magistrát mesta Kladna) do AQUAPARKU na Sletišti. Boli sme menšia skupinka v kine Sokol na dopoludňajšom premietaní nielen pre seniorov za zvýhodnené vstupné na filme EARTH. Den zázračné planetě.

Ďalšou záľubou niektorých našich členiek a členov je posedenie pri harmonike, čo sa koná pravidelne každý utorok.

 

07. 02. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

10. 02. – ROS Kladno – Fašiangy

Zúčastnili sme sa na Fašiangovom programe na bani MAYRAU vrátane sprievodov masiek z okolitých dedín a z Kladna.

 

10. 02. – ROS Kopřivnice – Posedenie

No aby sme si aj zaspievali a zabavili sa, bolo ako každý rok posedenie u harmoniky. Tentoraz to bolo vo Vile Machů, kde nám hral pán Lubomír Piskoř z Hukvald. Spievalo sa, rozprávali sa vtipy a nakoniec sme si búrlivým potleskom vyžiadali prídavky. Najlepší rozprávač vtipov bol aj ocenený.

 

10. 02. – ROS Karviná – XVI. Slovenský ples

Jeho XVI.  pokračovanie sa konalo 10. februára opäť v Spoločenskom dome Karviná - Darkov. Oproti minulému roku mal niekoľko odlišností. Tou najviditeľnejšou bola nižšia účasť a malo to  niekoľko objektívnych príčin: jarné prázdniny, pochovávanie basy, chrípkové obdobie a súbežne niekoľko iných plesov v regióne. Nič však neubralo na dobrej zábave a príjemnej atmosfére toho nášho plesu. Slávnostné zahájenie plesu ako obvykle pripadlo na predsedníčku ROS Karviná Vilmu Krňávkovú a člena zastupiteľstva Tomáša Gallika. Hneď po skončení úvodných slov na scénu vybehli mažoretky zo skupiny Juventus. Po predtancovaní  parket patril už len plesajúcim.

Niekoľkí z nich sa v závere plesu vyjadrili:

Tadeaš Lalik: Byl to jeden z klidnějších plesů. Většinou jsou to známé tváře, se kterými se známe již několik let. Má to základy, které se nemění. Koná se v krásném prostředí. Při vstupu do foyer nás čekalo upřímné přivítání s drinkem od krojované Slovenky. Měl jsem možnost pozvat do baru na poslední drink večera i organizátory plesu.

Viera Hradilová: Patrím medzi organizátorov, ktorí celý večer slúžia. Prijala som úlohu barmanky a okrem predplesovej prípravy spojenej so zabezpečením sortimentu do baru, som trávila ples za pultom. Veľmi rada tancujem , pri rezkej hudbe mi nohy cifrovali pod stolom. Niekedy som odbehla aspoň na chvíľku na parket.

Milan Krňávek: Uvítal jsem na plese jinou hudbu, byla méně hlasitá a u stolu se dalo komunikovat se spolusedícími. Pro mne je ples také zapojením do organizace. Celý večer si nemůžu dát ani skleničku vína, protože mám auto. Přesto i mne atmosféra plesajících vtáhne a dobře se bavím. Potěšilo mě, že lidé odcházeli z plesu spokojeni.

Ján Bazger s Grétkou: Na plese sme sa cítili výborne. Menej ľudí som ani nezaznamenal. Parket bol zaplnený a dobre sa tancovalo. Každý, s kým som sa rozprával, si ples chválil. Zuzana Balážová: Slušné, inteligentné, zaujal program i hudba výborná, všetci plesajúci prisľúbili účasť na budúci rok.

Čo dodať na záver? Patrí sa poďakovať organizátorom, sympatickému, ústretovému personálu a všetkým, ktorí prispeli cenami do tomboly. Dovidenia na  XVII. plese 9. februára 2019.

 

13. 02. – ROS Karviná – Klubová akcia

15. 02. – ROS Kladno – Fašiangy

Peší turisti išli z Kladna cez Ostrovec a les Kameňák a podobne prichádzali aj ľudia z Vinaříc u Kladna a zo Švermova či Libušína. Taktiež sme „nahliadli" na fašiangové rojčenie seniorov v Hoteli Kladno, kde ma zaujala dvojica motýľ Emanuel a Maková panenka.

 

17. 02. – ROS Stříbro – Akcia pre deti – Sánkovanie na Teréne sv. Petra

17. 02. – ROS Karlovy Vary – Slovenský ples

Ples Slovákov prebehol ako obyčajne. Bolo  veselo, spievalo sa, tancovalo. Sponzorsky sme mali vystúpenie páru zo skupiny tanečného majstra Ondera.

 

20. 02. – ROS Ústí nad Labem – Krst knihy

20. 02. – ROS Třinec – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

21. 02. – ROS Karviná – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

24. 02. – ROS Sokolov – IV. Slovenská veselica

Po troch veleúspešných rokoch sme pripravili IV. Slovenskú veselicu. Nekonala sa v Lomnici, ako po minulé roky, ale  v Horníckom dome  kultúry v Sokolove, kam to predsa len máme všetci bližšie. Na 24. februára sme si objednali Veľkú sálu HDK a urobili sme dobre. Aj tá bola naplnená do posledného miestečka. Veď nás prišlo 270! A na všetkých sa dostalo. Do tanca nám tradične hralo Duo Dominant a nálada bola výborná.  Nečudo, že mnohí sa divili, že sú naraz dve hodiny v noci a chceli pokračovať v zábave. Sálu sme ale mali objednanú len do druhej, tak sme sa aj dosť nechtiac museli nakoniec rozísť do svojich domovov.

 

27. 02. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – Prednáška a beseda

Koncom mesiaca bola ešte akcia pre šoférov, ale aj chodcov – senior v doprave alebo školenie šoférov  aj nešoférov. Bolo to poučné, lebo sme nielen oprášili znalosti, ale boli tu aj prezentované novinky v zákone o prevádzke na komunikácii. Školenie pripravil skúsený lektor Miroslav Marek. Doplnil  svoj výklad aj o video, odpovedal tiež na dotazy. Pre veľký úspech bude beseda určite zasa o rok.

 

 

M A R E C

07. 03. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

11. 03. – ZS Praha - Prechádzka po starej Prahe    

13. 03. – ROS Karviná – Klubová akcia – Posedenie k MDŽ

14. 03. – ROS Kopřivnice – Členská schôdza

V marci 14-tého sme mali výročnú členskú schôdzu v Klube seniorov. Potom ako sme sa všetci privítali, bola schôdza vyhlásená za otvorenú. Jej program bol bežný - najprv sme volili komisie, odznela  správa o činnosti Obce, prebehla kontrola uznesenia z minulej schôdze, čítala sa správa revíznej komisie i správa o hospodárení. O všetkom sme si pohovorili a nakoniec odsúhlasili plán akcií na r.2018.

Napokon sa pri čaji a domácich klobásnikoch diskutovalo. O pláne, o možnosti zmeny termínu návštevy  termálu na Slovensku, o zvýšení platby členských príspevkov a pod. Po skončení pracovnej časti, vytiahla Olinka harmoniku, Hanka zasa zbytok borovičky z vianočného večierku a už sa spievalo a debatovalo. Noví členovia a že ich máme už 8, sa pridali tiež. Boli radi, že našli spriaznené duše V utorok 27. marca sme mali možnosť ísť tvoriť veľkonočné dekorácie, vyskúšať svoju zručnosť a kreativitu v Klube seniorov. Bolo to príjemne strávenie odpoludnie....

 

15. 03. – ROS Ústí nad Labem – Klubová akcia – Posedenie k MDŽ

16. 03. – ROS Sokolov – Členská schôdza + posedenie k MDŽ

S oslavou MDŽ, ale rovnako tak aj s členskou schôdzou o bolo rovnaké. Do Polikliniky Sokolov, kde sa táto akcia 16. marca uskutočnila, prišlo 88 ľudí, čo bolo oproti veselici o trochu menej, pretože naši členovia prišli bez svojich lepších polovičiek.  Ale rokovalo sa vecne a vážne. Najprv sme bilancovali úspešný minulý rok a bolo teda o čom hovoriť! Najdôležitejším výsledkom ale bolo prijatie Plánu na rok 2018, z ktorého sme vlastne už tri akcie uskutočnili.

Po skončení tejto vážnejšej časti dostali naše ženy kvetinky, gratulácie od mužov i pozvanie do tanca. Do nôty im hrala hudba z karlovarskej Rosnice.

 

17. 03. – ROS Kladno – Výlet do okolia mesta

17. 03. – ROS Karlovy Vary – Posedenie k MDŽ

Deň žien - opäť výborné. Zúčastnili sa i hostia zo Sokolova. Páni obdarovali ženy kvetinou i malým darčekom a bola vyhlásená dámska volenka .. Ako vždy naše šikovné členky pripravili zákusky ku káve. Samozrejme došlo i k výmene receptov.

 

21. 03. – ROS Karviná – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

21. 03. – ROS Karviná – XVI. odpoludnie poézie

Dňa 21.marca 2018 sa konalo už XVI. pokračovanie projektu ,,Odpoludnie poézie“, ktoré každý rok organizuje Obec Slovákov v Karvinej. Literárna kaviareň v Regionálnej knižnici bola zaplnená. Oproti predchádzajúcim ročníkom bola akcia obohatená o účasť zahraničných hostí. Pozvanie prijala časť folklórneho súboru Makovníček, ktorý pôsobí pri ZŠ Makov. S podnetom pozvať týchto žiakov prišla vedúca kultúrneho úseku a knižnice v Makove Helena Pajerová. S nadšením sme ponuku prijali. Uvítali sme možnosť spestriť hovorené slovo recitátorov ľudovými pesničkami z kysuckého regiónu. V dvojhlasnom speve vynikali nádherné hlasy dievčat pod vedením Janky Petrovičovej. Na publikum najviac zapôsobili piesne pastierok, dojem tiež umocnili  kysucké kroje.

Žiačka 9. triedy Štefánia Kubincová sa zapojila do prednesu so slovenským textom -  slovenčinu prezentovali žiačky ZŠ U Studny. V prednese zaznela ďalej  čeština, poľština, rómština. Ceníme si spoluprácu karvinských základných škôl, ktoré žiakov pripravujú a sprevádzajú na  akciu. Už niekoľko rokov sa zúčastňujú ZŠ:  Školská, U Studny, Dr. Olszáka, Družby. Za prípravu a sprievod patrí poďakovanie pani učiteľke Mikulincovej, Bednárovej, Mléčkovej, Wojdylovej. Prednes žiakov sa nehodnotil ako v súťaži, šlo o prezentáciu jazykov. Ich výkony boli presvedčivé, oslovili krásne texty a v mnohých  prípadoch až herecké výkony. Za svoju snahu účinkujúci obdržali diplomy, knižky, písacie potreby a sladkosti. Na hladkom priebehu akcie má zásluhu dobrá spolupráca s RKK, v tejto akcii patrí poďakovanie Božene Magerčiakovej.

Tento ročník mal ešte jednu zvláštnosť. V rovnakom termíne sa mal na Magistráte konať výbor pre národnosti s hlavným bodom jednania -  prezentácia slovenskej komunity v Karvinej. Referovať mala členka výboru Vilma Krňávková, ktorá zároveň moderovala akciu. Predseda výboru Tomáš Gallik rozhodol o rokovaní výboru priamo v RKK. Jeho ďalší členovia Jindřich Kubienka, Takis Masochoridis, Eugen Matušinský, Andrzej Szija mali možnosť vidieť priebeh jednej z mnohých aktivít OS v Karvinej. Medzi hostí patril tiež exprimátor  Antonín Petráš.  Podľa vyjadrenia publika i účinkujúcich sa akcia vydarila, mala sviatočnú atmosféru a priniesla všetkým krásny kultúrny zážitok. Začiatkom marca sa konala v RKK ešte jedna akcia v réžii OS – krst knižky Dúhová loptička a iné rozprávky od autora Jána Bazgera-člena našej OS. Poďakovanie patrí  štatutárnemu mestu Karviná, KÚ MSK za finančnú podporu v rámci dotácie. Na poéziu prispieva každý rok aj Jindřich Kubienka.               

 

24. 03. – ROS Ústí nad Labem – Vítanie jari

Zima síce pomaly - i keď nerada – ustupuje a my sme už nedočkaví, že sa konečne ohrejeme na slniečku. Takto očakávaný krásny slnečný deň bol i 24. marec 2018.

Vybrali sme sa na výlet do blízkych Zubrníc. Tu sa už tradične každoročne pred veľkonočnými sviatkami koná vítanie jari.

Múzeum v prírode v Zubrniciach pôsobí k tejto príležitosti ako krásna kulisa : poľnohospodárske usadlosti s hospodárskymi budovami, sušiareň, stará škola i gotický kostol a studňa. To všetko sme si prezreli, potešilo a rozveselilo nás i vystúpenie folklórneho súboru a ľudová muzika.

Chute sme si uspokojili návštevou stánkov s domácim chlebom, koláčikmi, klobáskou a inými dobrotami.

V podvečer sme sa vracali autobusom do Ústí plní krásnych zážitkov a v dobrej nálade.

 

27. 03. – ROS Kopřivnice – Akcia Aktívny senior – Tvorba dekorácií

 

A P R Í L

02. 04. – FS Púčik, ROS Kroměříž, OS v ČR – organizačné práce na príprave

                    XX. ročníku MFSF Jánošíkov Dukát v Rožnove pod Radhoštěm

02. 04. – FS Púčik – organizačné práce na príprave folklórnej akcie Krajanská nedeľa

02. 04. – ROS Kladno - Výlet do okolia mesta

02. 04. – ROS Třinec – Veľkonočná šibačka

Sviatok Veľkej noci sme strávili nielen v kruhu našich rodín a priateľov, ale aj v spojení s Klubom dôchodcov, s ktorým úzko spolupracujeme. Napiekli a potom sme aj spoločne predávali rozličné cukrovinky.

 

04. 04. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

07. 04. – ROS Karlovy Vary – Veľkonočná šibačka

10. 04. – ROS Karviná – Klubová akcia – Beseda

11. 04. – ZS PrahaOS v ČR – Kladenie kvetín k soche M. R. Štefánika

12. 04. – ROS  Kopřivnice – Aktívny senior – Seniorské odpoludnie

Už v utorok 10. apríla sa zišiel výbor, aby rozhodol o príprave ďalších akcií našej regionálnej Obce Slovákov. O dva dni neskoršie – vo štvrtok 12. apríla, sme sa zišli na Jarnom seniorskom odpoludní. Našu pohodu zaistil bohatý kultúrny program - Rebelky, tanec s pompónami, show dance, iluzionista J. Tovaryš, výherci Koprstar 2018, baletky ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm. Potom nám do tanca, ale aj na obyčajné počúvanie, zahrala kapela Meteor. Zabudli sme na chvíľu na všetky starosti a bolesti, ktoré nám koniec zimy pripravil.

 

13. 04. – ROS Plzeň – Začiatok prác na zaistení  účasti slovenských súborov

                        folklórnom festivale CIOFF Plzeň 2018

14. 04. – ZS Praha – Prechádzka po starej Prahe

Teda pôvodne to jarná prechádzka mala byť, ale počasie zmenilo jarnú Prahu v letnú. Niektorí z tých, ktorí sa pôvodne na vychádzku prihlásili, radšej dali prednosť kúpaliskám a osviežujúcej vode. Ale našli sa odvážlivci, ktorí sa s nami rozhodli prejsť. A tak sme zahodili našu pôvodnú predstavu prechádzky medzi uličkami Jozefova, kde bolo okrem nás aj tak dosť ľudí a radšej sme šli na Kampu, ktorá nám poskytla dostatok priestoru pre dívanie sa, ale aj aktívny odpočinok. Posedeli sme na brehu Vltavy, nazreli k Čertovke a jeho mlynu. Všetko skončilo pri jednom pive, ktoré sme si nakoniec aj dali. Ak ich niekto mal, po skočení tejto akcie, viacej, bola to už len jeho vec.

 

14. 04. – ROS Kopřivnice – Turnaj v bowlingu

V sobotu 14. apríla sme uskutočnili náš ďalší športový deň! Tentokrát formou tradičného bowlingu, na ktorom sa zúčastnila 20-ka našich členov. Na účasti sa odrazilo zlepšené počasie, na slniečku bolo krásne, vzduch bol svieži a tak podaktorí naši členovia využili túto zmenu, aby navštívili svoje záhradky a usilovne na nich pracovali.

Ale ani my sme nezaháľali. Na hodinu, ktorá rýchlo ubehla, sme si objednali tri dráhy a hneď sme ich naplno využili. Vzájomné povzbudzovanie, ale aj vtipy, k tomu akosi patrili. Nehrajúci fandili, deti pozerali cez tablet na nás. Debatovalo sa však aj o ďalšej akcii v Příboře, zapisovalo na termály, teda na návštevy termálnych kúpalísk, kam sa zase chystáme.  Po hre sa vyhodnotil turnaj. Tretie miesto získala Majka za 118 bodov, druhý bol Mirek s 133 bodmi a tentoraz vymenil veľký pohár za malý. Tesne zvíťazil Pepík so 134 bodmi, čím všetkým ukázal, že sa opäť vrátil do formy! Na záver kúpil sekt, bolo fajn.

 

15. 04. – OS v ČR – Vydanie 1. čísla Koreňov – Internet

17. 04. – ROS Třinec - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

Plán na tento rok plníme, akcie sa daria a pripravujeme nové. V ostatnom období som sa už dvakrát zúčastnila porád Výboru pre národnostné menšiny nášho mesta. Našou základnou spoločnou úlohou bude zaistiť dôstojný priebeh najvýznamnejšej akcie organizácií národnostných menšín v Třinci – Prehliadku národnostných menšín, ktorá sa uskutoční v júli. Na jednej strane by sa mohlo povedať, že času je ešte pomerne dosť, ale kvalitná príprava okrem snahy potrebuje aj dostatočný časový priestor, ktorý sa teraz snažíme naplniť.

 

18. 04. – ROS Karviná – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

25. 04. – ROS Kopřivnice – Beseda

V stredu 25. apríla sme absolvovali besedu s názvom Zmena na tanieri. Lektorka Štěpánka Vontrobová zaujala nielen všetky naše prítomné členky, ale aj našich mužov, ktorí sa ich rozhodli odprevadiť na túto akciu. Štěpánka zaujímavo rozprávala o pestrom a vyváženom jedálnom lístku. Nezostala len pri slovách. So sebou doniesla na opáčenie niečo zdravé a dobré. Inšpirovala radami o príprave jedál.  Ponúkla súbor receptov. Zasa sme o niečo chytrejší.

 

26. 04. – ROS Třinec – Poznávame región

V štvrtok 26. apríla sme vyrazili za poznaním do nášho regiónu. Boli sme v Olomouci, prezreli sme si centrum tohto krásneho mesta. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v dedinke  Paseka, kde na bývalej skládke vybudovali nádhernú skalku, spojenú s arboretom. Miestni ľudia jej hovoria Makcu Pikcu.

 

28. 04. – ROS Karviná – Turistický pochod

28. 04. – ROS Stříbro – Zaistenie poriadateľskej služby

28. 04. – ROS Karlovy Vary – Turnaj v bowlingu

28. 04. – ROS Kladno – Lidická hruška

 

M Á J

02. 05. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

03. 05. – OS v ČR – Porada redakcií Koreňov a Dotykov

03. 05. – ZS Praha – Vernisáž

04. 05. – ROS Kladno – Tuchlovická pouť

Už mnoho rokov je regionálna Obec Slovákov na Kladne spojená so Stredočeským folklórnym festivalom Tuchlovická pouť, ktorého 25. ročník sa uskutočnil v dňoch 4.- 6. mája 2018 v obciach Nové Strašecí a Tuchlovice. Ako napovedá jeho širší názov, ide o prehliadku folklórnych súborov z Prahy a Stredočeského kraja.

Pravidelne sa ho zúčastňujú aj súbory z iných regiónov republiky. Tento rok nás potešil západočeským folklórom karlovarský súbor Dyleň a dorazil aj súbor Haná z Veľkej Bystrice pri Olomouci. Uvideli sme nielen nežné a oddaných tance z Hanej, ale aj oveľa ráznejšie tance z oblasti Lipenského Záhoří. Sme veľmi radi, že v tomto polojubilejnom ročníku sa súbor prezentoval aj s programom Myjavskí drotári. Jeho príbeh je prostý, do Táhiří prichádzajú dvaja drotári z Myjavy, dajú sa dohromady s miestnymi dievčatami, učia ich slovenské tance a ony zase ich.

V minulom roku návštevníkov festivalu uchvátil detský súbor Notičky so zhudobnenými básňami Jaroslava Seiferta. Potešili aj v tomto roku, rovnako ako ďalší tradiční účastníci - Jarošovci a Jarošáček z Mělníka, rakovnícke Borůvky, festivalová trvalka Rosénka z Dejvíc a takmer domáci Štvorlístok z Nového Strašecí. Prvýkrát sa v Tuchloviciach predstavil pražský súbor Bejvávalo.

Najdôležitejšie festivalové programy prebehli v Novostrašeckom kultúrnom centre a v areáli letného kina v Tuchloviciach. V priebehu uplynulého štvrťstoročia získalo kino v Tuchlovice zastrešené pódiu, aj zázemie pre účinkujúcich a je teraz pýchou obce. Určite sa tam páčilo aj kurčaťu, ktoré pomáha deťom a ani tento rok tam chýbala stolička, na ktorú ste si mohli sadnúť v rámci akcie Dávam stoličku do kruhu. A nechýbali ani neziskové organizácie z Kladnianska a Rakovnícka.

Festival začal v piatok 7. mája o 17,00 hod. popoludňajším vystúpením súboru Haná v kostole sv. Havla v Tuchloviciach. Nasledoval hlavný piatkový program Vitajte u nás, na ktorom Štvorlístok v Novostrašeckom kultúrnom centre o 19,30 hodín privítal svojich hostí - kapelku Lístečky, Borůvky z Rakovníka, Dyleň z Karlových Varov a Hanú z Veľkej Bystrice.

V sobotu 5. mája od 10,30 hod. vystúpili súbory na malom javisku pred Českou krčmou v Tuchloviciach, aby divákom spríjemnili čas pred obedom a pozvali ich na oba  hlavné festivalové programy. Tým bolo v areáli letného kina v Tuchloviciach vyhradené sobotné popoludnie od 14,00 hod. a nedeľné dopoludnie od 10,30 hod. Bol to gejzír nadšenia, krásy, pohody a pokoja. Teda to, čo teraz najviac potrebujeme. A tým všetko neskončilo. V posilňujúcom duchu sa niesol sobotný hlavný večerný program.  Po škole tancov, ktorá prebehla v areáli letného kina od 19,00 hod., sa hneď o 20,00 hod. opäť rozozvučal areál letného kina, tentoraz piesňami Spirituál kvinteta! Aj takýto druh hudby zaznel na tohtoročnom ročníku Tuchlovickej poute a mnohým prišiel vhod.
          V nedeľu 6. mája sme o 15,00 hod. ochutnali poslednú čerešničku na torte, ktorú nám pod názvom Tanečné miniatúry naservíroval brniansky Vojenský umelecký súbor Ondráš, ktorého vedúceho sme pred polrokom poctili Cenou Mateja Hrebendu. Plne to potvrdilo správnosť tejto voľby. Preleteli sme sa s ním Čechami, Moravou, Slovenskom a dokonca aj Ukrajinou. A to sa sme ešte predtým o 14,00 hod. uvideli na rozprávke Víťu Marčíka. To všetko opäť v letnom kine.
          Veríme, že jubilejný 25. ročník Tuchlovickej poute všetkých potešil.

 

05. 05. – ROS Třinec – Výlet

05. 05. – ROS Sokolov – Zájazd na Slovensko

Do ostatného čísla Koreňov sa zmestila len malá správička o našom výlete do Veľkého Mederu. Teraz trošku podrobnejšie. Sokolov sme v plnom autobuse, čo predstavuje 52 členov našej organizácie a hostí (plus jeden šofér), vyrazili 5. mája 2018 a smerovali do Veľkého Medera na Žitnom ostrove, teda na južné Slovensko. Lákalo nás tam nielen miestne termálne kúpalisko a horúce južné slniečko, ale aj dobrá skúsenosť z minulých návštev.  O tom vedia aj naši členovia a nebolo teda náhodné, že všetky miesta v autobuse boli už dávno zadané.

Mali sme aj skvelého šoféra, tak sme sa na miesto dostali pomerne rýchlo a bez ťažkostí. Ubytovali sme sa v ubytovniach Tara a Toskána a už sme sa ponáhľali na kúpalisko, kde sme potom strávili aj najviac času. Ale neležali sme len na dekách a odpočívadlách. Jeden z dní sme si vyčlenili na oddych a poznanie. Doobeda sme zamierili na vodné dielo Gabčíkovo, ležiace len kúsok od Mederu. Viacerí z nás tam už boli, ale väčšina celú túto dych berúcu stavbu videla po prvý krát v živote. Po obede sme zamierili do rovnako neďalekej Dunajskej Stredy, ktorú sme si dôkladne prezreli. Aj tu musím povedať, že nás mesto i jeho architektúra zaujala. Pretože i tu je veľký a známy Thermalpark, rozhodli sme sa navečer zvlažiť vodou, ale nevyšlo to.  V pokladni od nás chceli zaplatiť plnú celodennú taxu 7 Eur a dať takúto sumu za jednu hodinu, bolo viac ako za vlasy pritiahnuté. Nakoniec, mali sme aj inú zábavu. Vzali sme so sebou troch gitaristov a svoju dobrú náladu, takže sme si spoločne každý večer posedeli a zaspievali si – slovenské i české ľudovky.

Vo výbornej nálade sme sa vrátili domov a už počas tejto cesty za mnou prišlo asi 30 záujemcov o opätovnú návštevu Medera na budúci rok. Trochu som ich sklamal. Naša organizácia má 130 členov a bolo by dobré, ak by sa na tomto zájazde vystriedali. Takže o rok vyzvem najprv tých, čo v Mederi ešte neboli, aby aj oni mali príležitosť. Čiže: hláste sa naši milí členovia, ktorí ešte na tomto zájazde neboli.

Ale ani ostatní na tom nebudú zle. Pretože viacerí z nás nepoznajú Bratislavu, podľa všetkého na budúci prichystáme niekoľkodenný zájazd aj sem. 

 

08. 05. – ROS Karviná – Klubová akcia – Deň matiek

12. 05. – ROS Stříbro – Výlet

Obec Slovákov Stříbro a sympatizujúci sa vypravili 12. mája 2018 na výlet do Pohádkového statku Břasy. Bolo to nádherné - rozprávkové bytosti, hry, súťaže i divadelné predstavenie. Zabavili sa nielen deti, ale aj dospelí. Počas spiatočnej cesty sme sa zastavili v Múzeu strašidiel v Plzni. Aj tu boli pre deti pripravené súťaže i s cenami. Všetci prítomní boli nadšení, nedá sa to popísať, musí sa to vidieť a zažiť.

 

12. 05. – ROS Kopřivnice – začiatok celotýždennej akcie Týždeň pre rodinu

12. 05. – ROS Karlovy Vary – Májová veselica

15. 05. – ROS Třinec – Zájazd na Slovensko

 Aktívny, pestrý a pre ľudí našej vekovej úrovne aj prístupný program, to je cieľ celej našej organizácie. A pretože sme už dlhší čas o našej aktivite čitateľov Koreňov neinformovali, teraz si to vynahradíme. V máji to bola cesta vlakom do Bratislavy, prechádzka po nej k lodi zdokumentovaná fotkami - pred Slov. Národným divadlom (SND), kus pred mostom SNP, i na lodi, kde sme aj dosť vymrzli. Na hrade Devín bolo slnečno, dve členky - Brezinová a Kufová vyšli až na vrch hradu, my ostatné sme sa uspokojili s prehliadkou nádvoria a pohľadom  na Dunaj kde sa vlieva tmavé rameno Moravy. Na spiatočnej ceste sme sa zašli pozrieť do Slovenského národného múzea na výstavu venovanú stému výročiu vzniku ČSR. Celú akciu navrhla a zorganizovala od A- do Z pani Sobková.

 

15. 05. – ZS Praha – Spracovanie vzorovej prednášky ku 100. výročiu ČSR

15. 05. – ROS Karviná – Poznávame región

19. 05. – ROS Kopřivnice – Výlet do Příbora

Do Příbora sa vydala skupinka našich členov v sobotu 19. mája a zvolila „netradičný“ spoj – vlak. Smerovali do tamojšieho piaristického kláštora, postaveného v barokovom štýle, v ktorom je nainštalovaná výstava "Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není!" Ale nemierili sme len na ňu. V kláštore žije spomienka na zakladateľa psychoanalýzy Sigmunda Freuda, ale sú tu vidieť nádherné zachovalé nástenné a stropné maľby, ale aj krásna fasáda.... Jeho záhrada sa po revitalizácii stala pýchou mesta. Ponúka návštevníkom priestor na odpočinok, relaxáciu a poučenie. Hneď na začiatku sme si prešli výstavu, ktorá prezentuje rozmanitý súbor artefaktov, zhotovených mimo oficiálny plán výroby v legendárnej Tatre. Bolo to úžasné, plno týchto výrobkov sme mali kedysi doma. Dýchla na nás minulosť, spomienky, zážitky. Naša sprievodkyňa  A. Richterová nám čo-to povedala o výstave a po presune do ďalšej miestnosti aj o živote S. Freuda.

V ďalších miestnostiach už nás ďalšia sprievodkyňa P. Bitnerová zoznámila s históriou kláštora. Bol založený už v r.1694. Práve tu sme obdivovali nádherné maľby na stenách v  refektári a štukatérske výzdoby, počúvali jej rozprávanie. Jeden z našich členov sa tu kedysi dokonca učil. Kláštor bol neustále využívaný, takže nikdy neschátral. Dnes je tam pamätník S. Freuda, archív, knižnica a ZUŠ. Pokochali sme sa záhradou a presunuli na námestie k občerstveniu. Bolo pekne a my sme si mali toľko čo povedať.

 

19. 05. – ROS Plzeň – Výlet do okolia mesta

20. 05. – FS Púčik – Deň národnostných menšín

23. 05. – ROS Karviná – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

30. 05. – ROS Třinec – Vaječina

V stredu 30. mája sme ešte stihli i tradičnú vaječinu, na ktorú prišlo i pár členov z Klubu dôchodcov na Folvarku, Vajíčka miešali i naši dvaja členovia Milan a Tóno. Dve členky aj upiekli sladkú maškrtu. Aj bez alkoholu bolo veselo. Počasie ako na objednávku, akcia sa konala zas v Tyre u Kotaly, Vo veľmi peknom prostredí sme urobili dve fotky a na tu druhu s KD sme sa takmer nezmestili.

 

31. 05. – OS v ČR – Vydanie 2. čísla Koreňov ako príloha časopisu Dotyky

 

J Ú N

06. 06. – ROS Plzeň – Folklórny festival CIOFF Plzeň 2018

08. 06. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

09. 06. – ROS Sokolov – Deň detí

            Práce je nejak mnoho a času o trochu menej, takže až teraz sa dostávame k informácii o našej akcií z 9. júna tohto roku. V ten deň sme na záhrade u pani Lopatkovej v Citiciach oslávili Medzinárodný deň detí. Napriek tomu, že od rána pršalo, sa nás na nej zišlo požehnane. Detičky súťažili ako o život. Po súťaži sa rozdali darčeky a medaily. Opekali sme so špekáčiky a čakali na prekvapenie, ktoré si pre nás pripravil Štefan Varga z Karlových Varov. Priletel nás pozdraviť svojim lietadlom. Niekoľkokrát nad nami zakrúžil, zamával nám, čo bol veľký zážitok najmä pre deti. No skrátka veľká paráda. Týmto mu chcem poďakovať a rovnako aj Ruženke za krásne zážitky pre našich vnukov.

 

10. 06. – ROS Karviná – Deň národností – Prelínanie kultúr

12. 06. – ROS Třinec - Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

12. 06. – ROS Karviná – Klubová akcia – Beseda

Cezhraničná spolupráca s kysuckou knižnicou v Čadci opäť zintenzívnela. Dokladom toho je vydarená  akcia, ktorá prebehla vo štvrtok 14. júna 2018 v klubovni Obce Slovákov v Karvinej. Konala sa pod názvom uvedenom v nadpise článku. Literárno-hudobný podvečer sa uskutočnil pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-Slovenska.

Medzi hosťami z Čadce sme privítali kysuckú autorku Soňu Behúňovú, zástupkyňu riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci Libušu Lašovú, koordinátorku KVČ Helenu Pagáčovú, ktorá toto stretnutie navrhla, rovnako aj programovo zaistila a hudobníka Denisa Marka Dubjela. Kysucká autorka Soňa Behúňová prezentovala svoju tvorbu veľmi pútavo. Priniesla  knižky a prečítala z nich niekoľko ukážok.  Jej prednes bol tak kvalitný a mal taký ohlas medzi návštevníkmi z radov našej Obce, že si v závere besedy skoro všetky prinesené knihy zakúpili. Do každej knižky nakoniec autorka napísala osobné venovanie.

Hovorené slovo bolo pretkávané hudobným vystúpením mladého virtuóza na digitálnom akordeóne Denisa Marka Dubjela. Je čerstvým absolventom II. stupňa ZUŠ Kysucké Nové Mesto a zároveň absolventom bilingválneho gymnázia v Čadci s vyučovacím jazykom anglickým. V budúcom školskom roku 2018/2019 bude pokračovať v štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Veľmi nádejný talent prijal pozvanie na našu jesennú akciu, naplánovanú na 4. októbra 2018. V rámci nej bude Doc. Jaromír Slušný pokračovať prednáškovom cykle a  besede ku 100. výročiu vzniku ČSR. Na besedu prijali pozvanie členovia OS v Třinci v čele s predsedníčkou Máriou Rosolovou. Patrí sa poďakovať Kysučanom, za krásne popoludnie pretkané literárno-hudobným umením hlavných protagonistov a za prinesené knižné dary.

V závere pripájam zhodnotenie tejto prezentačnej oslavy autorkou Soňou Behúňovou:

,,Slováci sa nezaprú ani v cudzine. V Karvinej nás členovia slovenského spolku prijali veľmi vrelo a s typickou slovenskou pohostinnosťou. Cítila som, ako moje básne i poviedky, ktoré som im prednášala, prijímali srdcom a sem tam sa zaleskla aj slza v oku. Boli vďační za každé úprimné, vrelé a láskou pretkané ľudské slovo. Boli sme „doma medzi svojimi“. Žiadne vekové ani iné bariéry, prijali nás ako priateľov, ako svojich. Bolo nám medzi nimi dobre a príjemne. Ani sa nám nechcelo odísť domov.“ Uviedla aj niektoré motta svojho života. „Ak sa Ti život stane neznesiteľným, urob ho užitočným.“ ,,Rob tak, aby ľudia po stretnutí s tebou, vždy odchádzali trošku šťastnejší.“

 

14. 06. – ROS Kopřivnice – Zájazd na Slovensko

14. 06. – OS v ČR – vypracovanie otázok do Letnej súťaže Koreňov

16. 06. – ROS Karviná – Zájazd na Slovensko

Na tej našej Oravienke krásne je……….

O slovách tejto pesničky sa malo možnosť presvedčiť 53 účastníkov dvojdenného zájazdu na hornú Oravu. Za nádherného slnečného počasia sme sa vydali z Karvinej smerom na Oravský Podzámok. Oravský hrad nás z diaľky vítal svojou majestátnosťou. Program bol doslova nabitý. Ďalšou zastávkou bol skanzen oravskej dediny v Zuberci. U pokladne sme obdržali popisky k jednotlivým exponátom a každý si vlastným tempom a podľa záujmu, prehliadol ľudové architektonické skvosty. Kto bol šikovnejší, nevynechal typickú oravskú krčmu. A nasledoval príjemný relax v termálnom bazéne v Oraviciach. Osviežení, vyhriati sme sa okolo Oravskej priehrady vydali do dedinky Novoť, kde sme mali ubytovanie. Po dobrej večeri nasledoval spoločenský večer. Pozvali sme si predsedu farmy Jozefa Kondelu a dvoch  vynikajúcich harmonikárov. Hrali do polnoci. Spievalo sa a nechýbali ani ľudové tance. Na druhý deň po raňajkách nasledovala exkurzia v ZOO farme a ochutnávka syrov. Hovorí sa totiž, že bryndza z Novoti nemá konkurenciu – je najlepšia.

Zdatnejší sa vydali na neďalekú rozhľadňu – pokochať sa pohľadom na okolie oravskej prírody. Personál Agropenziónu nás prijal veľmi prívetivo, predseda ponúkol pohárik borovičky a porozprával o farme. Neplánovane pripravili pre nás aj obed. Po zakúpení syrových výrobkov sme sa presunuli autobusom na lesnú železnicu v Oravskej Lesnej. Jazdou cez les vykukovali spoza stromov rozprávkové bytosti v životnej veľkosti. Po 20 minútach vláčik zastavil, peši sme sa vydali na neďalekú rozhľadňu a pokochali okolitou prírodou. Na plánovanú Turzovku sme sa nedostali, boli obavy, že nosnosť mostu cez riečku je nevyhovujúca. Po krátkej zastávke v Beskydskom pivovárku mieril autobus do Karvinej. Skvelý šofér Peter Hajduček zvládol prepravu na výbornú. Podľa vyjadrenia zúčastnených si každý odniesol príjemné zážitky a členská základňa OS sa rozrástla o dve nové členky.

 

20. 06. – ROS Karviná – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

23. 06. – ROS Kopřivnice – Zájazd do Podhájskej

Nevyšlo to ani s výletom na termálne kúpalisko v Podhájskej. Prihlásilo sa menej ľudí, ako sme očakávali. Príčina je prostá: rastúci vek našich členov a stav ich zdravia. Zvážili sme to v stredu 13. júna a po vzájomnej telefonickej dohode sa členovia nášho výboru rozhodli zájazd odvolať. Veď do konca roku bude ešte mnoho iných akcií!

 

23. 06. – ROS Karlovy Vary – Turistický pochod

26. 03. – ROS Kopřivnice – Turnaj v bowlingu

30. 06. – ROS Stříbro - Zaistenie poriadateľskej služby

 

 

J Ú L

02. 07. – OS v ČR – Porada redakcií Koreňov a Dotykov

04. 07. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

08. 07. – FS Púčik – Krajanská nedeľa – Detva

15. 07. – ROS Třinec – Deň národnostných menšín

Letné mesiace akoby stmeľovali ľudí a ani v Třinci to  nie je nič mimoriadne. Snáď práve kvôli tomu sa tu uskutočnil ďalší ročník Prehliadky národnostný h menšín. My sme sa aktívne zapojil už do príprav tejto akcie, čo len dokazuje, že miesto našej regionálnej Obce je v meste viac ako silné. Tohtoročná Prehliadka sa uskutočnila v rámci celkovej akcie Třinecké kultúrne leto a všetko prebehlo na námestí Svobody v nedeľu 15. júla 2018. Na námestí panovala príjemná a priateľská nálada a spoločnou mierou ku nej prispeli nielen obyvatelia majoritného národa, ktorý zvyku ľudových piesní na námestie prilákali, ale najmä třineckí Poliaci. Gréci, Rómovia a samozrejme aj my – Slováci. Na pódiu sa vystriedali napr. Súbor piesní a tancov Oldrzychowice, grécka kapela Poseidon, Rómska kapela Imperio, kapela Beskyde... Slovenský folklór  reprezentovali Spevácky súbor Dolinka a Heligonkári z pod Kľaku. Zazneli aj goralské piesne u Trojmedzia. 

 

16. 07. – OS v ČR  - Vydanie 3. čísla Koreňov ako príloha časopisu Dotyky

21. 07. – ROS Kopřivnice – Výlet do Arboreta

 

 

A U G U S T

03. 08. – FS Púčik, ROS KroměřížOS v ČR – realizácia XX. ročníku MFSF Jánošíkov

   Dukát v Rožnove pod Radhoštěm

Už dvadsiaty krát sa priaznivci slovenského folklóru a príslušníci slovenskej menšiny zišli vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm, aby navštívili Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát.

Jeho organizátori sú obecne známi: Jánošíkov dukát z. s, Obec Slovákov v Českej republike, z. s. Folklórny spolok Púčik z Brna, Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštěm, Svetové združenie Slovákov v zahraničí a mesto Rožnov pod Radhoštěm.  Drevené mestečko Valašského múzea v prírode tu v dňoch 3. - 5. augusta 2018 vo svojom náručí privinulo jubilejný XX. Medzinárodný festival slovenských folklóru v Českej republike Jánošíkov Dukát 2018 - jediný menšinový festival u nás, venovaný slovenskému ľudovej kultúre.

Záštitu nad tohtoročným festivalom prevzali predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo a hajtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek.

V Rožnovskom drevenom mestečku vystúpilo dvadsať šesť folklórnych súborov a skupín z Českej republiky, ktoré sa venujú slovenským ľudovým piesňam, tancom a zvykom, ale rovnako aj špičkové súbory a sólisti zo Slovenska, slovenské krajanské folklórne súbory a ľudové hudby z Maďarska, Poľska a Srbska. Prišli ale aj súbory iných národnostných menšín žijúcich v SR budú tento rok zastupovať Rusíni a Bulhari. Celkovo to boli - FS DOLINA, Krempachy, Poľsko; KUS PETROVSKÁ DRUŽINA, Báčsky Petrovec, Srbsko; TS ČERVENÝ MRAMOR, Tardoš, Maďarsko; ĽH KINCSŐ, Tardoš, Maďarsko; Hudobná skupina BANDA, Bratislava. Slovensko; Tanečná skupina PARTIA, Bratislava, Slovensko
Folklórny súbor HORNÁD, Košice, Slovensko; Dychová hudba BUČKOVANKA, Nové mesto nad Váhom, Slovensko; MSS KRNOHÁRI, Brezno, Slovensko; DFS HÁJIK, Rimavská Sobota, Slovensko; ĽH MAZUĽKA, Oravská Polhora, Slovensko; DFS HANIČKA, Košice, Slovensko; GAJDOŠSKÍ TROGÁRI, Veľké Zálužie, Slovensko; FUJARISTI, Bratislava, Slovensko; TERCHOVSKÁ MUZIKA TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko; FS DUNAJEC, Olomouc, Česká republika; FK FOGÁŠ, Ostrava, Česká republika
FS PÚČIK, Brno, Česká republika; FS ŠMYKŇA, Ostrava, Česká republika; DFS MALÝ RADHOŠŤ, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika; STAROMĚŠTÍ MLÁDENCI, Staré Město, Česká republika; CM OHNICA, Staré Město, Česká republika; PS BLAŽENKY, Vsetín, Česká republika; FS PIRIN, Brno, Česká republika; FSk SKEJUŠAN, Chomutov, Česká republika a TRIO KANTAR, Praha, Česká republika

Vo výstavných priestoroch Sušiak od piatku prebiehala výstava Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a jej vernisáž sa uskutočnila už počas prvého dňa festivalu, ktorú svojim slovom otvoril Peter Lipták.

Celý festival v piatok večer začala o ôsmej večer hudobná skupina Banda a tanečná skupina Partia so spoločným autorským programom Hudba Tanec Horčica. Ale už od štvrtej hodiny poobede sa súbory predstavili na Živej pozvánke, ktorá začala na Masarykovom námestí.

V sobotu táto pozvánka na rovnakom námestí pokračovala pod názvom Roztancovaný Rožnov a nadviazal na ňu Rieka radosti, počas ktorej účinkujúci, ale aj hostia a návštevníci prešli z námestia do areálu Dreveného mestečka. Hlavných organizátorov a predstaviteľov súborov medzitým prijalo vedenie mesta na radnici.

Programy na Masarykovom námestí tým ale neskončili. Pokračovali pod pomenovaním Dukát mestu a bol to dar tohtoročného jubilejného MFSF Jánošíkov dukát  mestu Rožnov pod Radhoštěm, ako poďakovanie za prijatie, ktoré sa mu tu každoročne dostáva.

Vrcholom večera bol program nazvaný Oka mih, čo je celovečerný projekt folklórneho súboru Hornád z Košíc. Ešte predtým ale návštevníkov čakal program detských folklórnych súborov Zahrajme sa ..., tradičný program od Tatier k Šumavy, v ktorom sa predstavili súbory z Českej republiky, ktoré uchovávajú a prezentujú ľudové tance, piesne a melódie svojich predkov - Slovákov a program krajanských slovenských súborov a zástupcov minorít Aký kraj, taký mrav. V rámci osláv 100. výročia republiky organizátori pripravili programy Společné okamžiky - Spoločné okamihy.

V programovej ponuke bola aj tento rok škola pre muzikantov Muzikantské cifry - tentoraz venovaná horehronskej muzike a Detský dvor - alebo ak chcete malé krátkodobé „odkladisko", kam rodičia, túžiaci po sledovaní svojich obľúbených programov, mohli umiestniť svoje deti. Tie sa tam zabavili, priučili v detských dielničkách, napríklad ako ozdobiť perník, zajazdiť si na drevených kolobežkách, alebo kráčať na chodúľoch- Navyše aj pre ne tu bola pripravená malá školička tanca.

V programe festivalu návštevníci tradične našli aj rad zábavných a súťažných relácií: či už to boli 18. medzinárodná Majstrovstvá Valašského kráľovstva vo mútením masla, spojené so súťažou menovcov slávneho zbojníka - Jánošíkov z Čiech, Moravy, Slovenska i zo sveta. Ale boli to aj dvadsaťročnej spomínania na vývoj festivalu Jánošíkov dukát. Opäť zažiarila Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje - na fujare a píšťalky, na ktorej vyučoval známy výrobca, muzikant a pedagóg Drahoš Daloš z Lehoty pri Nitre, ale aj Malá škola rusínskych tancov pod vedením členov folklórneho súboru Hornád.

V nedeľu zaujal program pre muzikantskej labužníkov nazvaný Naladenô a všetci účinkujúci, hostia i diváci sa s jubilejným XX. ročníkom MFSF Jánošíkov dukát rozlúčili na galakoncerte Spoločné okamihy - spoločné okamihy.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bol a jarmoku ľudových remesiel, kde záujemcovia mali možnosť nielen pozorovať majstrov ľudového remesla priamo pri práci, ale si aj jednu z činností sami vyskúšať.

Festival sa konal za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, Zlínskeho kraja, Juhomoravského kraja, Mesta Rožnov pod Radhoštěm, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Fondu na podporu umenia SR, Nadácia Agrofert, spoločnosti Váhala, sro, spoločnosti OPROX a Valašského múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštěm.

Významnými partnermi boli Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Ochranný zväz autorský, Slovenský inštitút v Prahe, Vinárstvo Nešpor a Rajský, Garmet Rožnov pod Radhoštěm, Valašské kráľovstvo, Mliekareň Valašské Meziříčí, TG tlač Lanškroun, slovenský World Network a folklórnych ÚNIA na slovenský.

Mediálnymi partnermi boli Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Rozhlas a televízia Slovenska, Radio Proglas, TV NOE, Studio VEMORI Ostrava, koreň - 1. slovenský časopis v ČR, Rádio JankoHraško.sk a Rádio Slovakia International.

 

03. 08. - ROS Kopřivnice, ROS Třinec, ROS Karviná, ROS Ostrava, ROS Kroměříž,

   ROS  Kladno,  ROS Tábor, ROS Karlovy Vary, ROS Sokolov, ROS Teplice,

   ROS Ústí nad Labem, ROS Ostrava a ZS Praha sa zúčastnia  XX. ročníku

   MFSF Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm

04. 08. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady Rožnov

Stalo sa už tradíciou, že konanie Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát v Rožnove, využívame aj na konanie jedného z riadnych zasadaní Výkonnej rady.  Plní to dva účely, na jednej strane sa tým snažíme  prezentovať význam tohto festivalu pre celú našu Obec a na strane druhej využívame skutočnosť, že do Rožnova mieria kroky všetkých členov našej Výkonnej rady.

Tak tomu bolo aj tohto roku. Výkonná rada zasadla 4. augusta 2018 na svojom tiež tradičnom mieste – v priestoroch festivalového štábu v budove zvanom Na Groši. Zúčastnili sa ho  Andrej D. Bárdoš, Julka Kopecká, Vilma Krňávková a Janka Nedvídková. Vlasto Fabišík mal toho tohto roku „na krku“ tak mnoho, že sa k nám skoro ani nedostal.

Možnosť sa plne zapojiť do rokovania Výkonnej rady, ale využili viaceré predsedníčky ROS: Kopřivnice – J. Janíková, Ostrava – Z. Mojžíšková, Karlovy Vary -  H. Pačesová, Třinec – M. Rosolová a Sokolov -  A. Starůstková

Zasadanie otvoril a viedol Andrej D. Bárdoš. Privítal prítomných a konštatoval, že  VR je uznášania sa schopná. O programe boli členovia VR vopred informovaní.

V prvom pracovnom bode informoval o uskutočnenom spojení časopisu KORENE s časopisom Slovenské dotyky a to tým, že Korene od čísla 2. začali vychádzať vo forme prílohy Dotykov, čím si udržali svoju samostatnosť a súčasne našli východisko zo zložitej situácie, do ktorej sa Obec Slovákov dostala. Od MK ČR sme na tento rok kvôli zlým skúsenostiam z dôb nedávnych na vydávanie časopisu Korene dotáciu ani len nežiadali. Ako obvykle pomohol  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj tu bol jeho príspevok oproti minulému roku znížený z 5000 eur na 4000 eur. Výsledkom bol stav, v ktorom tieto prostriedky nevystačia na pokrytie nákladov na vydávanie časopisu KORENE v takom rozmere ako tomu bolo doteraz. V Slovenských dotykoch je časopis Korene zachovaný v podobe prílohy s obsahom 4 stránky aktuálnych informácií o dianí v OS v ČR.  Vedení Koreňov bol poverený predseda ich redakčnej rady Jaromír Slušný. V diskusii bol tento stav posúdený, pričom sa konštatovalo, že v daných podmienkach je toto riešenie vyhovujúce, prínosné a zodpovedá našich potrebám.

V ďalších dvoch bodoch sa hovorilo o príprave  Cena  Mateja Hrebendu za rok 2018. Andrej D. Bárdoš informoval prítomných o stave zabezpečenia miesta konania odovzdávania Ceny Mateja Hrebendu za rok 2018. Akcia sa uskutoční v Slovenskom dome v Prahe v už stanovenom termíne dňa 9.11.2018 od 17: 00 hod., ubytovanie je zarezervované v Prahe 7.

Aj tento návrh bol schválený.

Následne Výkonná rada prerokovala návrhy na laureátov Cena Mateja Hrebendu za rok 2018. Po bohatej diskusii boli dohodnutí mená laureátov i prípadných náhradníkov. Mená laureátov budú verejne oznámené až v priebehu slávnosti, spojenej s udelením týchto cien.

V rámci posledného bodu V. Krňávková – poďakovala predsedovi za účasť na akcii v ROS Karviná a A. Janíková tiež poďakovala Krňávkovej. Nakoniec predseda  OS  v ČR poďakoval všetkým za doterajšiu prácu a pozvanie na akcie v ROS. Pripomenul voľbu do rady pre národnostné menšiny. Za SR je tam V. Skalský a OS v ČR nebude navrhovať iného kandidáta. Informoval o GDPR a nutnosti riešiť v  tomto smere členskú základňu v ROSkách. Informoval prítomných o časovom harmonograme kde, čo a ako bude k dostihnutiu do konca tohoto mesiaca.

 

24. 08. – ROS Karlovy Vary – Vatra SNP 

25. 08. – ROS Karlovy Vary – Vatra SNP 

 

 

S E P T E M B E R

01. 09. – FS Púčik – Slávnosti chleba

04. 09. – ROS Karlovy Vary – pomoc pri organizácii Karlovarského folklórneho festivalu +

                        návšteva jeho podujatí

04. 09. – ROS Plzeň – Návšteva Karlovarského folklórneho festivalu

05. 09. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – Zájazd po kraji

V rámci akcie mesta Aktívny senior, sme 5. septembra vyrazili na výlet po severnej Morave. Navštívili sme Veľké Losiny, Litovel a Loštice. Počasie vyšlo, dívať sa skutočne bolo na čo, takže zážitkov bolo skutočne dosť. Zájazd bol lacný a kvalitný, preto veľké poďakovanie Mgr. Pavle Zrunkovej z Mestského úradu, sociálnej oblasti. A to od 11. septembra budeme zase cvičiť qi-gong zadarmo.

 

05. 09. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

06. 09. – ROS Karviná – Zájazd po kraji

Obec Slovákov v Karvinej si hneď po prázdninách 6. septembra naplánovala vzdelávacie podujatie s vesmírnou témou. Plne obsadený autobus smeroval do ostravského planetária, ktoré bolo otvorené v roku 1980 ako súčasť Banskej meračskej základne. Navštívili sme ho asi pred 12 rokmi. V roku 2015 bola však ukončená rozsiahla rekonštrukcia a my sme boli zvedaví, s kým výsledkom. Prišli sme o hodinu skôr a mali možnosť prehliadnuť si interiér. Ujal sa nás sprievodca - absolvent VŠB Jiři Kubza a previedol nás experimentáriom. Záujemci si mohli vyskúšať simulovaný výskok na mesiaci, riadenie robotického prieskumného vozíku na Marse, pre šťastie si ohmatať meteor, či vyrobiť a poslať videopohľadnicu z prechádzky po Marse a mnohé iné.

V sále s modernou projekčnou technikou a kopulou o rozmere 13,2 m sme si objednali hodinový program ,,Naprieč slnečnou sústavou“. Dokonalo sa zobrazil vesmír s točiacou sa oblohou. Pozorovali sme východy a západy nebeských telies i hviezdnu mytológiu. Súčasťou programu bolo živé moderovanie, my sme uvítali aj možnosť klásť moderátorovi otázky. Veľmi zaujal výklad o planétach, ich zložení a o stavbe našej galaxie. Vesmír nás pohltil časovo, nechcelo sa veriť, že hodina tak rýchlo ubehla.

Napriek tomu, že planetárium je nasmerované k hviezdam, má vybavenie, ktoré umožňuje verejnosti sledovať, čo sa deje hlboko pod zemským povrchom. Nachádza sa tu seizmologická stanica, ktorá je napojená na seizmografy v blízkom okolí. Z nich sme vyčítali nedávny otras v Karvinej. Okrem zakúpených suvenírov a kolektívnych fotografických záberov, sme si odniesli krásny vesmírny zážitok.

 

07. 09. – ROS Karlovy Vary – Slovenská veselica

08. 09. – ROS Kopřivnice – Posedenie

V sobotu doobeda 8. septembra sme mali možnosť posedieť na Fojstve u slovenského folklórneho súboru Drienovec z Bánoviec nad Bebravou. V rámci Festivalu medu a pesničky a v nadväznosti na novo vzniknuté družobné styky s mestom Bánovce, sme si užili aj slovenského folklóru. Dievčence a mládenci zo súboru nám povedali kadečo o ich krojoch a aj sme si urobili fotku s nimi.  ´

 

08. 09. – ROS  Sokolov – Deň národnostných menšín

08. 09. – ROS Kopřivnice – Turnaj v minigolfe

Popoludní náš čakal minigolf. Konkurovali mu mnohé akcie v okolí, napr. slávnosti mesta Nový Jičín, hody v Příboře, Deň otvorených dverí v Brose Cz., s.r.o. atď. Prišlo nás ale nakoniec 20 a boli aj vnúčatá. Pavol fotil a tí, čo nehrali, aspoň fandili. Počasie nám prialo a bolo fajn. U 18 jamkových zastaveniach bolo plno úvah, rečí, vtipov, jednoducho humoru. Po skončení sme si dopriali trocha zlatavého moku. Vyhral Pavel Kaiserlich - 51 bodov a získal nápoj zdarma. Druhý bol Ján Šula - 54 b. a o tretie miesto sa delila Blanka od Šulů a Pavel Janík s 59 b. Vládla príjemná atmosféra a tak to má byť. Navštívili sme aj nášho člena Jarka, popriali mu zdravia, čo teraz potrebuje najviac.

 

12. 09. – ROS Karviná – Zasadanie Výboru pre národnostné menšiny

15. 09. – ROS Karviná, ROS KopřivniceROS Třinec – spoločná porada výborov

Karvinská OS mala v septembrovom pláne tri podujatia, dve z nich sa uskutočnili bez zmeny, tretia z nich - bowlingové stretnutie, sa z objektívnych príčin nekonala. O akciu sme nechceli prísť a tak sa na poslednú chvíľu zrodil nápad stretnúť sa s členmi výborov ROS v Moravskosliezskom kraji, ktoré majú za sebou viacročnú činnosť. V sobotu 15. septembra 2018  pozvanie prijali výborníci z Kopřivnice, Třinca a karvinskí ich privítali v svojej klubovni. Po úvodnom vzájomnom zoznámení nasledovala neformálna diskusia, počas ktorej každý predseda bližšie predstavil svoj výbor a stručne porozprával o ich činnosti. Do diskusie sa zapájali aj jednotliví členovia výborov a navzájom si vymieňali dobré skúsenosti. Karvinskí ponúkli prezentáciu činnosti v almanachoch k jednotlivým výročiam a fotodokumentáciu.

Stretnutie nemalo len pracovný nádych. Miesto zaujali aj krásne slovenské pesničky, ktoré si s chuťou všetci zaspievali s harmonikovým sprievodom Olgy z Kopřivnice a Vilmy z Karvinej. Predsedovia jednotlivých Obcí majú možnosť stretnúť sa párkrát v roku  na podujatiach organizovaných Prahou, ale ostatní členovia výborov sa skoro nepoznajú. Myslím, že to bol dobrý a prospešný nápad.

 

17. 09. – ZS Praha -  Členská schôdza

Na začiatku septembra sme si sadli, aby sme bilancovali našu doterajšiu činnosť a postavili pred seba ďalšie priority. Predovšetkým sme s uspokojením konštatovali, že sa naši členovia a to predovšetkým Peter Lipták, veľmi aktívne zapojili do prípravy a realizácie MFSF Jánošíkov dukát, o ktorom podrobne informovali minulé Korene a aj Dotyky. V rámci neho sa konalo aj zasadanie Výkonnej rady, kde svoje nezastupiteľné funkcie plnil predseda OS v ČR a súčasne aj člen nášho ZS Praha Andrej Dan Bárdoš. Rovnaké je to aj v oblasti vydávania Koreňov, ktoré pripadlo na moju maličkosť.

Zároveň sa dohodlo, že sa aj naďalej budeme zúčastňovať akcií Slovenského domu, ale v rámci tejto spoluprác prídeme s dvomi vlastnými projektami: vo štvrtok 18. októbra tu usporiadame prednášku ku 100. výročiu vzniku ČSR, ktorá bude súčasťou celoštátnej aktivity celej našej Obce Slovákov v ČR. Budeme pokračovať aj v Kluboch Koreňov a v jeho rámci vo štvrtok 13. decembra usporiadame Predvianočné stretnutie pražských Slovákov, ktoré organizujeme už štvrtým rokom a účasť je stále hojnejšia a hojnejšia.

Ale okrem toho budeme pokračovať v práci so slovenskými študentami v Prahe, pre ktorých budeme organizovať Prechádzky po starej Prahe, čo je už viac rokov pomerne dobre organizačne zaistená akcia a naša pekná tradícia.

Prirodzene, že aj naďalej budeme pokračovať v úzkej spolupráci s ROS Kladno, nám teritoriálne, ale aj srdcom blízkou a rovnako prirodzene sa budeme podieľať na organizačnom zaistení hladkého priebehu zasadania Republikovej rady a Ceny Mateja Hrebendu.

Nakoniec sa trochu aj pochválime: o členstvo sa prihlásili traja noví záujemci. Budeme sa tešiť na spoluprácu s nimi.

 

20. 09. – ROS Kopřivnice – Športový deň

Ale aktívny bol aj ďalší deň – 20 september. Uskutočnil sa športový deň pre všetkých seniorov mesta Kopřivnice. Najprv v skautskom centre na Vanaivanu, kde boli rôzne nástroje na cviko, ale sa tam aj napr. skúšalo strieľať z luku. Potom sa išlo na bazén. Nielen si zaplávať, ale aj zacvičiť vo vode. Bola to super možnosť, za čo veľmi pekne ďakujeme. Aktivita sa uskutočnila v rámci akcie mesta Aktívny senior.

 

22. 09. – ROS Plzeň – Turistika

22. 09. – FS Púčik – Babylonfest Brno

22. 09. – ROS Karviná – Exkurzia

 

 

O K T Ó B E R

01. 10. – OS v ČR – Porada redakcií Koreňov a Dotykov

02. 10. – OS v ČR – Zasadanie Výkonnej rady

Pod týmto obligátnym názvom sa vždy skrývajú zásadné informácie o živote našej Obce a ani teraz to nebude ináč.

Výkonná rada sa zišla na svojom riadnom zasadaní 2. októbra 2018 v Prahe. Prítomní boli: A. D. Bárdoš, J. Kopecká a J. Nedvídková.

Predseda privítal prítomných a konštatoval, že  Výkonná rada je uznášania schopná. O programe boli členovia VR vopred informovaní.

V ďalšom bode A. D. Bárdoš a J. Kopecká informovali o zaistení odovzdávania Ceny Mateja Hrebendu za rok 2018, predovšetkým o výbere laureátov zo širšieho spektra navrhovaných. Jednotlivé návrhy boli dopodrobna prediskutované a Výkonná rada sa nakoniec dohodla na menách laureátov. Uverejnené ale budú až v priebehu slávnostného večera, spojeného s udeľovaním týchto cien. Vzápätí boli prediskutované organizačné záležitosti s týmto spojené. Ubytovanie je zaistené v Hoteli Klára, ul. Šternberkova na Prahe 7. Slávnosť sa uskutoční 9. novembra v Slovenskom dome v Prahe. Spolu s riadnymi laureátmi, bude udelená aj Mimoriadna Cena Mateja Hrebendu za rok 2018.

V ďalšom bode  Výkonná rada prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o Stave vydávania Koreňov, ktorú spracoval a na zasadanie Výkonnej rady predložil stávajúci šéfredaktor  J. Slušný.

V nasledujúcom bode A. D. Bárdoš informoval o situácii okolo Letnej súťaže časopisu Korene „Čo viete o  Slovensku?“ Súťaž sa kvôli zhoršenému zdravotnému stavu P. Liptáka, ktorý ju už roky pravidelne pripravuje a vyhodnocuje, nepodarilo realizovať tak, ako po minulé roky.  Navyše v čase, kedy sa výhercovia tejto súťaže pravidelne losujú, boli mimo územia republiky aj ostatní vedúci predstavitelia OS v ČR. Súťaž teda bude vylosovaná v priebehu slávnostného odovzdávania Cien Mateja Hrebendu a výhry zúčastneným zaslané.

Vzápätí A. D. Bárdoš informoval prítomných o podmienkach MK ČR na podávanie žiadostí o Granty na rok 2019 a využil pri tom informácie od Dr. Appla. Vyúčtovanie Grantov je veľmi zložité a priznanie – udelenie Grantu je príliš neisté, do 19. októbra 2018 je nutné podať žiadosti. Informáciu vzali prítomní na vedomie.

Ďalej informoval o Grantových možnostiach Úradu vlády pre národnostné menšiny SR. Do konca mesiaca novembra 2018 je potrebné podať žiadosti. Na príprave žiadostí bude spolupracovať s Jaromírom Slušným.

Predseda OS v ČR A. D. Bárdoš potom informoval o príprave na Zasadanie Republikovej rady OS v ČR. Zasadanie sa uskutoční 10. novembra 2018 od 9:30 hod. v Slovenskom dome. Informácia bude zaslaná všetkým predsedom ROSiek a členom Republikovej rady OS v ČR elektronicky. Stravovanie – (obed) bude zaistené a podané v Slovenskom dome počas poludňajšej prestávky.

V bode Rozličnosti A. D.  Bárdoš informoval o žiadosti od pána Ivana Capuliča z Ostravy ktorý ho požiadal o Záštitu nad akciou „Den vzájemnosti“ ktorá sa uskutoční v dňoch 27.-28.10.2018. Záštitu  prevzal  a prisľúbil mu aj osobnú účasť. Informoval i o došlej elektronickej pošte z ROS Třinec.

 

03. 10. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

04. 10. – ROS Karviná – Večerná univerzita 100. rokov vzniku ČSR

Každým dňom sa približujeme k tomuto významnému výročiu, pretože sviatok vzniku nášho štátu je sviatkom nás všetkých. Ani naša Obec Slovákov v Karvinej nemôže stáť mimo prúdu týchto osláv. A práve kvôli tomu sme sa aj u nás rozhodli usporiadať prednášku ku vzniku ČSR a zapojiť sa aj po bok tých regionálnych Obcí, ktoré obdobné prednášky organizujú v rámci Večernej univerzity rovnakého mena.

Naša akcia sa uskutočnila 4. októbra o 15,30 hod. v koncertnej sále ZUŠ Bedřicha Smetany v Karvinej-Mizerove. A mala aj širší – mestský ohlas. Ako hostia sa jej zúčastnil bývalý karvinský senátor a starosta Antonín Petráš, zastupiteľka a členka výboru pre národnosti Iveta Hudzeczová, zastupiteľ a predseda výboru pre národnosti Tomáš Gallik a člen výboru pre národnosti Jindŕich Kubienka.

Začali sme síce o trochu neskoršie, pretože problémy na našich cestách trochu skomplikovali príjazd našich hostí zo Slovenska a to ženského speváckeho kysuckého súboru Dolinka z Novej Bystrice, ale nakoniec všetko dopadlo dobre a náš program sme mohli do poslednej bodky naplniť. Speváčky sa po príchode do sály len trochu nadýchli a už nám z pódia zneli krásne ťahavé pesničky z Kysúc. Ale nešetrili ani ráznejšími piesňami.

Po nich slovo dostal bývalý predseda našej Obce Slovákov ČR. a historik Doc. Jaromír Slušný, ktorý nám pútavo priblížil najdôležitejšie chvíle roku 1918, pričom svoju hlavnú pozornosť venoval ideovému pohybu vo vnútri slovenskej politickej scény, ktorá sa po rokoch váhania nakoniec pripojila k hlasom, požadujúcich vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vyzdvihol najmä prvomájovú demonštráciu v Liptovskom sv. Mikuláši, kde vlastne po prvý krát táto požiadavka otvorene zaznela, ale priblížil nám aj osoby, ktoré v úsilí za vytvorenie nového štátu proti moci otvorene bojovali i napriek hrozbám väzenia a perzekúcie. Hovoril o menách, ktoré počas našich školských či stredoškolských štúdií zaznieť nemohli a ani zaznieť nesmeli – dr. Vavro Šrobár, Andrej Hlinka, Emanuel Lehotský, Ferdiš Juriga, dr. Milan Hodža, Matúš Dula či Karol Medvecký. Viacerých z nich nám prezentoval aj po ich ľudskej stránke. Skončili sme nielen Martinskou deklaráciu, ktorou sa Slovensko hlásilo k jednotnému štátu, ale aj konštatovaním, že trvalo ešte skoro sedem mesiacov, pokým bolo územie Slovenska definitívne teritoriálne pričlenené k novému štátu.

Potom sa ku slovu dostala Dolinka, s jej teraz už prekáravými a veselými piesňami. Po nej sa o vzniku republiky vážne debatovalo, spomínalo sa na osobnosť Milana Rastislava Štefánika a jeho podiel na vzniku samostatného štátu, súčasnému vzťahu Čechov a Slovákov, pričom sa aj kritizoval nedostatočný priestor pre slovenčinu v hromadne oznamovacích prostriedkoch v Česku, aby nám zase Dolinka svojimi pesničkami zahriala dušu.

 

09. 10. – ROS Kopřivnice – Aktívny senior – Prednáška k bezpečnosti

V utorok 9. októbra sa uskutočnila ďalšia akcia v rámci  projektu mesta Kopřivnice Aktívny senior a to  „Podvody a iná trestná činnosť na senioroch". Na Obvodnom oddelení PČR policajti seniorov upozornili na možné hrozby či nástrahy a taktiež ale aj možnosti, ako sa im brániť. Dovolili nám nazrieť aj do cely a každému z nás venovali knižku a krížovky. Ďalšia akcia bude na Vanaivanu, formou počítačových kurzov. Naša Emka toho dňa slávila krásne životné jubileum, tiež sme jej poslali želanie do obálky.

 

09. 10. – ROS Karviná – Klubová akcia - Česko-slovenská kultúrna vzájomnosť

13. 10. – ROS Kopřivnice – Turnaj v bowlingu

V sobotu 13 októbra vládlo krásne počasia a tak sme si dali stretávku na bowlinku. Prišla klasická dvadsiatka, čo sme kvitovali s vďakou. Predtým sme stihli podebatovať, rozdať pozvánky a Korene. Hralo sa hodinu, ale tá utiekla neuveriteľne rýchlo! Chorľavý Miro vymenil pohár za zemiakovú medailu (102 bodov), dostal od nás aspoň balíček pre zdravie, Milka získala 107 b. a bola tretia. Ak tak však skákala od radosti. Dostala medailu, páčila sa jej. Druhý bol Janko -129 bodov a prvý už uzdravený Luboš s 141 bodmi. Gratulujeme! To potom chutilo pivo, debatovalo sa o budúcej besede a vianočnom večierku a pod. Tak ako sme sa vítali objatím, tak sme sa aj lúčili.

 

15. 10. – OS v ČR – Vydanie 4. čísla Koreňov ako príloha časopisu Dotyky

16. 10. – ROS Plzeň – Turnaj v bowlingu

17. 10. – FS Púčik – Zájazd do Číny

18. 10. – ZS Praha – Večerná univerzita 100. rokov vzniku ČSR

Veľkou akciou celej našej Obce je tradičná Večerná univerzita, tohto roku venovaná 100. výročiu vzniku ČSR. S týmto námetom sme už začali v minulom roku, kedy sme sa venovali pripomínaniu udalostí rokov 1914-1917. Cyklus týchto prednášok prebehol po všetkých naši regionálnych Obciach Slovákov a ani Praha nebola v tomto smere žiadnou výnimkou. O to viac bola očakávaná prednáška tohtoročná, ktorej text nás od Trojkráľovej deklarácie zo 6. januára 1918  priviedol až ku 28. a 30. októbru 1918.

Keď o tom hovorme, musíme pripomenúť, že podobných akcií bolo v celej Českej republike až neskutočne veľa a týkala sa to aj Prahy. Slovenský dom totiž tejto významnej udalosti venoval rovnako významný priestor, tak sa tu uskutočnilo niekoľko podobných akcií.

Preto nás príjemne prekvapila pomerne hojná účasť. Akcia sa uskutočnila 18. októbra 2018 a prednášal emeritný predseda Obce Slovákov v ČR Jaromír Slušný. Na pomerne širokom plátne rozprestrel najvýznamnejšie udalosti tohto roku. Ale na rozdiel od iných akcií tohto druhu v Prahe, sa venoval predovšetkým udalostiam na Slovensku a slovenskému pohľadu na proces vzniku ČSR. Vyzdvihol osobnosť dr. Vavra Šrobára, ktorý v spojení so slovenskou sociálnou demokraciou ako prvý ma Slovensku otvorene zdvihol hlas za jednotný štát našich národov. Práve kvôli tomu pripomenul a popísal udalosti, ktoré sa udiali počas prvomájovej manifestácie v Litovskom sv. Mikuláši. 

Potom sa parná lokomotíva, smerujúca k pristúpeniu špičiek slovenskej politiky k myšlienke jednotného štátu Čechov a Slovákov, rozbiehala stále rýchlejšie a rýchlejšie. Pristúpilo k nej vedenie Slovenskej národnej strany. Práve na jej porade 24. mája povedal A. Hlinka svoju známu vetu: „Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.” J. Slušný hovoril ale aj o rastúcich vojenských vzburách, vrení v našich mestách a dedinách v lete roku 1918, kvase medzi inteligenciou, podiele Slovákov na činnosti légií a vyzdvihol aj význam slovenských dobrovoľníkov v armáde USA. Poukázal na prejav F. Jurigu  na Uhorskom sneme, prednesený 18. októbra 1918, v ktorom poprel právo Budapešti rozhodovať o osude Slovenska a toto právo vindikoval len pre práve obnovenú Slovenskú národnú radu. Všetko potom gradovalo slávnou Martinskou deklaráciou z 30. októbra 1918.

Pre viacerých poslucháčov boli mnohé tieto udalosti pomerne neznáme, takže sa nie čomu diviť, že po skončení prednášky sa rozvinula veľmi zaujímavá diskusia.

Netreba ani prízvukovať, že celý seriál týchto prednášok finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pretože to bolo oznamované na každej prednáške tohto cyklu.

 

25. 10. – ROS Ústí nad Labem – Oslavy 100. výročia vzniku ČSR

Vo štvrtok 25. októbra 2018 odpoludnia sa schádzali občania mesta Trmice a členovia Regionálnej Obce Slovákov v Ústí nad Labem na zámku v Trmiciach. Mesto v spolupráci s ROS Ústí nad Labem tu pripravilo oslavy 100. výročia vzniku Československa. Celé podujatie predchádzali prípravy, stretnutia, nápady a tešili sme sa, že sa opäť stretneme pri krásnej príležitosti: na česko-slovenskom odpoludní.

Slávnosť príhovorom otvorila starostka Trmic Mgr. Jana Oubrachtová. Po nej prítomných pozdravil predseda Výboru pre národnostné menšiny pri Krajskom úrade pán Pavel Voďseďálek. Obaja pripomenuli zrod nášho spoločného štátu Čechov a Slovákov a ich sedemdesiatpäť ročné spolužitie. Nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru ŠARVANCI. Napokon sme si všetci spoločne zaspievali slovenské, moravské i české ľudové piesne. Po vystúpení súboru sme si prezreli výstavku ručných prác a starých fotografií. Obdivovali sme krásne výšivky i úžasne vyzdobený kroj. Nechýbalo ani pohostenie pre všetkých prítomných, ktoré pripravili členky našej ROS.

Večer, už za tmy sme sa rozchádzali so spomienkami na krásne odpoludnie.  

Ďalšia akcia – prednáška Doc. J. Slušného na tému Slovensko po rozpade Veľkej Moravy, ktorá sa mala uskutočniť 15. novembra sa „vďaka“ jeho zdravotnej indispozícii, musela presunúť na neskorší termín, ale v plánoch nám ostáva.

 

25. 10. – OS v ČR – Účasť na zasadaní Stálej konferencie ÚSŽZ

             V dňoch  25. – 27. októbra 2018 sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí. Podrobnú informáciu u nej a jej výsledkoch prinášajú Dotyky. My len uvedieme, že v rámci nej boli udelené ďalšie Pamätné medaily ÚSŽZ a to dvadsiatim osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa výrazne podieľali na rozvoji práce organizácií slovenskej menšiny po celom svete. Medzi nimi boli aj dvaja nášmu srdcu blízki ľudia – minuloročná Hrebendovka, zakladateľka a prvá šéfredaktorka Koreňov Naďa Vokušová. Gratulujeme!! Druhým bol zakladateľ a riaditeľ FS Púčik, riaditeľ Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát a dlhoročný funkcionár ROS Brno, ale najmä člen a podpredseda Výkonnej rady OS v ČR Vlastimil Fabišik. K nemu smeruje naša druhá veľká gratulácia!!

Jeho činnosť precízne zhodnotilo Laudatio, ktoré na rokovanie Konferencie pripravila a aj predniesla prvá predsedníčka ÚSŽZ a jeho súčasná pracovníčka Vilma Prívarová:

„Vlastimil Fabišík je brniansky krajanský pracovník, folklorista. Rodák z Kojšova, pre ktorého je folklór celoživotná láska. Už vojenskú základnú službu absolvoval ako tanečník Vojenského souboru písní a tanců Jánošík v Brne. Po jej skončení sa stal vojakom z povolania. V súčasnosti je zamestnaný v Národnom divadle v Brne, kde je zodpovedný za prevádzku Mahenovho divadla.

V roku 1991 založil folklórne združenie Púčik. Jeho súčasťou je aj folklórny súbor Púčik, ktorý tvorí  tanečná skupina, cimbalová hudba a dievčenské spevácke zoskupenie. Púčik sídli v Brne a pravidelne sa zúčastňuje na domácich aj zahraničných folklórnych festivaloch, na ktorých dosiahol mnoho úspechov v Česku a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Súbor získal ocenenie Národného osvetového centra v Bratislave za tvorbu a propagáciu slovenskej tradičnej kultúry v zahraničí. Pán Fabišik je riaditeľom medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát, ktorého hlavným poslaním je rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej slovenskej ľudovej kultúre hlavne u mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich v Česku. Na festivale dostávajú priestor aj iné národnostné menšiny žijúce v ČR, ale aj slovenské súbory roztrúsené po svete. Festival sa koná každoročne uprostred leta v Rožnove pod Radhošťom. Pán Fabišik pripravuje aj iné akcie a festivaly, napr. Slávnosti chleba, festival pripravovaný v spolupráci s dedinkou Slup pri Znojme; Babylonfest alebo Dni brnianskych národnostných menšín; ďalej program na Krajanskú nedeľu na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve; program na Medzinárodný folklórny festival v Strážnici a ďalšie akcie v Brne, na Slovensku i v Kojšove. Svojho času sa vyjadril, že Krajanská nedeľa je preňho ako pre Slováka, folkloristu žijúceho v zahraničí srdcová záležitosť.  

            ÚSŽZ udeľuje pamätnú medailu V. Fabišíkovi za dlhoročný prínos pri uchovávaní kultúrneho a duchovného dedičstva predkov a prezentovanie slovenskej ľudovej kultúry v Českej republike.“

 

26. 10. – ROS Karviná  - Oslavy 100. výročia vzniku ČSR

Mimoriadne zaiujímavá bola účasť na projektovom dni karvinskej ZŠ U Studny, s ktorou OS už niekoľko rokov spolupracuje. Riaditeľ školy Martin Bandor pozval medzi školákov aj dvoch zástupcov z našej Obce. V piatok 26. októbra sa nevyučovalo. Škola zážitkovo pojala obdobie prvej republiky. Na nádvorí pred budovou bolo možno vidieť prvorepublikových vojakov aj s ich výstrojom, policajtov, dobový kočiar s koňmi, autá-veteránov. Ďalšie stanovištia boli v jednotlivých triedach, kde sa v priebehu dopoludnia vystriedali ročníky od 1. - 9. triedy. Jedno zo stanovíšť malo nápis na dverách triedy ,,Povídání o Slovensku“ Žiaci aj bez tejto navigácie po vstupe do triedy poznali, čo bude predmetom vyprávania. Na stene bola mapa Slovenskej republiky, štátne symboly, fotodokumentácia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a slovenské knižky. Vilma Krňávková si pripravila stručný výťah zo životopisu osobnosti, ktorá sa významne podieľala na vzniku spoločného štátu. Na prezentáciu bolo vyčlenených 20 minút, aby sa stihlo vystriedať desať tried. Žiaci so záujmom sledovali. Príhovor bol vedený striedavo v češtine a slovenčine. V závere Ján Bazger čítal ukážky z vlastnej tvorby. Aj pri tejto aktivite bola možnosť priblížiť žiakom slovenčinu. Potešiteľné je, že je pre nich stále zrozumiteľná

 

27. 10. – ROS  Ostrava – Oslavy 100. výročia vzniku ČSR – Stále spolu

Celý rok 2018 bol v znamení osláv výnimočného 100. výročia vzniku samostatného Československa a výnimkou nebola ani Ostrava. Tu si v sobotu 27. októbra výrazne pripomenuli, že dva národy dokázali a dokážu stále spolu vytvárať veľké hodnoty.

Ostrava na to šla s veľkým rozmachom.

Oslavy zahájil historický sprievod, ktorý vyrazil o 13,00 hod z Jubilejnej kolónie, mieril okolo radnice na námestie SNP v Zábřehu. V sprievode sme mohli vidieť jednotky vojakov, dobové vozy, predstaviteľov prvej republiky najmä T. G. Masaryka, Sokolov, hasičov, velocipédistov... Pred radnicou sprievod zobrazil akt vzniku ČSR – strhnutie rakúsko-uhorskej vlajky, vyvesenie československej vlajky, čítanie prvého zákona republiky. Po príchode sprievodu na námestí SNP, začali priame oslavy - ceremónie (udalosti 1. svetovej vojny, jej koniec, hymna, Masarykovo vyhlásenie o novej krajine, defilé vojakov).

Od druhej po obede sa na pódiu začali striedať súbory. Najprv to bolo pásmo národopisných súborov; potom sa objavil Spolok elegantných dám (štýlové tanca a malá módna prehliadka Gryzetky a Dantes); komediantske pouličné predstavenie Na rínku je veselo; Móda a klobúky našich babičiek; spanilá jazda pána Felvébla - ukážka jednotky na motobicykloch; Detský spevácky zbor atď..  O 19,00 hod. oslavy skončili čestnou salvou za novú republiku a o 19,18 hod. oblohu rozsvietil slávnostná ohňostroj.

Ale ani naša regionálna Obec nezaháľala.

Súbežne s týmto hlavným programom prebiehal v DK AKORD program s názvom STÁLE SPOLU, pripomínajúci vzájomnosť Čechov a Slovákov. Usporiadatelia akcie boli Regionálna Obec Slovákov v Ostrave a FK Fogaš. Od 14,00 hod. bola otvorená výstava "Stále spolu obrazom". Od 14,00 hod. do 14,30 hod. na námestí SNP ako súčasť osláv organizovaných mestským obvodom Ostrava-Juh začal koncert detských folklórnych súborov "Tancuj, tancuj ..."  

Oslava v DK AKORD vrcholila galaprogram „Na Horehroní tak ...“, ktorý začal o ôsmej a skočil o desiatej večer a po ňom začal ďalší program „Stále spolu pri cimbale ", ktorý skončil až o polnoci. Osláv sa zúčastnil aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, ale aj predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš.

 

27. 10. – ROS Kopřivnice – Kladenie kvetín ku 100. výročiu vzniku ČSR

Počas ďalšej soboty 27. októbra sme mali možnosť sa zúčastniť sa slávnostného odhalenia pamätnej tabule M. R. Štefánika na budove Domu podnikateľov na Štefánikovej ulici. Hlavným organizátorom bol L. Sazovský z Klubu Masarykovho demokratického hnutia. Predsedníčku Obce Slovákov  Annu Janíkovú pozval na všetky tri zastavenia pri príležitosti 100-tého výročia vzniku ČSR. Naviazali sa kontakty a OS to pomohlo trocha viac sa zviditeľniť. Prišli dokonca aj zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika zo Slovenska, Ing.  J. Tatara a Mgr. M. Gallová. Po príhovoru starostu Ing. M. Kopečného, učiteľa Mgr. L. Cvíčka prehovoril aj Ing. J. Tatara krásnou slovenčinou. Poprial nám k tomu záslužnému činu a pridal krásnu kyticu.

Potom sa členovia vedenia mesta, hostia a aj A. Janíková zúčastnili na odhalení novo opravenej a na krásne miesto postavenej sochy T. G. Masaryka vo Vlčoviciach. Pán starosta položil k pomníku symbolickú kyticu previazanú trikolórou. Ďalším zastavením bolo zasadenie Lipy slobody v priestoroch starého cintorína u Múzea Fojstva. Tam v medzičase nazreli všetci i do Múzea Fojstva, kde nám pri horúcom čaji Mgr. O. Šalek kadečo podal ďalšie informácie, týkajúca sa Lipy slobody a pod. Posledné zastavenia boli u bývalej ZŠ Náměstí, kde bola odhalená ďalšia pamätná tabuľa, venovaná obetiam boja za slobodu a demokraciu. Pri pomníku T. G. Masaryka už vyhrával Mestský dychový orchester a spievalo Spevácke združenie z Kopřivnice. Po príhovoru pána starostu a pána učiteľa sme aj my položili kyticu kvetov a spoločne si zaspievali českú a aj slovenskú hymnu. Bolo to dojemné, i keď počasie neprialo, bolo o čom debatovať.

 

27. 10. – ROS Sokolov – Turnaj v bowlingu

Našou tradíciou sú bowlingové turnaje a konajú sa dvakrát do roka. V minulom roku sa prvý z nich  na jednej strane trošku náhodne, ale vo svojom dôsledku veľmi príhodne, konal v predvečer vzniku ČSR a to v sobotu 27. októbra. Ak by sme boli drzí, mohli by sme ho nazvať turnajom ku našej slávnej Stovke, ale neurobili sme to. Bol to jednoducho len bowlingoý turnaj na Brezovej.

 

27. 10. – ROS Karlovy Vary – Turnaj v bowlingu

V októbri sa uskutočnil bowlingový turnaj našej organizácie na bowlingovej dráhe na Starej Roli. Obvykle staviame jedno družstvo my a jedno spriatelený Sokolov, ale tentokrát to bolo iné. Prišlo 20 ľudí, tak sme vytvorili dve družstvá a hralo sa ženy kontra muži a v týchto prípadoch je úplne jedno, kto  zvíťazil a kto prehral.

 

 

 

N O V E M B E R

03. 11. – RIS Karviná – Výlet okolo mesta

V sobotu 3. novembra sa konal ,,Pochod okolo Karvinej“. Stanislav Bandor pripravil trasu, na ktorej navštívili niekoľko pamätníkov padlým obetiam. Začiatok pochodu bol symbolický pri pomníku T.G. Masaryka na karvinskom námestí. Počasie neprialo, napriek tomu všetko účastníci zvládli dvanásťkilometrovú trasu za tri hodiny

 

05. 11. – OS v ČR – Porada redakcií Koreňov a Dotykov

07. 11. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

08. 11. – ZS Praha – Prechádzka po starej Prahe

Aj túto našu tradičnú akciu sme na záver tohto roku venovali 100 výročiu vzniku ČSR. Stretli sme sa 8. novembra pred Obecným domom. Prechádzka to tentoraz bola priestorovo pomerne krátka. Od Obecného domu sme sa vydali k Slovenskému domu, aby sme mladým študentom ukázali, kde sa vlastne nachádza. Podobné to bolo so Slovenským inštitútom, sídliacim naproti Obecnému domu. Niektorí z našich pútnikov tu boli po prvý krát, takže boli pomerne radi, že sme mali zraz práve tu. Potom sme cez Dlouhú ulicu prešli na Staromestské námestie a odtiaľ uličkami starej Prahy na Václavské námestie. Po ceste sme sa zastavovali pri budovách, spojených so storočnou históriou ČSR, ale predovšetkým s 28. októbrom 1918.  Na Václavskom námestí sme postáli pred pamätnou tabulu, umiestenou na budove, v ktorej kedysi sídlila redakcia Národnej politiky a kde vlastne živelný proces vyhlásenia nového štátu začal. Skončili sme v Harrachovskom paláci na Jindřižskej ulici, kde sa po 28. októbri 1918 usídlil Národný výbor československý, ktorý moc v novom štáte prebral a v prvých týždňoch štát aj riadil.

A pretože nie sme suchári a blížia sa adventné, ale po nich aj vianočné dni, po ceste sme sa zastavovali pri rozličných stánkoch s rozličnými pochutinami, takže sa nám táto vychádzka pomerne časovo natiahla a skončili sme vo veľmi dobrej nálade.

 

09. 11. – OS v ČR – Slávnosť udelenia Cien Mateja Hrebendu

V piatok 9. novembra 2018 sa v Slovenskom dome uskutočnil ďalší slávnostný večer venovaný vyhláseniu Cien Mateja Hrebendu na tento rok. Ako to máme vo zvyku, mená laureátov sa taja do poslednej chvíľky, aby prekvapenie bolo čo najväčšie. Pripomína to síce ducha vianočných darčekov, ale tradícia je to pekná.

Celú túto akciu finančne, ale aj morálne  podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Finančná podpora je jasná a morálna spočívala okrem iného aj v tom, že celej tejto akcie sa osobne zúčastnil a aj so slávnostným príhovorom vystúpil predseda ÚSŽZ J. E. Ján Varšo.

Keď sme už pri tom, musíme uviesť, že sa na nás prišli podívať aj ďalší významní hostia – veľvyslanec SR v ČR J. E. Peter Weiss, predseda  Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský, predseda Občianskeho združenia generála M. R. Štefánika PhDr. Vojtech Čelko a ďalší traja členovia výboru tejto nám blízkej organizácie – Bohdan Kraus, Zuzana Bukovská a dr. Viliam Paulíny. Medzi prítomnými sme videli niekoľko minulých laureátov tejto ceny, napr. Naďu Vokušovú, Ingrid Slaninkovú. prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc., ale aj oboch bývalých predsedov OS v ČR – Petra Liptáka a Jaromíra Slušného. Medzi hosťami bol aj syn keramičky, autorky a realizátorky samotných Cien v podobe krásnych krčahov a tiež aj minuloročnej Hrebendovky Jany Randuškovej Pater Randuška s manželkou.

O kultúrne povznesenie prítomných sa vzorne svojimi tromi vystúpeniami, ktoré pretkali celú túto akciu, postarala operná speváčka Dana Koklesová, pričom ju na klavíri sprevádzala Monika Ralhová.

Akciu moderoval a aj svojim vystúpením uviedol predseda OS v ČR Andrej Dan Bárdoš. Po svojom  úvodnom slove odovzdal slovo Jánovi Varšovi, ktorý vysoko ocenil  udeľovanie tak významnej a potrebnej ceny, ale aj prácu oboch subjektov tejto akcie - Obce Slovákov v ČR a Slovenského domu v Prahe.

Jeho slová podporil Peter Weiss, ktorý sa kvôli pracovnému vyťaženiu dostal na našu akciu o trochu neskôr, ale o to srdečnejšie so svojim pozdravom vystúpil.

Medzitým už začal samotný proces odovzdávania týchto cien, ktorých laureátmi sa pre tento rok sa za českú stranu stal RNDr, Bohumil  Chochola - riaditeľ stredočeského folklórneho festivalu Tuchlovická pouť, na príprave ktorého sa aktívne podieľa aj naša ROS Kladno v čele s Julianou Kopeckou,. Za stranu slovenskú to bola Mgr. Magdaléna Rychlíková. Mimoriadnu cenu k 100.výročiu vzniku ČSR obdržal Jiří Machač, vedúci folklórneho súboru Šmykňa, ktorý často vystupuje na akciách Obce Slovákov v celej severnej Morave, ale aj na Jánošíkovom dukáte.

O živote a práci všetkých troch vypovedajú Laudatia, s ktorými vystúpili Andrej Dan Bárdoš, Vladimír Skalský a Vilma Krňávková. Uvádzame ich samostatne.

Potom všetkým trom dali svoje „súkromné“ otázky Vojtech Čelko, Naďa Vokušová a Jaromír Slušný. Všetci laureáti vo svojich odpovediach preukázali znalosť veci, oddanosť a lásku ku svojej práci, vernosť slovensko-českým vzťahom a vzájomnosti, ale v prípade nutnosti aj kus vtipu. 

Odovzdanie samotných Cien bolo korunou celej tejto slávnosti, po ktorej sa rozprúdila živá beseda s laureátmi, ale aj návštevníkmi tejto akcie.  

 

09. 11. – OS v ČR – Zasadanie RRaKK

10. 11. – OS v ČR – Zasadanie Republikovej rady + prezentácia cesty FS Púčik do Číny

V Slovenskom dome sa v sobotu 10. novembra uskutočnilo riadne zasadanie Republikovej rady Obce Slovákov v Českej republike. Zúčastnili sa jej všetci členovia Výkonnej rady a predsedovia 11 regionálnych Obcí Slovákov z celej našej vlasti. Republiková rada bola teda uznášania schopná.

Zasadanie Rady viedol predseda Obce Andrej Dan Bárdoš. Jej program začal uvítaním všetkých prítomných, na ktoré nadviazala voľba návrhovej a mandátovej komisie. Potom za sebou nasledovali základné dokumenty jej rokovania: Správa o činnosti Výkonnej rady, Správa o hospodárení, Správa Republikovej revíznej a kontrolnej komisie a Informácie o pláne činnosti na rok 2019.

Vzápätí sa ku slovu dostali všetci prítomní predsedovia regionálnych Obcí Slovákov. Každý jeden hovoril o úspechoch svojej organizácie v tomto roku, ale nikto sa nevyhýbal ani pálčivým otázkam a problémom, s ktorými sa jeho Obec stretáva. Pozitívne sa vyslovili aj k pokračovaniu nášho časopisu Korene. 

V diskusii vystúpilo niekoľko delegátov, ktorí upresnili alebo ešte ďalej rozvinuli svoje predošlé informácie. Náš zástupca na rokovaní Stálej konferencie, ktorú v pravidelných intervaloch zvoláva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, J. Slušný informoval prítomných o udelení Pamätnej medaile ÚSŽZ nášmu členovi Vlastovi Fabišikovi.

V rámci diskusie prebehla aj jeho prezentácia o pobyte FS Púčik v Číne.

Na záver rokovania Republiková rada jednomyseľne schválila svoje Uznesenie.

Po jeho schválení predseda OS v ČR poďakoval všetkým prítomným predsedom ROS za ich prácu v uplynulom roku, za ich činnosť venovanú rozvoju slovensko-českých vzťahov a prezentácii slovenskej kultúry uprostred majoritnej spoločnosti.

Podrobnejšiu informáciu o zasadaní Republikovej rady prinesie ďalšie číslo Koreňov.

 

11. 11. – ROS Sokolov – Turistický pochod vzájomnosti

V nedeľu 11. novembra konal peší výlet na statok Bernard, ležiaci len kúsok od Sokolova. Celkovo prišlo 50 ľudí, ale pravda je, že len časť šla skutočne tých päť kilometrov pešo.

 

13. 11. – ROS Karviná - Klubová akcia – Hudobné posedenie

14. 11. – ROS Kopřivnice – Klub Koreňov – beseda

14. novembra sme  v rámci Klubu Koreňov usporiadali besedu na téma: M. R. Štefánik - osobnosť ako ju poznáte i nepoznáte. Pri príležitosti 100-tého výročia vzniku ČSR sme si vybrali túto autoritu z jednoduchého dôvodu. Nielenže sa výrazne zaslúžil o vznik ČSR, ale aj kvôli tomu, že považujeme za najväčšieho Slováka v dejinách Slovenska. Prednášku nám urobil učiteľ L. Cvíček, významná postava miestneho kultúrneho života. Pozvanie prijali aj členovia Klubu Masarykova demokratického hnutia, J. Šula a L. Sazovský. Ten nám hneď na začiatku odovzdal obraz M. R. Štefánika a knihu T. G. Masaryk v Kopřivnici. Bolo to milé prekvapenie. Pán učiteľ je skvelý prednášajúci. Našiel si miesta, ktoré neboli až také známe a vtiahol nás do príbehu z jeho života úplne.

Muž, ktorý prežil relatívne krátky život – zomrel vo veku 39 rokov, urobil toho za životy dva! Mal veľký podiel hlavne na vzniku samostatného štátu. Bol ocenený významnými osobnosťami. Tento známy astronóm, vojenský pilot, francúzsky generál bol empatický človek, ktorý dokázal nemožné. Jeho výrok: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem," hovorí za všetko. Po skončení sme si zaspievali u harmoniky tie naše slovenské pesničky .Bol to veľmi silný zážitok.

 

15. 11. – ROS Kopřivnice – Prednáška a beseda v Klube T. G. Masaryka

Nasledujúci deň sme prijali pozvanie z Klubu Masarykova demokratického .hnutia od L. Sazovského a išli na besedu: Myšlienky T. G. Masaryka a súčasnosť. Súčasťou bol aj krst knihy O. Šálka - T. G. Masaryk a Kopřivnice. Krst prebehol netradične – pomocou škvariek, ktoré, T. G. Masaryk tak miloval a to dokonca  v reštaurácii u Heissigových, kde Masaryk  pobýval počas svojej návštevy Kopřivnice. Besedu viedol p L. Cvíček a R. Kubíčko - redaktor ČRo Plus. Diskutujúci boli významné osobnosti ako T. Klvaňa - novinár a publicista, ktorý spolupracoval s riaditeľom Rádia Slobodná Európa, E. Doležalová - historička AV ČR a P. Anderle - bývalý novinár, v súčasnosti  spisovateľ, žijúci v našom kraji.

17. 11. – ROS Kopřivnice – Účasť na Valnom zhromaždení  Spoločnosti M. R. Štefánika

20. 11. – ROS Třinec – Oslavy 15. výročia vzniku ROS, spoluúčasť ROS Karviná a ROS

Kopřivnice

V utorok 20. novembra sa třineckej mestskej knižnici konali oslavy 15. výročia založenia Obce Slovákov v Třinci. V peknej sále sa stretli nielen členovia OS Třinec, ale prišli zagratulovať aj zástupcovia mesta - námestník primátorky - Radim Kozlovský, za vedenie OS v ČR člen Výkonnej rady a podpredseda OS v ČR Vlastimil Fabišik. Oslavy sa zúčastnili aj delegácie dvoch susedných regionálnych Obcí Slovákov. Z karvinskej OS prišli Vilma Krňávková s manželom, člen výboru  Š. Rigo a E. Holková, z kopřivnickej OS Anna Janíková s manželom, ktorý súčasne aj podpredsedom tejto organizácie.

O program sa postarali žiaci z třineckej ZŠ. Súbor Ptáčata z Jubilejnej  Masarykovej základnej školy, pod vedením učiteliek Kunzovej a Mrozkovej, zaspieval so sprievodom slovenské ľudové pesničky, žiak 9. ročníka zarecitoval slovenské básne, hralo sa aj na flautu. České deti krásne zvládli slovenské texty. Bola radosť ich počúvať. Účinkujúci a všetci prítomní dostali od Vlastimila Fabišika  jánošíkovský ,,zlatý dukát“ pre šťastie. Na pamiatku venovala predsedníčka třineckej OS Mária Rosolová každému prítomnému Almanach, venovaný tomuto výročiu. Odmenená bola aj najstaršia členka obce kytičkou a pri občerstvení sa ešte podebatovalo. Celú túto slávu nahrávala aj třinecká káblová televízia a je nutné vysloviť veľké poďakovanie všetkým, ktorí s celou tuto akciou predsedníčke ROS Třinec pomáhali.

 

22. 11. – ROS Kopřivnice – Akcia Aktívny senior – Kultúrne odpoludnie

Vo štvrtok 22. novembra sa v Kultúrnom dome konalo seniorské odpoludnie, kde nás bolo veru dosť. V kultúrnom programe vystúpili súbory zo Street Dance z DDM, súbory z 1. SZUŠ MIS MUSIC a tanečný klub Štramberk. Aj sme si zatancovali, príjemne sa debatovalo. Bola to ďalšia tradičná akcia mesta v rámci Aktívneho seniora..

 

24. 11. – ROS Kopřivnice – Zájazd do Poľska

O dva dni podaktorí  z nás využili možnosť zájsť s P. Davidom do Poľska, do termálu Terma Baňa v Bialke Tatranskej. Príjemné relaxačné prostredie, atrakcie, voda, oddych na ležadle, okolo zasnežené Vysoké Tatry... Úžasné. Na skrátenie času nám v autobuse pustili aj film. Vrelo odporúčame

30. 11. – OS v ČR – Vydanie 5. čísla Koreňov ako príloha časopisu Dotyky

 

 

D E C E M B E R

05. 12. – ROS Kladno – Klub Koreňov Vianočné stretnutie

Obec Slovákov  Kladne patrí medzi naša najstaršie regionálne obce. Vznikla vďaka skupine nadšencov, z ktorých musíme menovať  Jána Lukáča, Jaroslava Valu,  Jozefa Škultétyho, Jaroslava Révaya, Annu a Jiřího Tučanovcov a Veroniku Ventovú. Bola založená na ustanovujúcej konferencii 14. októbra 1994 v Dome kultúry na Námestí Sitná. Zúčastnila sa jej aj delegácia vedúcich predstaviteľov Obce, v čele s prezidentom OS Jaroslavom Škoríkom, Štefanom Kubusom, šéfredaktorkou časopisu Džavot – predchodkyňou našich Koreňov Naďou Vokušovou a jej zástupcom Vladimírom Skalským.  Bol tu zvolený aj prvý výbor ROS a takto sa Kladno, po  Prahe, Brne a Karvinej stala štvrtou najstaršou Obcou Slovákov v celej ČR. Do čela bola vtedy jednomyseľne postavená Anna Turčanová, ktorá v tejto funkcii pôsobila až do roku 2001, kedy ju v nej nahradila súčasná predsedníčka Juliana Kopecká.

Na všetky tieto chvíle spomínali členovia kladianskej ROS, ktorí sa stretli 5. decembra v kaviarni SPOLEK ATELIER, z .s.. Vedenie ROS pri tejto príležitosti pripravilo menšiu výstavu, ktorá charakterizovala činnosť Obce od jej vzniku až po súčasnosť. Slova sa ujala J. Kopecká, ktorá nielenže hovorila o dejinách kladnianskej Obce, ale aj predstavila viaceré exponáty – trofeje s Majstrovstiev Slovenska vo varení bryndzových halušiek, významné čísla Džavotu a Koreňov a pod. Prítomní si pripila na toto výročie šampanským, ale hlavne si pochutnali na výrobkoch členiek kladnianskej ROS, ktoré skutočne chutnali...

Osláv sa zúčastnil aj Bohumír Chochola, dlhoročný riaditeľ folklórneho festivalu Tuchlovická pouť, na organizácii, ktorého sa podieľali aj naši členovia, ale rovnako aj najnovšieho Hrebendovca. Vo svojom vystúpení spomínal na chvíle nielen zo svojej mladosti, ale rovnako aj na spoluprácu s ROS Kladno. Vysoko si ocenil udelenie Ceny Mateja Hrebendu, ktorú si veľmi váži a je rád, že sa tým dostal do tak vybranej spoločnosti, akou sú laureáti tejto ceny.       

Ďalším hosťom bol emeritný predseda OS v ČR Jaromír Slušný, ktorý pripomenul, že to bola práve táto organizácia, ktorej bol vyše roka členom a ktorá ho nominovala na delegáta Mimoriadneho snemu OS v ČR, na ktorej bol zvolený do funkcie predsedu celoštátnej Obce.

 

05. 12. – ROS Plzeň – Posedenie v hoteli Ural

07. 12. – FS Púčik – Zájazd do Maďarska

07. 12. – ROS  Sokolov - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

Vrcholom bolo slávnostné vyhodnotenie našich výsledkov za rok 2018, ktoré sa uskutočnilo v piatok 7. decembra v reštaurácii Alfa v centre Sokolova. Sála na sokolovskej poliklinike, ktorú obvykle využívame, je uzatvorená a tak sme museli inam. Skutočne bolo trochu tesno, veď sem prišlo 92 ľudí. Je to tu síce menšie, ale nič iného sa robiť nedá. Informáciu o našich minuloročných akciách si naši členovia vypočuli s veľkým záujmom. Už tu padali návrhy na rok súčasný. V rámci tohto predvianočného sme si čas vyčlenili aj pre gratulácie našim členom ka členkám k narodeninám. Ale najskôr prišla zábava, bolo pohostenie a do tanca nám hralo Duo Dominant, ktorému tajne hovoríme Hudba z Marsu, pretože hrá skutočne až nadpozemsky.

 

08. 12. – ROS Stříbro - Klub Koreňov Mikulášska besiedka pre deti

V sobotu 8. decembra sa stretli členovia  Obce Slovákov a sympatizujúci v Stříbře na Teréne sv. Petra, aby v rámci Klubu Koreňov odovzdali našim najmenším darček v podobe usporiadania Mikulášskej zábavy. Od tých dospeláckych sa líšil tým, že sa všetko točí okolo detí, pije sa limonáda, podávajú zákusky, konajú rôzne hry pre deti. Záujem našich členov o túto akciu je tradične veľký. Celkovo prišlo 22 dospelých, 24 detí a navyše aj traja hostia, medzi nimi aj hosť najvzácnejší starosta mesta Stříbro, Ing. Václav Votava.

O program sa postaral divadelný súbor DIVOCH, ktorý uviedol na scénu Mikuláša a rovnako aj jeho pomocníkov.

Občerstvenie zabezpečil výbor. Okrem iného sa podávali i halušky s kapustou a údeným, na čo padlo 10 kg zemiakov. Každý si ich chválil a chodil aj po dupľu. Pani Alenka Karchňáková napiekla hromadu perníčkov, ktoré si deti vymaľovali a niektoré hneď zjedli.

Výbor ďakuje prítomným za krásny večer.

 

18. 12. – ROS Karlovy Vary - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

Príjemne sme sa zabavili na našom predvianočnom posedení, ktoré sa uskutočnilo v utorok 18. decembra v nám veľmi dobre známej reštaurácii U Kaštanů v Rosnici na kraji Varov, kde sa už roky tradične schádzame. Aj začiatok bol tradičný – 14,30 hod. Uvedomujeme si totiž, že je to predsa len kus cesty do centra, takže sa snažíme vždy skončiť pred 19,00 hod, aby naši šudia stihli autobusy, alebo sa autami pohodlne vrátili do svojich domovov. Obvykle býva na týchto posedeniach zábava a ani tentokrát to nebolo iné.  Prišlo 32 ľudí a všetci sa bavili náramne. Trochu nevianočne medzi nás zavítali sv. Mikuláš a spol. teda čert a anjel. Ale najmä sa vystavovalo a ochutnávalo vianočné pečivo a iné vianočné produkty. S vianočnou výzdobou sálu si dal prácu jeden z našich členov a vyšlo to skutočne znamenite.

 

08. 12. – ROS Kopřivnice - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

Ani tohto roku sme sa neobišli bez predvianočného posedenia, usporiadaného v rámci Klubu Koreňov. Stretli sme sa v sobotu 8. decembra v reštaurácii Pod Kaštany. Tam sme si vyzdobili slávnostne stoly vianočnými dekoráciami od Milky a nachystali malé občerstvenie - klobásničky, venčeky, perníčky. Prípitok borovičkou nesmel chýbať a nové Slovenské dotyky s našimi Koreňmi tiež. Ľudia prichádzali už zavčasu, vítali sa, vyberali sa členské príspevky, kontrolovali údaje. Privítali sme našich členov, stávajúcich i nových (Petru), ale aj našich priaznivcov a hostí. Tentoraz to bola Mgr. Pavla Zrunková z Mestského úradu, pracovníčka  sociálneho odboru, koordinátorka aktivizačného programu mesta Aktívny senior.

Minútou ticha  sme spomenuli Š. Martinka. Pokračovali básňou J. Bazgera - Vianoce z detstva. Započúvali sa do výberu z prednášky 2. časti -100 rokov vzniku ČSR, v rámci Večernej univerzity Doc. PhDr. J. Slušného. CSc. Potom sme sa oboznámili s celoročnou činnosťou Obce Slovákov a odmenili našich jubilantov. Boli vo veku od 60 do neuveriteľných 90 rokov L. Tovaryša. Ten dostal okrem malej tradičnej finančnej odmeny aj medailu s 90-kou. V kultúrnom programe sa nám predstavil Ing. L. Piskoř z Hukvald. Jeho harmoniku a spev sme sledovali s potešením, pridali sa k nemu spevom a aj zatancovali. Po večeri nám k tanci a na počúvanie hral zasa náš milý J. Wágner. Hlavne jeho saxofón nám doslova učaroval. Jubilanti priniesli chlebíčky, rolády, slivovičku a šampusy, ľudia sa bavili. Zábava končila o 23 hod. a to sa nám ani nechcelo veriť, že už je koniec. Ľudia odchádzali spokojní, usmiatí a to bola naša najlepšia odmena. Poďakovanie patrí výboru OS za odvedenú bezplatnú činnosť, ale aj tým, ktorí s nami trávili všetok spoločný čas!   Prajeme zdravie a pohodu v r. 2019. Nech sa nám darí!                                 

a pohodu v r. 2019. Nech sa nám darí!

 

08. 12. – ROS Plzeň - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

11. 12. – OS v ČR – Porada redakcií Koreňov a Dotykov

11. 12. – ROS Karviná – Klubová akcia

11. 12. – ROS Třinec - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

Podobne ako naše priateľky a priatelia z ostatných regionálnych Obcí, aj my sme sa rozhodli zorganizovať tradičné predvianočné posedenie.

Vianočné ozdoby, voňavé pečivo, bohaté občerstvenie - tak vyzeralo predvianočné posedenie ROS v Třinci. Zišli sme sa v utorok 11. decembra 2018  už tradične v reštaurácii Bowling, nielen kvôli tomu, aby sme sa po mesiaci zase všetci videli, ale najmä preto, aby sme si pripomenuli naše slovenské obyčaje a rozdali si kus vianočnej pohody. Nálada bola teda nielen slávnostná, ale aj priateľská.  Naše členky sa nepochválili len so svojimi výrobkami, ale podeli sa aj o recepty a kuchárskej rady. 

Skvelú náladu nám udržiavali koledy, ale nespievali sme my. Celé posedenie sme počúvali koledy Ženskej speváckej  skupina Dolinka, ktoré sme si prehrávali z CD.

Ale neboli to všetky naše vianočné aktivity. V piatok 14. decembra sme sa spoločne vydali na vianočnú výstavu na Folvarku, ktorú usporiadali dôchodcovia Třineckých železiarni. Vianočná výstava ručných prác bola spojená s predajom vianočného pečiva.

 Nakoniec sme si popriali pekné a bohaté sviatky a do nového roku hlavne dobré zdravie a aby sa nám darilo v ROS aspoň tak jak doteraz. Takto sme zavŕšili rok 2018, ktorý bol dosť bohatý. 

 

13. 12. – ROS Karviná  - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

,,Len raz za rok prídu Vianoce, len raz za rok sa malý stromček premení v žiariace svetielko tichého ľudského šťastia“

Predvianočná atmosféra začala v Karvinej rozsvietením vianočného stromu na námestí, kde sa každý deň konajú rôzne predstavenia. Aj tunajšia Obec Slovákov prispela ku kultúrnemu obohateniu verejnosti. Prostredníctvom časopisu Karvinský ZPRAVODAJ pozvala na stretnutie so slovenskými tradíciami Vianoc. V tomto roku ich prezentoval 50 – členný detský folklórny súbor Makovníček zo ZŠ v Makove. Vo štvrtok 13. decembra priamo na Luciu sa v sále Juventusu zišlo okolo 150 ľudí. Toto podujatie má každý rok najväčšiu návštevnosť. Ľudí oslovuje aj skutočnosť, že v programe väčšinou  účinkujú deti od 6 – 14 rokov a tie rozdávajú úprimnú detskú radosť. Ctia si svoje rodisko, kysucký región. Pod vedením Janky Petrovičovej, Anny Mrkvovej a Eleny Rusňákovej chránia a zveľaďujú kultúrne dedičstvo predkov, ktoré choreograficky spracovávajú do folklórnych pásiem.  Tradície vytvárajú ľudia. Je na nás, či ich budeme izolovať od života v pôvodnej podobe, alebo ich prispôsobíme súčasnosti. Práve deti to dokážu bezprostredne  a najvierohodnejšie.

Program s názvom ,,S Makovníčkom od Kateriny do Vilije.“ trval vyše hodiny. Pred nami sa rozprestreli ľudové obyčaje, spojené so sviatkami sv. Kataríny, Ondreja, Barbory, Mikuláša, Lucie... Nádherné bolo chodenie Betlehemcov, Vilija – štedrovečerný stôl a chodenie po spievaní,  končiac novoročným vinšom. Na záver ako každý rok celá sála zaspievala so súborom hymnickú pieseň Tichá noc. Obecenstvo ocenilo výkony mladých umelcov mohutným potleskom.

Pozvanie na podujatie prijali hostia: Ing. Miroslav Hajdušík – námestník primátora,  Ing. Svaťa Sukopová z Regionálnej knižnice, exprimátor a člen zastupiteľstva Mgr Antonín Petráš, potešila nás účasť TV Polár. Videopohľadnica v jej spracovaní sa rozletí do mnohých miest.

Po zaujatom sledovaní programu, priebežnej ochutnávke vianočných cukroviniek sa už každý tešil na vianočnú kapustnicu. Tohto roku sa zvlášť vydarila. Predsedníčka Mgr. Vilma Krňávková v závere poďakovala štatutárnemu mestu Karviná a KÚ MSK za finančnú podporu v rámci dotačného programu, účinkujúcim, Helene Pajerovej za vytypovanie a účasť súboru na vianočnom podujatí, prítomným za bohatú účasť a popriala príjemné vianočné sviatky, do Nového roku vždy dosť energie, odvahy a sily obstáť v tom, čo život prinesie, aby  sme sa vedeli aj tým, čo bude nepríjemné prepracovať k užitočnému. Skúsme uveriť, že nadchádzajúci rok bude pre všetkých dobrý a pohodový.              

 

13. 12. – ZS Praha - Klub Koreňov Vianočné stretnutie

Kluby Koreňov sú tradičnou akciou Obce Slovákov už mnohé roky. Každá naša regionálna Obec si ju organizuje podľa svojich predstáv a potrieb. Združenie Slovákov Praha si túto akciu nenecháva pre seba a svoje členstvo. Naopak: Klub Koreňov venuje všetkým pražským Slovákom, ktorí majú záujem stretnúť sa v pokoji v predvianočnom čase. Posedieť spolu, pohovoriť sa a jednoducho si v závere roku aj trochu oddýchnuť.

Z tohto dôvodu sme okamžite našli spoločnú reč s vedením Slovenského domu a Slovensko-českým klubom, takže túto akciu organizujeme pre všetkých spoločne. V tomto roku Klub Koreňov síce kolidoval s neskoršie oznámeným Predvianočným stretnutím s veľvyslancom SR v ČR J. E. Petrom  Weissom, organizovaný našim veľvyslanectvom, ale na účasti sa to odrazilo len sporadicky.

Začali sme podľa stanoveného plánu a úvodné slovo predniesli obaja hlavní organizátori – Vladimír Skalský za Slovenský dom a Klub, Jaromír Slušná za Združenie. Ale ich príhovormi slávnosť neskočila. Vedenie Obce Slovákov v ČR venovalo Petrovi Liptákovi za jeho dlhoročnú činnosť vo vedení Obce i za Obec samotnú keramické dielo – ozdobený tanier s postavou Čiernej Madony s malým Ježiškom. Jeho autorkou bola známa slovenská keramička Jana Radnúšková, autorka keramických džbánov, ktoré predstavujú Cenu Mateja Hrebendu On sám sa kvôli svojmu zdravotnému stavu na našu slávnosť dostaviť nemohol a tak predseda PS v ČR Andrej Dan Bárdoš toto ocenenie odovzdal jeho manželke Janke Liptákovej.

To už nás svojou prítomnosťou poctila konzulka nášho veľvyslanectva Zuzana Warderová, aby sa aspoň na kratší čas zapojila do sviatočnej nálady, ktorá tu už vládla,

Pred siedmou hodinou síce niektorí naši hostia odišli na akciu veľvyslanectva, ale väčšina sa vrátila medzi nás. A tak jedni prichádzali, iní odchádzali, ale skvelá sviatočná atmosféra zostávala s nami. Podľa skromných odhadov sa nás v Slovenskom dome vystriedalo okolo šesťdesiatich. Jeho sála bola neustále plná, pričom sa postávalo aj v „kuloároch“.

Akcia je medzi pražskými Slovákmi obľúbená aj z toho dôvodu, že namiesto vstupenky každý návštevník pre ostatných niečo prinesie a pripraví, takže sa na príprave a realizácie celého tohto Klubu Koreňov viac ako aktívne účastní.

 

14. 12. – ROS Třinec – Návšteva vianočnej výstavy

15. 12. – ZS Praha – Návšteva slávnosti udeľovania Kollárovej ceny

20. 12. – OS v ČR – odovzdanie materiálov do Koreňov č 6.

28. 12. – ZS Praha – Prechádza po starej Prahe – Betlehemy

Keď sa už zdalo, že si v Združení dáme na konci roka trochu pokoj, ozvali sa hlasy, lákajúce do mesta na prehliadky betlehemov, ktorých na prelome rokov 2018 a 2019 bolo v Prahe hneď niekoľko. Jedna výzva by sa ešte dala ignorovať, ale ak sa ich ozvalo viacej, nezostávalo nič iného, ako sa teplo obliecť a vyraziť do mrazivých pražských  ulíc. Vianoce síce biele neboli, ale nasledujúce dni nám totiž nižšími teplotami a pomerne ostrejším vetrom pripomínali, že tu vládne zima.

Stretli sme sa na Pohořelci, niektorí aj s deťmi či vnúčatami, na zástavke električky, trochu tam postáli a vydali sa do hĺbky Hradčian. Vlastne ani veľká hĺbka to nebola, pretože sme onedlho už stáli na Loretánskom námestí. Podívali sme sa na sochu dr. Beneša, ale pretože sa blížila trinásta hodina , zostali sme stáť pod Loretou a poslušne čakali, až sa najprv ozve a potom odznie loretánska zvonkohra. Trochu skrehnutí sme sa vzápätí uchýlili do kostola Panny Márie anjelskej. Betlehem bol schovaný v sakristii, ktoré bolo teraz voľne prístupne a musíme povedať, že prilákalo dosť návštevníkov. Deti sa dívali na sošky, videli aj malý tečúci pramienok vody, obdivoval sochy kráľov, mudrcov či anjelov, ale tým najmenším sa najviac páčili ovečky.

Potom sme cez Nerudovu ulicu, Malostranské námestie a Karlov most smerovali k jeho staropražskej strane, kde na nás čakal ďalší betlehem. Malo to len jednu chybu: cesta bola tak zaujímavá, že sme našinci neustále niekde odbiehali, zastavovali sa, takže sme onedlho nevedeli, či je to vychádzka za betlehemami, alebo tradičná vychádzka po starej Prahe. Najhoršie to bolo na Karlovom moste, ktorým sme sa museli dokonca pretlačiť na druhú stranu. Odmenou boli betlehemy v Múzeu Karlovho mostu, kde nás hneď pred vchodom vítal slamený betlehem v životnej veľkosti a vo vnútri rad betlehemov menších, ale aj raritných, napr. Vltavský rybí betlehem, zapísaný do Českej knihy rekordov, alebo africký – vyrezávaný z ebenového dreva.

Katastrofou pre našu minivýpravu ale skončil náš pokus prejsť cez Staromestské námestie, k ďalším dvom betlehemom. Skrehnutí rodičia sa tu vrhli  na varené víno a grog, pričom svoje ratolesti  obdarovali teplými trdelníkmi a inými dobrotami. Rozbehli sa okolo stánkov, takže keď sme rozhodli, že budem konečne postupovať smerom k Betlehemskému námestiu, z našej pôvodnej zostavy nás bolo len pár.

„No nič,“ povedali sme si. „Ostávajúce betlehemy navštívime o rok.“

A tiež sme šli vypiť niečo teplého