Obec Slovákov v Českej republike
Stránky SI v Prahe - stisknite  http://www.mzv.sk/sipraha