Obec Slovákov v Českej republike
Predseda   Anna Janíková
Adresa kpt. Nálepky 1073, 742 21 Kopřivnice
Telefon +420 776 640 517
Email anjanik@centrum.cz
http://ros.snadno.eu